SPIS TREŚCI 2020, Tom 26, Nr 1 / CONTENTS 2020, Vol. 26, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
007-011

Title: Current Corona virus threat – 2019-nCoV

Author: Płusa T.

Tytuł: Aktualne zagrożenie wirusem Corona – 2019-nCoV

Autor: Płusa T.

012-017

Title: Contemporary problem of asbestos threat

Authors: Matkowska A, Płusa T.

Tytuł: Współczesny problem zagrożenia azbestem

Autorzy: Matkowska A, Płusa T.

018-022

Title: Cytokines in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis

Authors: Wojdas A, Płusa T.

Tytuł: Cytokiny w patogenezie przewlekłego zapalenia nosa i zatok przynosowych

Autorzy: Wojdas A, Płusa T.

023-028

Title: Bacterial biofilm in prosthetic infections

Authors: Płusa T, Baranowski P, Szymczak Z, Baranowska A, Konieczny R, Krawczyk J.

Tytuł: Biofilm bakteryjny w zakażeniach po wszczepieniu protez

Autorzy: Płusa T, Baranowski P, Szymczak Z, Baranowska A, Konieczny R, Krawczyk J.

029-035

Title: Przeciwzapalne działanie propolisu

Authors: Płusa T, Peszke J.

Tytuł: Anti-inflammatory effects of propolis

Autorzy: Płusa T, Peszke J.

036-041

Title: The needs of diagnosis and the possibilities of forecasting in spine disorders in candidates for service on high-maneuverability airplanes

Authors: Zawadzka-Bartczak E, Kopka L, Warczyńska A, Kopka M.

Tytuł: Potrzeby diagnozowania a możliwości prognozowania w chorobach kręgosłupa u kandydatów do służby na samolotach wysokomanewrowych

Autorzy: Zawadzka-Bartczak E, Kopka L, Warczyńska A, Kopka M.

042-047

Title: FED method in treatment of idiopathic scolioses

Authors: Trzcińska S, Nowak Z.

Tytuł: Metoda FED w leczeniu skolioz idiopatycznych

Autorzy: Trzcińska S, Nowak Z.