This journal has been covered by 
Elsevier Excerpta Medica database EMBASE, Amsterdam, The Netherlands Polish Medical Bibliography,  Central Medical Library, Warsaw, Poland
Index Copernicus   4,19
KBN 6,0

INTERNATIONAL REVIEW OF MEDICAL PRACTICE

 

 

 

 


SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 4 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 4


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
143-150

Title: The place of immune system cells in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis

Author: Wojdas A.

Tytuł: Miejsce komórek układu odpornościowego w patogenezie przewlekłego zapalenia nosa i zatok przynosowych

Autor: Wojdas A.

151-154

Title: Antimalarial chemoprophylaxis for travellers

Authors: Korzeniewski K, Pokorna-Kałwak D.

Tytuł: Chemioprofilaktyka przeciwmalaryczna dla podróżujących

Autorzy: Korzeniewski K, Pokorna-Kałwak D.

155-158

Title: Depressive disorders in the elderly

Author: Dudek-Kowalczyk M.

Tytuł: Zaburzenia depresyjne u osób w podeszłym wieku

Autor: Dudek-Kowalczyk M.

159-166

Title: Criteria for diagnosing occupational disease

Authors: Matkowska A.

Tytuł: Kryteria rozpoznawania choroby zawodowej

Autor: Matkowska A.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
167-169

Title: Injection of metallic mercury into the subcutaneous tissue of the thumb – a case report

Authors: Matuszewski P, Wydra T, Dąbrowski P.

Tytuł: Iniekcja metalicznej rtęci do tkanki podskórnej kciuka – opis przypadku

Autorzy: Matuszewski P, Wydra T, Dąbrowski P.