MENU
 

©  2001- 2013 MEDPRESS, wszelkie prawa zastrzeżone

 

RADA REDAKCYJNA
Editonal BoardPrzewodniczący:

                                

gen. bryg. prof. dr hab. med. Marek MARUSZYŃSKI 

 

Członkowie:

płk dr hab. med. Jerzy ADAMUS

prof. dr hab. med. Włodzimierz BARANOWSKI

płk prof. dr hab. med. Marian BROCKI

płk dr hab. med. Andrzej CHCIAŁOWSKI

płk prof. dr hab. med. Marian CHOLEWA

płk prof. dr hab. med. Krzysztof CHOMICZEWSKI

płk prof. dr hab. med. Andrzej DENYS

płk prof. dr hab. med. Teofan DOMŻAŁ

płk prof. dr hab. med. Eugeniusz DZIUK

gen. bryg. prof. dr hab. med. Jerzy GIL

płk dr hab. med. Stanisław ILNICKI

płk prof. dr hab. med. Marek JANIAK

prof. dr hab. med. Anna JUNG

płk prof. dr hab. med. Dariusz JURKIEWICZ

 

 

płk prof. dr hab. med. Krzysztof  KLUKOWSKI

płk dr hab. med. Wojciech KOZŁOWSKI

płk prof. dr hab. med. Jerzy KRUSZEWSKI

płk prof. dr hab. med. Grzegorz KRZYMAŃSKI

płk dr hab. med. Krzysztof KWIATKOWSKI

płk prof. dr hab. med. Aleksander LIGĘZIŃSKI

płk prof. dr hab. med. Wojciech MARCZYŃSKI

płk dr hab. med. Wiesław PIECHOTA

płk prof. dr hab. med. Zbigniew RYBICKI

prof. dr hab. med. Andrzej STANKIEWICZ

płk prof. dr hab. med. Edward STANOWSKI

płk prof. dr hab. med. Cezary SZCZYLIK

gen. bryg. dr med. Andrzej TRYBUSZ

prof. dr hab. med. Zofia WAŃKOWICZ

płk dr hab. med. Henryk ZIELIŃSKI