MENU
 

©  2001- 2013 MEDPRESS, wszelkie prawa zastrzeżone

2006, Tom 82, Nr 4
wybrane streszczenia


   

 

 

Przestasz T., Kowański M.

Nerwiakowatość osłonkowa i guz wewnątrzoskrzelowy przyczyną marskości płuca

Jednym z rzadkich łagodnych nowotworów płuca jest nerwiak osłonkowy. Przedstawiono przypadek ograniczonej splotowatej nerwiakowatości osłonkowej prawego płuca u 49-letniej kobiety. Jeden z guzów umiejscowiony w głównym oskrzelu spowodował prawie całkowitą jego niedrożność i stał się przyczyną pozapalnej marskości prawie całego płuca. U chorej wykonano wycięcie płuca z dobrym wynikiem. Rozpoznanie ustalono pooperacyjnym badaniem mikroskopowym.

Słowa kluczowe: łagodny nowotwór płuca, nerwiakowatość osłonkowa, marskość płuca

Lek. Wojsk. 2006; 82(4): 264-266

 

Przestasz T., Kowański M.

Schwannomatosis and intrabronchial tumour as a cause of lung cirrhosis

Schwannoma is rare, benign tumour. This article presents a case of 49 years old woman suffering from plexiform schwannomatosis restrained to the right lung. One of the tumours, located in the main bronchial tube, caused its subtotal occlusion and post- inflammatory cirrhosis of almost the whole lung. The patient underwent pulmonectomy with good therapeutic effect. The diagnosis was made during postoperative microscope examination.

Key words: benign lung tumour; schwannomatosis, lung cirrhosis

Lek. Wojsk. 2006; 82(4): 279-283

       


Kucharczyk A.

Alergeny rekombinowane – od laboratorium do kliniki

W ostatniej dekadzie uzyskano informacje genetyczne dotyczące większości cząsteczek alergenowych. Molekularne klonowanie i wytwarzanie alergenów rekombinowanych stworzyło nowe perspektywy dla chorób alergicznych. Poza zastosowaniem alergenów rekombinowanych w badaniach naukowych i w laboratoriach celem na przykład standaryzacji stosowanych dotąd wyciągów, wiele z nich jest badanych pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa, a także skuteczności swoistej immunoterapii. Część z badań znajduje się już w fazie przedrejestracyjnej, co pozwala przypuszczać, że już wkrótce pierwsze szczepionki znajdą się na rynku farmaceutycznym. Żeby móc dobrać właściwie szczepionkę niezbędna jest prawidłowa diagnostyka ukierunkowana na chorego. Temu celowi ma w przyszłości służyć diagnostyka oparta o technikę mikrooznaczeń, która umożliwia w pojedynczym badaniu przy użyciu śladowych ilości surowicy oznaczenie wrażliwości chorego na 100 lub więcej alergenów.

Słowa kluczowe: alergeny rekombinowane, immunoterapia swoista, test mikrooznaczeń

 Lek. Wojsk. 2006; 82(4): 279-283

 

Kucharczyk A.

Recombinant allergens – from the laboratory to the clinic

During the last decade genetic information about the most of allergen particles was obtained. Molecular cloning and recombinant production of allergens has created new perspectives for the increasing problem of allergies. Recombinant allergens are used not only in scientific studies and laboratories – for standardization of allergen extracts, but also in clinical practice. Many clinical studies are performed to evaluate their safety and efficacy in patients while specific immunotherapy. Some of these studies are now in III phase, so we can expect first vaccines on the market in the nearest future. Selection of the appropriate vaccine needs individual, patient oriented diagnostic measures. In the future it will be possible by microarraying technique. In this technique one titration with minute amounts of serum can establish patient's sensitivity to more than a hundred allergens.

Key words: recombinant allergens, specific immunotherapy, microarray

 Lek. Wojsk. 2006; 82(4): 279-283