A K T U A L N O Ś C I   - - -     A K T U A L N O Ś C I   - - -    A K T U A L N O Ś C I    - - -  Od 2020 roku Polski Merkuriusz Lekarski
będzie wydawany w postaci dwumiesięcznika.

W 2020 roku ukaże się 6 podwójnych numerów.

 

   


 

ZAMÓWIENIA medpress@medpress.com.pl

 

 

      W ciągu ostatniego dziesięciolecia liczba zachorowań na choroby odkleszczowe uległa alarmującemu zwiększeniu. Zakażenia Borrelia spp. stanowią wiodący problem medyczny, zwłaszcza na półkuli północnej naszego globu. Przenoszące ją kleszcze powodują stałe zagrożenie dla ludzi i zwierząt, bowiem zakażenie bakterią, nie wykryte odpowiednio wczeoenie, może powodować poważne następstwa narządowe i układowe.

         Zainteresowanie chorobą trwa od 1977 r., czyli od chwili, gdy w miejscowooeci Lyme w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych wystąpiły mnogie zachorowania na zapalenie stawów poprzedzone zmianami skórnymi. Jednakże, jak się okazuje, krętki podobne do borelii znaleziono w Republice Dominikany zakonserwowane w kleszczach zatopionych w bursztynie sprzed 15 milionów lat.

         Wg prognoz w 2018 r. na boreliozę z Lyme zachoruje w Stanach Zjednoczonych ok. 1 mln ludzi, a w Europie ok. 2,4 mln. Natomiast na podstawie analiz matematycznych ustalono, że w 2050 r. 12% populacji Stanów Zjednoczonych i 17% mieszkańców Europy będzie zakażonych Borrelia spp. i będzie wymagało leczenia, w tym głównie z powodu przewlekłej postaci choroby. Dane te stanowią oczywiste wyzwanie dla służb medycznych, niosąc za sobą rosnące koszty.

         Powyższą kwestię najlepiej skomentował dr Burgdorfer mówiąc: „Kontrowersje w badaniach nad boreliozą to haniebna sprawa, ponieważ jest skażona politycznie. Pieniądze trafiają do tych samych osób, które przez ostatnie trzydzieści lat produkowały to samo. Nic.” (“The controversy in the Lyme disease research is a shameful affair and I say this because the whole thing is politically tainted. Money goes to the same people who have for the last thirty years produced the same thing. Nothing.”).

         Wiele nieporozumień powstałych wokół rozpoznawania i leczenia chorych zakażonych borelią z pewnością zostanie wyjaśnionych w ciągu najbliższych lat. Aktualnie jednak choroba z Lyme stanowi wstydliwy medyczny problem, który poza merytorycznym ma także aspekt komercyjny.

         Pragnę podkreślić, że wiele badań i opisów klinicznych dotyczących boreliozy pochodzi z polskich ośrodków akademickich, co stanowi oryginalny i cenny wkład w poznanie patomechanizmów zakażenia. Dodam także, że jako pierwszy   w Polsce, przy współpracy z firmą 3M, wprowadzałem test potwierdzenia Western blot. W celu zapoznania lekarzy z problemem zakażenia Borrelia spp. zorganizowałem dwie konferencje w pałacu w Rydzynie. Dalszy rozwój badań nad rozpoznawaniem i leczeniem chorych na boreliozę potoczył się pod nadzorem specjalistów z zakresu chorób zakaźnych.

          Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że to skromne opracowanie postępowania diagnostycznego i leczniczego u chorych na boreliozę, z uwzględnieniem najnowszych dostępnych opracowań, ułatwi obiektywną ocenę merytoryczną podejmowanych decyzji.

 
 

ZAMÓWIENIA medpress@medpress.com.pl

 

 

      W monografii przedstawiono klasyfikację, charakterystykę i obraz kliniczny zakażeń, które wywołują patogeny rozpatrywane jako broń biologiczna. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości postępowania ratunkowego i leczenia. Przedstawiono ponadto organizację służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz zasady ich działania.

     Z powyższych powodów monografia jest adresowana do ratowników, lekarzy, funkcjonariuszy służb ratunkowych i porządkowych, a także do sztabów kryzysowych i organizatorów działań ratunkowych. Przedstawione dane zostały uzyskane z dostępnych opracowań i publikacji zespołów zajmujących się problemami bezpieczeństwa zdrowotnego w kraju i za granicą.

        Szczególnie wartościowe wydają się być zawarte w monografii zalecenia i procedury postępowania w sytuacjach krytycznych. Ich poznanie i wdrożenie w ramach działań profilaktycznych może poprawić istniejącą sytuację zagrożenia dla zdrowia i życia. Dostępność patogenów biologicznych uznanych za broń biologiczną stanowi realną możliwość ich użycia przez bioterrorystów. Z tego powodu podejmowane przeciwdziałania powinny być oparte na posiadanej wiedzy o mechanizmach działania wirusów i bakterii, możliwościach zwalczania zakażenia i działaniach profilaktycznych. Opracowane procedury postępowania w przypadku ataku bioterrorystycznego powinny więc uwzględniać charakterystykę patogenów i realne możliwości udzielania pomocy ratunkowej.

MONOGRAFIA ZOSTAŁA WYDANA DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z NIŻEJ WYMIENIONYMI FIRMAMI:


 

 


Sklep wydawnictwa MEDPRESS już działa!

Pod adresem http://medpress.com.pl/shop/ można zakupić pojedyncze artykuły
publikowane w dwóch czasopismach wydawanych przez Wydawnictwo.
Aktualnie znajduje się tam ponad 1000 artykułów - baza będzie systematycznie powiększana.

W
sklepie internetowym można już znaleźć bezpłatne artykuły.
 

 


Numer 289 (styczeń-luty) Polskiego Merkuriusza Lekarskiego
jest już dostępny dla prenumeratorów w zakładce ARCHIWUM.
 

 


Od 2014r. możliwa jest prenumerata on-line czasopism publikowanych przez Wydawnictwo MEDPRESS
(Polski Merkuriusz Lekarski oraz International Review Of Allergology & Clinical Immunology In Family Medicine),
- dostęp możliwy jest po adresie IP (lub zakresie adresów IP) bądź za pomocą loginu/hasła .

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: medpress@medpress.com.pl


 

 

ZAMÓWIENIA medpress@medpress.com.pl

 

więcej >>

   

WARSZAWA, 05 LISTOPAD 2010

Uroczystość dekorowania medalem 
„Gloria Medicinae”
 
oraz
odznaczeniami 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

CELEBRATION OF OFFICIAL DECORATION 
OF „GLORIA MEDICINAE” MEDAL 
AND POLISH MEDICAL
SOCIETY DISTINCTION

                                                więcej >>

 

 

Zasady leczenia chorych na astmę oskrzelową określane są przez zespoły specjalistów. Po akceptacji przez narodowe towarzystwa podlegają wdrażaniu w codziennej praktyce. Dokonujący się postęp w zakresie nauk podstawowych oraz poznanie mechanizmów warunkujących obraz kliniczny astmy stanowią o skuteczności tego leczenia.

W monografii uwzględniono współczesne możliwości kontrolowania zapalenia alergicznego w astmie. Przedstawione zasady stosowania i leczenia leków oparto o współczesne piśmiennictwo. W poszczególnych rozdziałach omówiono mechanizmy działania, skuteczność kliniczną oraz możliwość wywoływania efektów niepożądanych. Miejsce β2 mimetyków i glikokortykosteroidów w terapii chorych na astmę potwierdzono dostępnymi obserwacjami klinicznymi. Leki przeciwleukotrienowe i pochodne fosfodiesterazy obok najnowszych preparatów anty-IgE wskazują nowe możliwości leczenia astmy

Postępowanie u chorych na astmę oskrzelową sprowadza się do skuteczności kontrolowania jej przebiegu. W monografii przedstawiono obowiązujące zalecenia leczenia chorych na astmę przewlekłą, w okresie zaostrzenia i w stanie astmatycznym. 
Podkreślono odmienności postępowania u chorych na ciężką i trudną astmę, a także wskazano na narastający problem rozpoznawania astmy u sportowców.

Przedstawione opracowanie jest adresowane zarówno do lekarzy specjalistów jak i lekarzy rodzinnych. Zamieszczone ryciny i zestawienia porównawcze mogą ułatwić lekturę. Uwzględnienie najnowszego piśmiennictwa daje możliwość poznania aktualnych trendów dokonujących się przemian i poszukiwań nowych cząsteczek.

 

Liczymy na przychylne przyjęcie monografii jako pomocnej w codziennej terapii chorych na astmę.

Prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa

   więcej >>
  ZAMÓWIENIA
:  
medpress@medpress.com.pl

 

ALERGOLOGIA WSPÓŁCZESNA 
pod redakcją
prof. dr hab. med. TADEUSZA PŁUSY
 
i prof. dr hab. med.
KARINY JAHNZ-RÓŻYK
____
Aktualne dane dotyczące mechanizmów immunologicznych warunkujących rozpoznanie i eliminację alergenu

Wytworzenie tolerancji immunologicznej 
Przebieg zapalenia alergicznego i występowanie reakcji krzyżowych

Pyłkowica, astma oskrzelowa, alergia na jady owadów błonkoskrzydłych

Choroby alergiczne skóry i oczu

Alergie na lateks i leki

Jakość życia chorych 

Koszty leczenia chorób alergicznych
____

Wydanie albumowe: 
240 stron w formacie A4, twarda oprawa,
papier kredowy, 105 kolorowych rycin 
i 85 zestawień tabelarycznych
ZAMÓWIENIA : medpress@medpress.com.pl

 

 

 
MENU
 

©  2001- 2014 MEDPRESS, wszelkie prawa zastrzeżone