MENU
 

©  2001- 2013 MEDPRESS, wszelkie prawa zastrzeżone

Drodzy Czytelnicy,

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) stanowi bardzo istotny problem zdrowotny. Obserwuje się co prawda zróżnicowanie geograficzne w zakresie  chorobowości na  to schorzenie, jednakże na całym świecie, a szczególnie w krajach rozwiniętych, trendy są wyraźnie i dynamicznie wzrostowe. Związane to jest nie tylko z konsumpcją tytoniu,  ale przede wszystkim wydłużaniem ludzkiego życia. Świadczą o tym dane epidemiologiczne pochodzące z krajów, w których zmniejsza się rozpowszechnienie palenia papierosów i następowo zapadalność na raka płuca, a zwiększa się chorobowość na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. W 1990 roku POChP była na 12 miejscu wśród 15 najczęstszych chorób odpowiedzialnych za utratę lat życia skorygowanych niesprawnością. Według sprawdzającej się jak dotąd prognozy Alana Lopeza I Christophera  Murraya, w 2020 roku POChP znajdzie się na piątym miejscu w tym rankingu (Alan D. Lopez & Christopher C.J.L. Murray: Change in the rank order of disease burden for 15 leading causes worldwide 1990 – 2020 as measured by DALYS. Nature Medicine, 1998).

W Polsce na POChP choruje ok. 2 mln osób i podobnie jak w innych krajach rozwiniętych choroba ta jest czwartą pod względem częstości przyczyną umieralności. Epidemiologiczny rozmiar zapadalności i chorobowości na to schorzenie sprawia, że nie mogą być one rozpoznawane i leczone wyłącznie przez ograniczoną liczbę specjalistów (w Polsce praktykuje 2400 lekarzy-specjalistów w dziedzinie chorób płuc), ale zasady postępowania w tych przypadkach powinny być znane wszystkim lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej. Dlatego książkę Pana prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy: „Współczesne leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc” stanowiącą kompleksowe omówienie złożonej problematyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, dedykowaną szeroko rozumianemu środowisku medycznemu, uważam za niezwykle wartościową. Opracowanie to przedstawia najbardziej współczesną wiedzę na temat epidemiologii patogenezy, postępowania w POChP oraz - co rzadko spotyka się a co zasługuje na szczególne podkreślenie - kosztów leczenia. Współczesność poglądów i wysoki naukowy poziom opracowania, skłaniają mnie do rekomendacji tego podręcznika nie tylko dla lekarzy POZ, ale również dla specjalistów w dziedzinie chorób płuc i innych dziedzin pokrewnych, jako cennego źródła uaktualnienia posiadanej wiedzy.

 

Prof. dr hab. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż

 

Zasady leczenia chorych na astmę oskrzelową określane są przez zespoły specjalistów. Po akceptacji przez narodowe towarzystwa podlegają wdrażaniu w codziennej praktyce. Dokonujący się postęp w zakresie nauk podstawowych oraz poznanie mechanizmów warunkujących obraz kliniczny astmy stanowią o skuteczności tego leczenia.

W monografii uwzględniono współczesne możliwości kontrolowania zapalenia alergicznego w astmie. Przedstawione zasady stosowania i leczenia leków oparto o współczesne piśmiennictwo. W poszczególnych rozdziałach omówiono mechanizmy działania, skuteczność kliniczną oraz możliwość wywoływania efektów niepożądanych. Miejsce β2 mimetyków i glikokortykosteroidów w terapii chorych na astmę potwierdzono dostępnymi obserwacjami klinicznymi. Leki przeciwleukotrienowe i pochodne fosfodiesterazy obok najnowszych preparatów anty-IgE wskazują nowe możliwości leczenia astmy

Postępowanie u chorych na astmę oskrzelową sprowadza się do skuteczności kontrolowania jej przebiegu. W monografii przedstawiono obowiązujące zalecenia leczenia chorych na astmę przewlekłą, w okresie zaostrzenia i w stanie astmatycznym. 
Podkreślono odmienności postępowania u chorych na ciężką i trudną astmę, a także wskazano na narastający problem rozpoznawania astmy u sportowców.

Przedstawione opracowanie jest adresowane zarówno do lekarzy specjalistów jak i lekarzy rodzinnych. Zamieszczone ryciny i zestawienia porównawcze mogą ułatwić lekturę. Uwzględnienie najnowszego piśmiennictwa daje możliwość poznania aktualnych trendów dokonujących się przemian i poszukiwań nowych cząsteczek.

 

Liczymy na przychylne przyjęcie monografii jako pomocnej w codziennej terapii chorych na astmę.

Prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa

 
  ZAMÓWIENIA
:  
medpress@medpress.com.pl

ALERGOLOGIA WSPÓŁCZESNA 
pod redakcją
prof. dr hab. med. TADEUSZA PŁUSY
 
i prof. dr hab. med.
KARINY JAHNZ-RÓŻYK
____
Aktualne dane dotyczące mechanizmów immunologicznych warunkujących rozpoznanie i eliminację alergenu

Wytworzenie tolerancji immunologicznej 
Przebieg zapalenia alergicznego i występowanie reakcji krzyżowych

Pyłkowica, astma oskrzelowa, alergia na jady owadów błonkoskrzydłych

Choroby alergiczne skóry i oczu

Alergie na lateks i leki

Jakość życia chorych 

Koszty leczenia chorób alergicznych
____

Wydanie albumowe: 
240 stron w formacie A4, twarda oprawa,
papier kredowy, 105 kolorowych rycin 
i 85 zestawień tabelarycznych
ZAMÓWIENIA : medpress@medpress.com.pl