CONTENTS , Vol. XLII, No. 252, JUNE/ SPIS TREŚCI , Tom XLII, Nr 252, CZERWIEC

Full access to journal text
Dostęp do całego wydania miesięcznika
IP based access/
Dostęp po adresie IP

User/Password based access
Dostęp użytkownik/hasło


pages / strony ENGLISH POLISH BUY article KUP artykuł access / dostęp
227-230

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Turmeric – not only spice


Zdrojewicz Z1, Szyca M2, Popowicz E2, Michalik T2, Śmieszniak B2.

Medical University of Wrocław, Poland: 1Chair and Department of Endocrinology, Diabetology and Isotop Therapy; 2 Medical Faculty

The purpose of this article is to introduce the role of turmeric in medicine and summarize the current state of research on its applications. Turmeric (Curcuma longa) has had a wide range of uses in middle eastern and orietnal traditional medicine. Currently, however, its use has been truncated to a common cooking spice, despite numerous studies pointing to its healing properties and possible use in the treatment of many diseases. The main focus is on curcumin, a polyphenol which serves as the biologically active component of turmeric. Curcumin’s anti-inflammatory effects have been well documented in medical studies, with wide ranging applications from the treatment of rheumatologic diseases such as arthritis to dermatology, with significant effects in the treatment of psoriasis, acne and in relieving of itching. In addition to the effect of pro-inflammatory cytokines, curcumin can also accelerate healing of skin wounds. Apart from controlling the body’s inflammatory response, curcumin has a bacteriostatic effect, which has been shown to be an important factor in the treatment of diseases with complex etiology. Additionally, studies show that curcumin’s effects on oncogenesis, the process of metastasis, angiogenesis, apoptosis or response to cytostatic drugs have yielded promising results. It has been confirmed that its antioxidant effect correlates with a decrease in LDL levels in blood and to a reduced risk of atherosclerosis. Curcumin consumption has also been shown to have a vasodilating effect through its indirect impact on prostacyclins and directly on vascular endothelium. Many of the mention medicinal properties of turmeric are still the subject of research and debate; as such, only some of them have entered the phase of clinical trials.

Key words: turmeric, curcumin, Alzheimer disease, oncology, dermatology, cardiology

Pol Med J, 2017; XLII (252); 227–230

Kurkuma – nie tylko przyprawa

Zdrojewicz Z1, Szyca M2, Popowicz E2, Michalik T2, Śmieszniak B2.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: 1Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami; 2Wydział Lekarski

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie roli kurkumy w medycynie oraz podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na jej temat. Kurkuma (Curcuma longa) jest rośliną dobrze znaną od wieków i używaną w kuchni orientu oraz medycynie Dalekiego Wschodu. Obecnie jej powszechne zastosowanie ograniczyło się do roli przyprawy, ale prowadzone są liczne badania nad jej właściwościami leczniczymi i możliwościami użycia w klinice wielu schorzeń. Głównym obiektem zainteresowania na tym polu jest kurkumina – polifenol będący biologicznie czynnym składnikiem kurkumy. Liczne badanie wielokrotnie potwierdziły jej przeciwzapalne działanie, które może okazać się skuteczne w leczeniu schorzeń z dziedziny reumatologii, takich jak zapalenia stawów, czy dermatologii, wykazując największą skuteczność w remisji łuszczycy, trądziku pospolitego czy łagodzeniu świądu. Oprócz wpływu na cytokiny prozapalne kurkumina może także przyspieszyć gojenie ran na skórze. Poza kontrolowaniem reakcji zapalnej kurkumina wykazuje działanie bakteriostatyczne, co okazuje się być istotnym faktem w leczeniu jednostek chorobowych o złożonej etiologii. Duże nadzieje wiązane są z jej wpływem na onkogenezę, proces tworzenia przerzutów, angiogenezę, apoptozę czy też odpowiedź na leki cytostatyczne. Potwierdzone zostało antyoksydacyjne działanie kurkuminy, co koreluje z obniżeniem stężenia LDL we krwi oraz zmniejszonym ryzykiem rozwoju miażdżycy. Wysoce prawdopodobne jest również działanie wazodylatacyjne poprzez wpływ na prostacykliny oraz bezpośredni wpływ samej kurkuminy na śródbłonek naczyniowy. Kolejną dziedziną, która wiąże nadzieje z dobroczynnym działaniem tego związku jest neurologia. Uważa się, że neuroprotekcyjne właściwości kurkuminy mogą odegrać istotną rolę w profilaktyce i terapii chorób neurodegeneracyjnych. Wiele z wyżej wymienionych właściwości leczniczych kurkumy jest wciąż obiektem badań, a tylko niektóre z nich zostały wprowadzone w fazę badań klinicznych.

Słowa kluczowe: kurkuma, kurkumina, choroba Alzheimera, onkologia, dermatologia, kardiologia

Pol Merkur Lekarski, 2017; XLII (252); 227–230