CONTENTS , Vol. XLIII, No. 258, DECEMBER/ SPIS TREŚCI , Tom XLIII, Nr 258, GRUDZIEŃ

Full access to journal text
Dostęp do całego wydania miesięcznika
IP based access/
Dostęp po adresie IP

User/Password based access
Dostęp użytkownik/hasło


pages / strony ENGLISH POLISH BUY article KUP artykuł access / dostęp
281-286

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Dietetary recommendation for non-alcoholic fatty liver disease


Jeznach-Steinhagen A1,2, Ostrowska J1, Czerwonogrodzka-Senczyna A1, Boniecka I.1,3 Gronostajska W1.

1Department of Clinical Nutrition, Medical University od Warsaw, Poland; 2Institute of Mother and Child, Diabetes Outpatient Clinic, Warsaw, Poland; 3Department of General and Metabolic Surgery, Military Institute of Medicine, Warsaw, Poland

Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) is currently the most common chronic liver disease in the developed world. Nowadays, in the adult population of Europe it is estimated at 14% to 21%. Its most important risk factors are obesity and metabolic syndrome. Introducing lifestyle changes such as: dietary intervention and increased physical activity are the first-line treatment and are intended to support not only NAFLD but also associated diseases such as obesity, insulin resistance, diabetes and dyslipidemia. Dietary management focuses on weight reduction of overweight or obese people by decreasing energy in diet. It is recommended to limit the intake of saturated fats and trans fatty acids as well as cholesterol. Instead, it is important to increase the proportion of polyunsaturated fatty acid diets, mainly from the n-3 family, which exhibit anti-inflammatory activity. It is also beneficial to eat nuts, despite their high energy value, as a source of alpha linolenic acid, which lowers LDL cholesterol. It is important to increase the share of vegetable protein (eg. soya) and limit the intake of fat meat, milk and the dairy products. A key role in the treatment and prevention of NAFLD is also a reduction of simple sugars and total exclusion of added sugar in the diet. The rise of NAFLD in developed countries is analogous to the increase of fructose consumption, which high intake is directly indicated as the main cause of the disease. Choosing foods with high fiber content, low glycemic index and meals composed with low glycemic load, is conducive to weight reduction. An important role in supporting NAFLD treatment is also attributed to vitamin D, C and E supplementation and some probiotic bacteria, as well as cinnamon and turmeric, which improve insulin sensitivity. Daily physical activity is strongly recommended as the supplement of healthy lifestyle.

Key words
: non-alcoholic fatty liver disease, dietetary recomendation

Pol Med J, 2017; XLIII (258); 281–286

Zalecenia żywieniowe dla chorych z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby

Jeznach-Steinhagen A1,2, Ostrowska J1, Czerwonogrodzka-Senczyna A1, Boniecka I1,3, Gronostajska W1.

1Zakład Dietetyki Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; 2Instytut Matki i Dziecka, Poradnia Diabetologiczna, Warszawa; 3Klinika Chirurgii Ogólnej i Metabolicznej, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby to obecnie najczęstsza przewlekła choroba wątroby w krajach rozwiniętych. Jej występowanie w populacji dorosłych Europejczyków szacuje się na 14% do 21%. Najważniejszymi czynnikami ryzyka choroby są otyłość i zespół metaboliczny. Wprowadzenie zmian stylu życia obejmujących: interwencję dietetyczną oraz zwiększenie aktywności fizycznej jest najczęściej leczeniem pierwszego wyboru. Postępowanie dietetyczne skupia się na redukcji masy ciała u osób z towarzysząca nadwagą lub otyłością poprzez zastosowanie diety o obniżonej wartości energetycznej. Zaleca się ograniczenie spożycia tłuszczów nasyconych oraz kwasów tłuszczowych o konfiguracji trans, a także cholesterolu, których wysokie spożycie jest związane z rozwojem NFALD także u osób nieotyłych. Zaleca się zwiększenie udziału w diecie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, głownie z rodziny n-3, które wykazują działanie przeciwzapalne. Korzystne wydaje się także spożywanie orzechów, mimo ich wysokiej wartości energetycznej jako źródła kwasu alfa – linolinowego, zmniejszającego stężenie cholesterolu lipoprotein LDL. Istotne jest zwiększenie udziału białka roślinnego (np. sojowego), a ograniczenie spożycia tłustego mięsa, nabiału i ich przetworów. Kluczową rolę w leczeniu i profilaktyce NAFLD jest również redukcja w diecie cukrów prostych i całkowite wykluczenie cukru dodanego. Zwiększenie zachorowań na NAFLD w krajach rozwiniętych jest analogiczny do wzrostu spożycia fruktozy, i to jej wysokie spożycie coraz częściej wskazuje się jako bezpośrednią przyczynę choroby. Wybieranie produktów o wysokiej zawartości błonnika pokarmowego, niskim indeksie glikemicznym oraz takie komponowanie posiłków, aby nie miały wysokiego ładunku glikemicznego, sprzyja redukcji masy ciała. Istotną rolę we wspomaganiu leczenia NFALD przypisuje się także suplementacji witaminami D, C i E oraz niektórymi szczepami bakterii probiotycznych, a także preparatami z dodatkiem cynamonu i kurkuminy, wpływającym na poprawę insulinowrażliwości. Uzupełnieniem zaleceń jest codzienna aktywność fizyczna.

Słowa kluczowe: niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, zalecenia żywieniowe

Pol Merkur Lekarski, 2017; XLIII (258); 281–286