Newsletter

Tom XLII

Jest 26 produktów.
Tom XLII

Podkategorie

 • 249

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLII, Nr 249, MARZEC
  CONTENTS 2017, VOL XLII, No. 249, MARCH

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Płusa T. 97
  Komórki macierzyste/progenitorowe w chorobach układu oddechowego
  Stem/progenitor cells in diseases of the respiratory tract

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Dubczak I, Niemczyk L, Bartoszewicz Z, Szamotulska K, Saracyn M, Niemczyk S. 101
  Wpływ niedoczynności tarczycy u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek na współczynniki konwersji i wiązania hormonów tarczycy
  The influence of hypothyroidism on the conversion and binding of thyroid hormones in patients with end-stage renal disease
  Jędrzejczyk-Spaho J, Pietrucha A.Z, Borowiec A, Bzukała I, Wnuk M, Konduracka E, Nessler J. 106
  Influence of the recurrent syncope episodes on neurocognitive functions in patients with vasovagal syncope
  Wpływ nawracających utrat przytomności na funkcje neuropoznawcze u pacjentów z zespołem omdleń wazo-wagalnych
  Kaminsky V, Chernyshov V, Grynevych O, Benyuk V, Kornatskaya A, Shalko M, Usevich I, Revenko O, Shepetko M, Solomakha L. 110
  Proteflazid® and local immunity in diseases caused by human papillomavirus, herpesvirus and mixed urogenital infections
  Proteflazid® i lokalna odporność na choroby wywołane przez wirusa brodawczaka ludzkiego, opryszczki i mieszanych zakażeń układu moczowo-płciowego
  Błońska A, Konrad P, Chojnacki J, Chojnacki C. 116
  Ocena czasu pasażu ustno-kątniczego u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego i nietolerancjią produktów zbożowych
  Evaluation of oro-cecal transit time in patients with irritable bowel syndrome with cereal products intolerance

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Krzemiński S. 121
  Endometrioza jelit jako problem diagnostyczny – opis przypadku
  Intestinal endometriosis – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Cichoń N, Lach D, Dziedzic A, Bijak M, Saluk J. 125
  Procesy zapalne w aterogenezie
  The inflammatory processes in atherogenesis
  Kosztyła-Hojna B, Berger G, Gryniewicz V, Tarasów E. 129
  Fonochirurgiczne metody leczenia głosu u pacjentów transseksualnych
  Phonosurgery treatment options in male to female and female to male transsexuals

 • 248

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLII, Nr 248, LUTY
  CONTENTS 2017, Vol XLII, No. 248, FEBRUARY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL

  Dworacka M, Nowocień T. 61
  Niepożądane farmakokinetyczne interakcje wpływające na skuteczność i bezpieczeństwo leczenia zakażeń
  Undesirable pharmacokinetic drug-to-drug interactions affecting the effectiveness and safety of anti-infectious pharmacotherapy

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Lelakowski J, Rydlewska A, Lelakowska M, Pudło J, Piekarz J. 65
  Parametry predykcyjne występowania adekwatnych interwencji u pacjentów z implantowanymi kardiowerterterami-defibrylatorami z lub bez funkcji resynchronizacji w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego w kardiomiopatii rozstrzeniowej
  Predictive parameters of occurrence of adequate interventions in patients with implanted cardioverter-defibrillators with or without resynchronisation therapy in primary prevention of sudden cardiac death in dilated cardiomyopathy
  Kiciński P, Kęsiak M, Nowiczewski M, Gulczyńska E. 71
  Bronchopulmonary dysplasia in very and extremely low birth weight infants – analysis of selected risk factors
  Dysplazja oskrzelowo-płucna u noworodków z bardzo i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała – analiza wybranych czynników ryzyka
  Turek G, Lewszuk A, Kochanowicz J, Zielińska-Turek J, Wilk P, Mariak Z. 76
  Ocena skuteczności embolizacji wewnątrznaczyniowej w leczeniu pękniętych tętniaków mózgu
  Evaluation of the effectiveness of endovascular embolization for the treatment of ruptured cerebral aneurysms

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Lisiecka M, Wróblewski D, Fertała N. 81
  Eikenella corrodens endocarditis of the tricuspid valve in an intravenous drug user
  Eikenella corrodens jako czynnik etiologiczny zapalenia wsierdzia na zastawce trójdzielnej u chorego stosującego dożylne
  środki odurzające
  Pastuszak Ż, Tomczykiewicz K, Stępień A, Piusińska-Macoch R, Klimczuk J, Rolewska A, Galbarczyk D. 84
  Choroba Creutzfeldta-Jakoba – opis przypadku
  Patient with Creutzfeld-Jakob disease – a case report
  Muszalska J, Zatoński T. 87
  Brodawczak odwrócony jamy nosowej – opis przypadku
  Inverted papilloma of the nasal cavity – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Kosztyła-Hojna B, Berger G, Zdrojkowski M. 90
  Analiza wybranych metod fonochirurgicznych w terapii dysfonii spastycznej
  Analysis of phonosurgical methods of treatment in spasmodic dysphonia

 • 247

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLII, Nr 247, STYCZEŃ
  CONTENTS 2017, VOL XLII, No. 247, JANUARY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Płusa T. 5
  Nowe możliwości leczenia bronchodilatacyjnego chorych na POChP
  New bronchodilation treatment options for patients with COPD

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Lelakowski J, Rydlewska A, Piekarz J, Lelakowska-Pieła M, Pudło J. 13
  Ocena wystąpienia arytmii komorowych i interwencji wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca u chorych na kardiomiopatię rozstrzeniową w zapobieganiu pierwotnej nagłego zgonu sercowego w obserwacji ambulatoryjnej i w kontroli metodą telemonitoringu
  The evaluation of the ventricular arrhythmias and interventions of cardiac implantable electronic devices in patients with dilated cardiomyopathy for primary prevention of sudden cardiac death in ambulatory and telemetric follow-up
  Kaziród-Wolski K, Sielski J, Ciuraszkiewicz K. 21
  Infekcyjne zapalenie wsierdzia w oddziale intensywnej terapii kardiologicznej – różnice kliniczne i biochemiczne w grupie z ujemnym posiewem krwi
  Infective endocarditis in intensive cardiac care unit – clinical and biochemical differences of blood-culture negative infective endocarditis
  Witusik A, Mokros Ł, Pietras T. 26
  Knowledge on bronchial asthma among teachers and educators – preliminary results of a pilot study
  Wiedza na temat astmy oskrzelowej wśród nauczycieli i pedagogów – wstępne wyniki badania pilotażowego

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Cholewka-Stafińska M, Polaniak R, Kardas M, Grajek M, Grochowska-Niedworok E. 30
  Interakcje leków przeciwnowotworowych podawanych doustnie z sokiem grejpfrutowym
  Interaction of oral form anticancer drugs with grapefruit juice
  Bijak M. 34
  Flawonolignany – związki nie tylko leczące wątrobę
  Flavonolignans – compounds not only for liver treatment
  Cendrowska-Pinkosz M, Dworzański W, Krauze M, Burdan F. 38
  Zmiany gospodarki węglowodanowej i lipidowej u kobiet w okresie ciąży przyjmujących kofeinę
  Changes of carbohydrate and lipid metabolism in women during pregnancy taking caffeine
  Cendrowska-Pinkosz M, Dworzański W, Krauze M, Burdan F. 42
  Kofeina a zmiany adaptacyjne układu krążenia u kobiet w okresie ciąży
  Caffeine and adaptive changes in the circulatory system during pregnancy
  Brzostek K, Ukleja A. 46
  Rola diety w stwardnieniu rozsianym
  The role of diet in multiple sclerosis
  Dybciak K, Ukleja A. 51
  Znaczenie odpowiedniego żywienia w kompleksowym leczeniu mukowiscydozy
  The importance of a well-balanced diet in the comprehensive treatment of cystic fobrosis


Produkty na stronie

Produkty na stronie