Newsletter

2017 - Vol. 23

There are 6 products.

Subcategories

 • No. 1

  Contents 2017; Vol. 23, No. 1

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Bogdan M, Tyszko P, Nitsch-Osuch A. 7
  System opieki zintegrowanej jako panaceum na problemy zdrowia publicznego w Polsce – o czym lekarz powinien wiedzieć?
  Integrated healthcare as a panacea for public health problems in Poland – what a doctor should know?

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW

  Wiak BA, Leja A, Gackowski W. 12
  Zatorowość płucna pod maską „brzuszną”
  Pulmonary embolism under the „abdominal” guise

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Płusa T. 16
  Obecne i prognozowane występowanie chorób układu oddechowego
  Current and projected incidence of respiratory diseases
  Ficek W, Targowski T. 23
  Całościowa ocena geriatryczna dla lekarzy praktyków – kwalifikacja pacjentów, ocena funkcjonalna oraz ocena ryzyka upadków
  Comprehensive geriatric assessment for practitioners – patients qualification, functional and the risk of falls assessment
  Ficek W, Targowski T. 31
  Całościowa ocena geriatryczna dla lekarzy praktyków – ocena stanu odżywienia, stanu mentalnego oraz sytuacji socjalno-środowiskowej
  Comprehensive geriatric assessment for practitioners – nutritional status, mental state and social-environmental status assessment
  Płusa T, Kohutnicki R. 40
  Przydatność badania ultrasonograficznego w chorobach układu oddechowego
  The usefulness of ultrasound in diseases of the respiratory tract