Newsletter

VOL XLIII

There are no products in this category
VOL XLIII

Subcategories

 • 253

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLIII, Nr 253, LIPIEC
  CONTENTS 2017, VOL XLIII, No. 253, JULY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Tyl M, Domagała-Kulawik J. 5
  Rak płuca i przewlekła obturacyjna choroba płuc – narastający problem kliniczny
  Lung cancer and COPD – growing clinical problem

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Lubowicka E, Gacuta E, Zajkowska M, Głażewska EK, Przylipiak A, Chrostek L, Zbucka-Krętowska M, Ławicki S. 10
  Ocena stężenia i przydatności diagnostycznej metaloproteinazy-9 i CA 125 w osoczu chorych na raka szyjki macicy
  The plasma levels and diagnostic utility of matrix metalloproteinase-9 and CA 125 in cervical cancer patients
  Jończyk-Skórka K, Kowalski J. 15
  Ocena widzenia barw i jej wartość diagnostyczna w przewidywaniu ryzyka wystąpienia retinopatii cukrzycowej u chorych z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej
  The evaluation of color vision and its diagnostic value in predicting the risk of diabetic retinopathy in patients with glucose metabolism disorders
  Witusik A. 22
  Family of a person suffering from schizophrenia in the context of a qualitative approach to understanding the family as a system
  Rodzina z osobą chorą na schizofrenię w kontekście jakościowego spojrzenia na systemowe rozumienie rodziny

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Lachowska-Kotowska P. 26
  Severe reversible hypocalcemic cardiomyopathy diagnosed 36 years after subtotal thyroidectomy – a case report
  Ciężka odwracalna kardiomiopatia hipokalcemiczna rozpoznana 36 lat po zabiegu subtotalnej tyreoidektomii – opis przypadku
  Sipowicz K, Pietras T. 32
  Przypadek dorosłego mężczyzny z zespołem sawanta w przebiegu spektrum autyzmu
  The case of an adult man with savant syndrome in the course of autism spectrum disorder

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Iwańczak B, Iwańczak F. 35
  Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u niemowląt i małych dzieci. IV Kryteria Rzymskie
  Functional gastrointestinal disorders in neonate and toddler. The Rome IV criteria
  Krajewska-Włodarczyk M, Stompór T. 41
  Osteoporoza i kalcyfikacja naczyń w reumatoidalnym zapaleniu stawów – rola osteoprotegeryny i sklerostyny
  Osteoporosis and vascular calcification in rheumatoid arthritis – the role of osteoprotegerin and sclerostin