Newsletter

Tom XLIII

Nie ma żadnych produktów
Tom XLIII

Podkategorie

 • 255

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLIII, Nr 255, WRZESIEŃ
  CONTENTS 2017, VOL XLIII, No. 255, SEPTEMBER

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL

  Płusa T. 99
  Historia badań, epidemiologia zachorowań oraz charakterystyka zakażenia Borrelia burgdorferi
  History of the study, epidemiology of the disease and characterization of Borrelia burgdorferi infection

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Zięcina P, Staszewski J, Brzozowski K, Piasecki P, Narloch J, Sadowska M, Wołoszyńska I, Stępień A. 104
  Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu z zastosowaniem systemów do trombektomii mechanicznej
  Treatment of ischemic stroke with mechanical trombectomy systems
  Hombek K, Jarema M, Smoleń E. 110
  Otyłość i nadwaga czynnikami ryzyka chorób nowotworowych w populacji mieszkańców powiatu sanockiego
  Obesity, overweight as main risk factors of cancer in Sanok’s county population
  Smoleń E, Hombek K, Jarema M. 114
  Niska aktywność fizyczna czynnikiem ryzyka chorób nowotworowych w populacji mieszkańców powiatu sanockiego
  Low level of physical activity as main risk factor of cancer in Sanok’s county population
  Rutkowska J, Łobaczuk-Sitnik A, Kosztyła-Hojna B. 120
  Zastosowanie Brain-Boy Universal Professional we wstępnej ocenie zaburzeń przetwarzania słuchowego
  Application of Brain-Boy Universal Professional in preliminary assessment of auditory processing disorder

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Mitkowski P, Małek-Elikowska M, Gizło J, Chmielewska-Michalak L, Łazowski S. 125
  Acalculous cholecystitis in a female with cardiac device-related infective endocarditis
  Niekamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego u chorej z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia związanym z obecnością wszczepialnego urządzenia sercowego
  Milczarek-Banach J, Brodzińska K, Jankowska A, Ambroziak U, Szczepankiewicz B, Nałęcz-Janik J, Miśkiewicz P. 129
  Choroba IgG4-zależna – opis przypadku
  IgG4–related disease – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Budny A, Kozłowski P, Kamińska M, Jankiewicz M, Kolak A, Budny B, Budny W, Niemunis-Sawicka J, Szczypiór G,
  Kurniawka B, Burdan F. 133
  Epidemiologia i czynniki ryzyka rozwoju raka wątrobowokomórkowego
  Epidemiology and risk factors of hepatocellular carcinoma
  Hołyńska-Iwan I, Wróblewski M, Olszewska-Słonina D, Tyrakowski T. 140
  Zastosowanie N-acetylocysteiny do optymalizacji specyficznych terapii farmakologicznych
  The application of N-acetylcysteine in optimization of specific pharmacological therapies

 • 254

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLIII, Nr 254, SIERPIEŃ
  CONTENTS 2017, VOL XLIII, No. 254, AUGUST

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Koniusz J, Dąbkowski K, Buczek K, Gomółka A, Starzyńska T. 53
  Objawy zespołu von Hippel-Lindau związane z przewodem pokarmowym
  Gastroenterological manifestations of von Hippel-Lindau disease

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Kapusta J, Mejer-Barczewska A, Kowalczyk E, Irzmański R, Kowalski J. 56
  Ocena stężenia wybranych czynników naczyniowo aktywnych u chorych po ostrym zespole wieńcowym poddanych
  rehabilitacji kardiologicznej
  Evaluation of selected vascular active factors in patients after myocardial infarction subjected to cardiac rehabilitation
  Błaut-Jurkowska J, Knap K, Kaźnica-Wiatr M, Żygadło A, Tomkiewicz-Pająk L, Podolec P, Olszowska M. 61
  Wydolność fizyczna u chorych na sarkoidozę płuc
  Exercise capacity in patients with pulmonary sarcoidosis

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Koniusz J, Dąbkowski K, Buczek K, Gomółka A, Starzyńska T. 66
  Objawy zespołu von Hippel-Lindau związane z przewodem pokarmowym – opis przypadku
  Gastroenterological manifestations of von Hippel-Lindau disease – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Płusa T. 69
  Miejsce cytrynianu butamiratu w kontrolowaniu kaszlu w zapaleniu dróg oddechowych
  Butamirate citrate in control of cough in respiratory tract inflammation
  Iwańczak B, Iwańczak F. 75
  Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży. IV Kryteria Rzymskie
  Functional gastrointestinal disorders in children and adolescents. The Rome IV criteria
  Żuchowicz P, Jasionowska J, Gałecki P, Talarowska M. 83
  Pamięć autobiograficzna w zaburzeniach depresyjnych
  Autobiographical memory in depressive disorders
  Zaleska M, Trojacka E, Savitskyi S, Terlikowska-Brzósko A, Galus R. 87
  Atopowe zapalenie skóry – czynniki ryzyka i leczenie
  Atopic dermatitis – risk factors and treatment

 • 253

  SPIS TREŚCI 2017, Tom XLIII, Nr 253, LIPIEC
  CONTENTS 2017, VOL XLIII, No. 253, JULY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Tyl M, Domagała-Kulawik J. 5
  Rak płuca i przewlekła obturacyjna choroba płuc – narastający problem kliniczny
  Lung cancer and COPD – growing clinical problem

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Lubowicka E, Gacuta E, Zajkowska M, Głażewska EK, Przylipiak A, Chrostek L, Zbucka-Krętowska M, Ławicki S. 10
  Ocena stężenia i przydatności diagnostycznej metaloproteinazy-9 i CA 125 w osoczu chorych na raka szyjki macicy
  The plasma levels and diagnostic utility of matrix metalloproteinase-9 and CA 125 in cervical cancer patients
  Jończyk-Skórka K, Kowalski J. 15
  Ocena widzenia barw i jej wartość diagnostyczna w przewidywaniu ryzyka wystąpienia retinopatii cukrzycowej u chorych z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej
  The evaluation of color vision and its diagnostic value in predicting the risk of diabetic retinopathy in patients with glucose metabolism disorders
  Witusik A. 22
  Family of a person suffering from schizophrenia in the context of a qualitative approach to understanding the family as a system
  Rodzina z osobą chorą na schizofrenię w kontekście jakościowego spojrzenia na systemowe rozumienie rodziny

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Lachowska-Kotowska P. 26
  Severe reversible hypocalcemic cardiomyopathy diagnosed 36 years after subtotal thyroidectomy – a case report
  Ciężka odwracalna kardiomiopatia hipokalcemiczna rozpoznana 36 lat po zabiegu subtotalnej tyreoidektomii – opis przypadku
  Sipowicz K, Pietras T. 32
  Przypadek dorosłego mężczyzny z zespołem sawanta w przebiegu spektrum autyzmu
  The case of an adult man with savant syndrome in the course of autism spectrum disorder

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Iwańczak B, Iwańczak F. 35
  Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u niemowląt i małych dzieci. IV Kryteria Rzymskie
  Functional gastrointestinal disorders in neonate and toddler. The Rome IV criteria
  Krajewska-Włodarczyk M, Stompór T. 41
  Osteoporoza i kalcyfikacja naczyń w reumatoidalnym zapaleniu stawów – rola osteoprotegeryny i sklerostyny
  Osteoporosis and vascular calcification in rheumatoid arthritis – the role of osteoprotegerin and sclerostin