Newsletter

Tom XLIV

Nie ma żadnych produktów
Tom XLIV

Podkategorie

 • 259

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLIV, Nr 259, STYCZEŃ
  CONTENTS 2018, VOL XLIV, No. 259, JANUARY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Sarosiek T. 5
  Inhibitory kinaz zależnych od cyklin (CDK) – nowa grupa leków w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu sutkowego
  Inhibitors of cyclin-dependent kinases (CDK) – a new group of medicines in therapy of advanced breast cancer

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Błaut-Jurkowska J, Kaźnica-Wiatr M, Żygadło A, Lenart-Migalska A, Knap K, Tomkiewicz-Pająk L, Podolec P, Olszowska M. 10
  Rodzaj i częstość występowania objawów kardiologicznych u chorych na sarkoidozę płuc
  Type and frequency of cardiac symptoms in patients with pulmonary sarcoidosis
  Konrad P, Chojnacki J, Kaczka A, Pawłowicz M, Rudnicki C, Chojnacki C. 15
  Ocena czynności tarczycy u osób z zespołem przerostu bakteryjnego jelita cienkiego
  Thyroid dysfunction in patients with small intestinal bacterial overgrowth

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Fertała N, Zawodna M, Kruzel K. 19
  Fast apixaban-related resolution of left ventricular thrombi in a patient with dilated cardiomyopathy
  Szybkie ustąpienie skrzeplin w lewej komorze podczas leczenia apiksabanem u chorego z kardiomiopatią rozstrzeniową
  Sławuta A, Boczar K, Ząbek A, Gajek J, Lelakowski J, Vijayaraman P, Małecka B. 23
  Implantable cardioverter defibrillator does not cure the heart
  Implantowany kardiowerter defibrylator nie leczy serca

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Knura M, Dragon J, Łabuzek K, Okopień B. 26
  Wpływ używania papierosów elektronicznych na funkcje śródbłonka naczyniowego oraz rozwój miażdżycy
  The impact of electronic cigarettes usage on the endothelial function and the progression of atherosclerosis
  Majsiak E, Cichoż-Lach H, Gubska O, Cukrowska B. 31
  Celiakia – choroba dzieci i dorosłych: objawy, powikłania, grupy ryzyka i choroby współistniejące
  Celiac disease – disease of children and adults: symptoms, disease complications, risk groups and comorbidities
  Nowak M, Nowak L, Nowak J, Chaniecki P. 36
  Keratoprotezy stałe i czasowe
  Fixed and temporary keratoprosthesis