Newsletter

2018 - Vol. 24

There are 17 products.
2018 - Vol. 24

Subcategories

 • No. 3

  Contents; 2018; Vol. 24, No. 3

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Płusa T. 93
  Azytromycyna w leczeniu chorych na boreliozę
  Azithromycin in therapy of patients with borreliosis

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE
  Okręglicka K, Ludwiniak M, Wiśniewska K, Kozłowska A, Nitsch-Osuch A. 100
  Implementation of the principles of a healthy lifestyle based on social campaigns
  Realizacja zasad zdrowego stylu życia a informacje pochodzące z kampanii społecznych

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Michalski P, Baranowski P, Szymczak Z, Baranowska A, Płusa T, Dudek J. 107
  Kwas hialuronowy w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego
  Hyaluronic acid in knee osteoarthritis
  Płusa T, Bijoś P. 113
  Azytromycyna w leczeniu pozaszpitalnych zapaleń płuc
  Azithromycin in therapy of patients with community-acquired pneumonia
  Gutkowska K, Tarka P, Hirnle A, Nitsch-Osuch A. 119
  Nutricosmetics in the anti-aging medicine – scientific background or fashion
  Nutrikosmetyki w medycynie przeciwstarzeniowej – podstawy naukowe czy moda

 • No. 2

  Contents; 2018; Vol. 24, No. 2

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Baranowska A, Płusa T, Baranowski P, Szymczak Z, Rybarczyk M, Białowąs W. 59
  Czynniki ryzyka i biomarkery choroby zwyrodnieniowej stawów
  Risk factors and biomarkers in osteoarthritis

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Płusa T. 65
  Leki wpływające na mechanizm oczyszczania dróg oddechowych
  Mucolytics affecting the mechanism of airway cleaning
  Płusa T. 69
  Karbocysteina w leczeniu chorych na POChP
  Carbocysteine in treatment of COPD patients
  Kamińska W, Okręglicka K, Nitsch-Osuch A. 73
  Relationship between healthcare personnel’s type of work schedule and lifestyle
  Zależność między formą pracy personelu medycznego a stylem życia
  Białowąs W, Baranowski P, Baranowska A, Rybarczyk M, Konieczny R, Albarazi F. 78
  Złamania zęba obrotnika u osób starszych
  Odontoid fractures in elderly people
  Karwowski R, Kuźlik R. 63
  Telemedycyna w opiece zdrowotnej kobiet

 • No. 1

  Contents, 2018; Vol. 24, No. 1


  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Płusa T. 7
  Azytromycyna w kontrolowaniu zakażeń układu oddechowego
  Azithromycin for control of respiratory infections

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Okręglicka K, Wieleńska A, Wiśniewska K, Nitsch-Osuch A. 16
  Consumption of drinks and selected sweets by toddlers
  Spożywanie napojów i wybranych słodyczy przez małe dzieci

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Płusa T. 29
  Postępowanie w zapaleniu dróg oddechowych przebiegającym z kaszlem
  Proceedings in airway inflammation with cough
  Pawlak M. 35
  Sytuacja epidemiologiczna WZW typu A w Europie, w Polsce i województwie mazowieckim w 2017 roku
  The epidemiological situation of hepatitis A in Europe, in Poland and the Mazowieckie Voivodeship in 2017
  Szymczak Z, Dudek J, Płusa T, Częstochowska B, Michalski P. 42
  Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w leczeniu zmian zwyrodnieniowych i pourazowych stawów
  The use of platelet-rich plasma in the treatment of degenerative and post-traumatic changes
  Rybarczyk M, Baranowski P, Baranowska A, Białowąs W, Płusa T, Konieczny R, Albarazi F. 47
  Osteoporoza jako przyczyna złamań kręgosłupa
  Osteoporosis as a cause of spinal fractures


Products by page

Products by page