Tom XLV - MEDPRESS

Newsletter

Tom XLV

Jest 9 produktów.
Tom XLV

Podkategorie

 • 265

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLV, Nr 265, LIPIEC
  CONTENTS 2018, VOL XLV, No. 265, JULY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Kluch M, Górska-Ciebiada M, Łokieć K. 5
  Znaczenie diety w prewencji działań niepożądanych terapii antykoagulantami zależnymi od witaminy K
  The importance of diet in the prevention of adverse reactions to vitamin K-dependent anticoagulants

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Rynkowska-Kidawa M, Kidawa M, Kapusta J, Irzmański R, Kowalski J. 11
  Ocena funkcji nerek w przebiegu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku
  Evaluation of renal function in the course of hypertension in the elderly
  Rynkowska-Kidawa M, Kidawa M, Kapusta J, Irzmański R, Matysiak R, Kowalski J. 17
  Ocena kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych w przebiegu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku
  Assessment of the intima and media of carotid arteries in the course of hypertension in the elderly
  Podfigurna A, Czyżyk A, Męczekalski B. 24
  Stężenia kisspeptyny w surowicy u chorych z rozpoznanym jadłowstrętem psychicznym
  Serum kisspeptin levels in patients with anorexia nervosa
  Smoleń E, Hombek K, Słysz M, Jarema M, Kalita K. 28
  Ocena i uwarunkowania bólu u hospitalizowanych z powodu choroby nowotworowej
  Evaluation and determinants of pain in patients hospitalized for cancer
  Ostrowska J, Szostak-Węgierek D, Jeznach-Steinhagen A. 33
  Wpływ utraty masy ciała i niedostatecznego żywienia na liczbę i rodzaj powikłań występujących po 3, 6 i 12 miesiącach od czasu hospitalizacji
  Influence of body mass loss and insufficient nutrition on the quantity and type of complications occurring 3, 6 and 12 months after hospitalization
  Pietrzak M, Pasek J, Cieślar G, Senejko M, Szajkowski S, Sieroń A. 38
  Analiza najczęstszych przyczyn wizyt chorych u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej podczas 6-miesięcznej obserwacji
  Analysis of the most common reasons for patient visits to the primary care physician during a 6-month follow-up

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Marcinkowski P, Komendzińska-Ognik D, Rzymski S. 41
  Takotsubo cardiomyopathy triggered by profound hypoglycemia in a 39-year-old female with anorexia nervosa: strain monitoring of left ventricle function recovery
  Kardiomiopatia takotsubo sprowokowana głęboką hipoglikemią u 39-letniej chorej z jadłowstrętem psychicznym – analiza odkształcania podłużnego w monitorowaniu normalizacji funkcji lewej komory

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Płusa T. 46
  Bezpieczeństwo e-papierosów
  Safety of e-cigarettes