Newsletter

Tom XLVI

Jest 10 produktów.
Tom XLVI

Podkategorie

 • 271

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVI, Nr 271, STYCZEŃ
  CONTENTS 2019, VOL XLVI, No. 271, JANUARY


  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Płusa T, Baranowska A, Baranowski P. 5
  Komórki macierzyste we współczesnej medycynie
  Stem cells in contemporary medicine

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Rozpędek W, Pytel D, Diehl J.A, Majsterek I. 9
  Niskocząsteczkowe inhibitory szlaku adaptacyjnej odpowiedzi na stres zależnego od kinazy PERK jako nowatorska strategia terapeutyczna w leczeniu choroby Alzheimera
  Small-molecule inhibitors of the PERK-dependent Unfolded Protein Response signaling pathway as a novel treatment strategy against Alzheimer’s disease
  Białowąs W, Rybarczyk M, Baranowski P, Baranowska A, Konieczny R, Albarazi F. 16
  Leczenie operacyjne złamań zęba obrotnika z dostępu przedniego
  Surgical treatment of the odontoid fractures from anterior approach
  Rybarczyk M, Białowąs W, Baranowski P, Baranowska A. 20
  Chirurgiczne leczenie uszkodzeń połączenia czaszkowo-kręgosłupowego
  Surgical treatment of damage to the cranio-vertebral junction
  Matuszewski P, Wydra T, Baranowska A, Mikuła W, Kiwerska-Jagodzińska K. 25
  Analiza postępowania w złamaniach okołoprotezowych kości udowej po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
  Analysis of management of periprosthetic fractures of the femur after hip arthroplasty
  Matyash V, Grynevych O, Broun T. 30
  PROTEFLAZID®: clinical studies as evidence base of its antiviral activity
  PROTEFLAZID®: badania kliniczne jako postawa dowodowa aktywności przeciwwirusowej
  Kłosowicz A, Englert K, Pełka K, Pastuszczak M, Wojas-Pelc A. 32
  Autoimmunity in lichen planopilaris patients
  Autoimmunizacja u chorych z liszajem płaskim mieszkowym

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Greberski K, Rzymski S, Kołowrotkiewicz A, Furmaniuk J, Bugajski P. 36
  Takotsubo syndrome following mitral valve replacement and left anterior descending coronary artery bypass grafting
  Zespół takotsubo po operacji implantacji protezy zastawki mitralnej i pomostowaniu tętnicy zstępującej przedniej
  Kaliszewski K, Nowak Ł, Santorowska H, Kiełb P. 42
  Szpiczak plazmocytowy tarczycy – opis przypadku
  Extramedullary plasmacytoma of the thyroid gland – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Karcz K, Królak-Olejnik B, Paluszyńska D. 45
  Dieta wegetariańska w ciąży i okresie laktacji – bezpieczeństwo i zasady bilansowania jadłospisu w aspekcie optymalnego rozwoju płodu i noworodka
  Vegetarian diet in pregnancy and lactation – safety and rules of balancing meal plan in the aspect of optimal fetal and infant development