Newsletter

2019 - Vol. 25

There are 6 products.
2019 - Vol. 25

Subcategories

 • No. 1

  Contents; 2019; Vol. 25, No. 1

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Burczy J, Burczy M, Choiński A, Baranowska A, Dudek J, Szymczak Z, Michalski P. 9
  Development of lower limb osseointegration
  Rozwój techniki osteointegracji kończyny dolnej

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Drozd A, Smereka J, Bialka S, Bielski K, Szarpak L. 13
  Intraosseous route as a method of intravascular access in life-threatening conditions. Randomized cross-over study
  Wkłucie doszpikowe jako metoda dostępu donaczyniowego w stanach zagrożenia życia. Badanie randomizowane krzyżowe
  Zgnilec E, Kasperek-Walewska K, Wojdas A. 19
  Wpływ konchoplastyk małżowin nosowych dolnych na drożność trąbki słuchowej
  Influence of nasal turbinates on the obstruction of the Eustachian tube

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Pawlak M, Płusa T. 24
  Organizacja walki z chorobami zakaźnymi w Polsce w latach 1918-2018
  Organization of the fight against infectious diseases in Poland in the years 1918-2018
  Konieczny R, Płusa T, Baranowska A, Baranowski P. 33
  Zakażenie miejsca operowanego po operacjach kręgosłupa
  Surgical site infection after spine surgery
  Okręglicka K, Ludwiniak M, Wiśniewska K, Kozłowska A, Jagielska A, Nitsch-Osuch A. 38
  Protein intake and body weight
  Spożycie białka a masa ciała