Newsletter

2019 - Vol. 25

There are 13 products.
2019 - Vol. 25

Subcategories

 • No. 2

  Contents 2019; Vol. 25, No. 2

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE
  Płusa T, Konieczny R, Baranowska J. 49
  Rola akwaporyn w procesie zapalnym
  The role of aquaporins in the inflammatory process
  Wojdas A. 53
  Klasyfikacja i czynniki ryzyka występowania zapalenia błony śluzowej jam nosa i zatok przynosowych
  Classification and risk factors for the occurrence of rhinitis of the nasal cavities and paranasal sinuses
  Liszcz A, Sobieraj MT, Sobiborowicz A, Maksimiuk M, Badowska-Kozakiewicz AM. 57
  An insight into new approach to molecular markers of cervical cancer
  Ocena znaczenia nowych markerów molekularnych raka szyjki macicy
  Bolek K, Nitsch-Osuch A. 65
  Facts and myths about fluorine compounds in the dental caries prophylaxis – challenge for public health
  Fakty i mity na temat związków fluoru w profilaktyce próchnicy – wyzwanie dla zdrowia publicznego
  Witkowska-Płusa U 69
  Wpływ zaburzeń otępiennych i depresyjnych na komunikację z chorymi w starszym wieku
  The influence of dementia and depressive disorders in communication with elderly patients
  Szarpak A, Bielski K, Madziala M, Szarpak Ł. 75
  Organization of medical rescue system in Poland
  Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Jarzębska P, Hermanowicz-Salamon J. 83
  Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire (RQLQ) in the evaluation of one-year outcomes of omalizumab treatment in severe allergic asthma
  Przydatność kwestionariusza jakości życia osoby z nieżytem nosa i zapaleniem spojówek wykonującej typowe czynności (RQLQ) w ocenie skuteczności leczenia ciężkiej astmy alergicznej podczas roku leczenia omalizumabem

 • No. 1

  Contents; 2019; Vol. 25, No. 1

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Burczy J, Burczy M, Choiński A, Baranowska A, Dudek J, Szymczak Z, Michalski P. 9
  Development of lower limb osseointegration
  Rozwój techniki osteointegracji kończyny dolnej

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Drozd A, Smereka J, Bialka S, Bielski K, Szarpak L. 13
  Intraosseous route as a method of intravascular access in life-threatening conditions. Randomized cross-over study
  Wkłucie doszpikowe jako metoda dostępu donaczyniowego w stanach zagrożenia życia. Badanie randomizowane krzyżowe
  Zgnilec E, Kasperek-Walewska K, Wojdas A. 19
  Wpływ konchoplastyk małżowin nosowych dolnych na drożność trąbki słuchowej
  Influence of nasal turbinates on the obstruction of the Eustachian tube

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Pawlak M, Płusa T. 24
  Organizacja walki z chorobami zakaźnymi w Polsce w latach 1918-2018
  Organization of the fight against infectious diseases in Poland in the years 1918-2018
  Konieczny R, Płusa T, Baranowska A, Baranowski P. 33
  Zakażenie miejsca operowanego po operacjach kręgosłupa
  Surgical site infection after spine surgery
  Okręglicka K, Ludwiniak M, Wiśniewska K, Kozłowska A, Jagielska A, Nitsch-Osuch A. 38
  Protein intake and body weight
  Spożycie białka a masa ciała


Products by page

Products by page