Newsletter

VOL XLVII

There are 23 products.
VOL XLVII

Subcategories

 • 279

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVII, Nr 279, WRZESIEŃ
  CONTENTS 2019, VOL XLVII, No. 279, SEPTEMBER

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Cipora E, Konieczny M, Czerw A, Mikos M, Budzik MP, Deptała A, Badowska-Kozakiewicz AM. 85
  Causes of delays in breast cancer diagnosis in Poland
  Przyczyny opóźnień w diagnostyce raka piersi w Polsce
  Rymuza J, Popow M, Bednarczuk T, Miśkiewicz P. 91
  High dose intravenous methylprednisolone pulse therapy causes transient increase of serum calcium and phosphate levels
  Leczenie dużymi dawkami metyloprednizolonu w postaci dożylnych pulsów wywołuje przejściowe zwiększenie stężenia wapniai fosforanów w surowicy
  Marushchak M, Maksiv K, Krynytska I. 95
  The specific features of free radical oxidation in patients with chronic obstructive pulmonary disease and arterial hypertension
  Swoiste cechy utleniania wolnych rodników u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i nadciśnienie tętnicze

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Szymczak Z,Michalski P, Dudek J, Płusa T, Baranowski P, Burczy M, Burczy J. 99
  Finegoldia magna the cause of hip revision surgery – a two case report
  Finegoldia magna przyczyną realloplastyki stawu biodrowego – opis dwóch przypadków
  Liput M, Kajdaniuk D, Rokicka D, Marek B . 103
  Hypercalcaemia in a patient with paranoid schizophrenia – a case report
  Hiperkalcemia u chorej na schizofrenię paranoidalną – opis przypadku

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Płusa T, Konieczny R, Baranowska A,Szymczak Z. 106
  Narastająca oporność szczepów bakteryjnych na działanie antybiotyków
  The growing resistance of bacterial strains to antibiotics
  Jamka M, Ruchała M, Walkowiak J. 111
  Witamina D a choroba Hashimoto
  Vitamin D and Hashimoto’s disease
  Mieszczański P, Błaszczyk B, Śmietanowska-Więtczak M, Trzebicki J. 114
  Kopeptyna – nowy biomarker zaburzeń homeostazy w okresie okołooperacyjnym
  Copeptin – a novel biomarker for perioperative homeostasis disorders

 • 278

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVII, Nr 278, SIERPIEŃ
  CONTENTS 2019, VOL XLVII, No. 278, AUGUST

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Frączek-Jucha M, Szlósarczyk B, Kabat M, Czubek U, Nessler J, Gackowski A. 45
  Low triiodothyronine syndrome and serum selenium status in the course of acute myocardial infarction
  Zespół niskiej trijodotyroniny i stężenie selenu w surowicy w przebiegu ostrego zawału serca
  Skrzypczyk P, Wojciechowska B, Szydło A, Jóźwiak S, Brzewski M, Bombiński P, Jakimów-Kostrzewa A, Dziedzic-Jankowska K,
  Antonowicz-Zawiślak A, Strzelecka J, Bieniaś B, Pukajło-Marczyk A, Pańczyk-Tomaszewska M. 52
  Ocena zmian w nerkach u dzieci chorych na stwardnienie guzowate – podsumowanie pierwszego roku programu opieki
  Evaluation of renal lesions in children with tuberous sclerosis – summary of the first year of follow-up program
  Pliszkiewicz M, Brzuchalski MA, Pliszkiewicz M, Siekierski BP. 60
  Ablacja zmian endometrialnych szyjki macicy laserem CO2 – ocena skuteczności leczenia
  CO2 laser ablation of cervical endometrioid lesions – treatment efficacy evaluation

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Boczar K, Sławuta A, Ząbek A, Zyśko D, Dębski M, Gajek J, Lelakowski J, Małecka B. 65
  Transvenous extraction of 3-year-old Seldinger guide wire lost in venous system and causing superior vena cava syndrome – rare complication of implantable cardioverter-defibrillator implantation
  Przezżylne usunięcie 3-letnie prowadnika Seldinger pozostawionego w układzie żylnym i powodującego zespół żyły głównej górnej – rzadkie powikłanie implantacji kardiowertera defibrylatora
  Matuszna A, Meryn J, Bachorski W. 67
  Heart failure as the first manifestation of severe non-cardiac disease
  Niewydolność serca – pierwszy objaw ciężkiej choroby pozasercowej
  Damiański P, Kuna P, Panek M. 70
  Generalized emphysema and chronic obstructive pulmonary disease in a farmer, non-smoker – the more we seek, the more we find
  Uogólniona rozedma płuc i przewlekła obturacyjna choroba płuc u niepalącego rolnika – im więcej szukamy, tym więcej widzimy
  Skrzypczyk P, Tachasiuk K, Szymanik-Grzelak H, Szymańska K, Mizerska-Wasiak M, Brzewski M, Pańczyk-Tomaszewska M. 72
  Mózgowy zespół utraty soli jako powikłanie krwawienia podpajęczynówkowego u dziewczynki z zespołem nerczycowym – opis przypadku
  Cerebral salt wasting syndrome as a complication of subarachnoid hemorrhage in a girl with nephrotic syndrome – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Wielgos K, Setkowicz W, Pasternak G, Lewandowicz-Uszyńska A  76
  Postępowanie w ostrej biegunce infekcyjnej u dzieci
  Management of acute gastroenteritis in children

 • 277

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVII, Nr 277, LIPIEC
  CONTENTS 2019, VOL XLVII, No. 277, JULY


  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Gołębiak I, Nitsch-Osuch A. 5
  Wykonawstwo szczepień przeciw grypie u personelu pielęgniarskiego w Polsce
  Influenza vaccine coverage rates in Polish nurses
  Pliszkiewicz M, Pliszkiewicz M, Brzuchalski MA, Siekierski BP. 14
  Wyniki radykalnego zachowawczego leczenia operacyjnego endometriozy u chorych z niepłodnością
  Fertility outcomes following radical conservative laparoscopic endometriosis surgery in infertile patients

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Greberska W, Fertała N, Zawodna M, Marchlewska J, Dudziak J. 19
  Severe transient left ventricular dysfunction in a patient with Legionella pneumophila pneumonia
  Ciężka przemijająca dysfunkcja lewej komory u chorej z zapaleniem płuc o etiologii Legionella pneumophila
  Kardas G, Daszyńska-Kardas A, Cieślińska M, Bartoszek A, Kuna P, Panek M. 25
  Diagnostic challenges in interstitial lung diseases using the example of microscopic usual interstitial pneumonia image in a patient with the clinical hypothesis of idiopathic pulmonary fibrosis – a case report
  Trudności diagnostyczne w chorobach śródmiąższowych płuc na przykładzie wystąpienia mikroskopowego obrazu zwykłego śródmiąższowego zapalenia płuc u chorej z klinicznym podejrzeniem idiopatycznego włóknienia płuc
  Baranowski P, Baranowska A, Baranowska J, Konieczny R. 28
  Intradural disc herniation – report of two cases
  Wewnątrzoponowe przepukliny krążka międzykręgowego – opis dwóch przypadków

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Okręglicka K, Skwierczyńska Ż, Wiśniewska K, Kozłowska A, Jagielska A, Nitsch-Osuch A 31
  Uwarunkowania patogenetyczne leczenia zakażeń wywołanych przez antybiotyko-oporne szczepy Klebsiella pneumoniae
  Pathogenetic conditions of treatment of infections caused by antibiotic-resistant strains Klebsiella pneumoniae
  Okręglicka K, Skwierczyńska Ż, Wiśniewska K, Kozłowska A, Jagielska A, Nitsch-Osuch A. 35
  Wpływ wybranych witamin, składników mineralnych i przeciwutleniaczy na związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej
  The effect of selected vitamins, minarals and antioxidants on age-related macular degeneration


Products by page

Products by page