Newsletter

VOL XLVII

There are 7 products.
VOL XLVII

Subcategories

 • 277

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVII, Nr 277, LIPIEC
  CONTENTS 2019, VOL XLVII, No. 277, JULY


  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Gołębiak I, Nitsch-Osuch A. 5
  Wykonawstwo szczepień przeciw grypie u personelu pielęgniarskiego w Polsce
  Influenza vaccine coverage rates in Polish nurses
  Pliszkiewicz M, Pliszkiewicz M, Brzuchalski MA, Siekierski BP. 14
  Wyniki radykalnego zachowawczego leczenia operacyjnego endometriozy u chorych z niepłodnością
  Fertility outcomes following radical conservative laparoscopic endometriosis surgery in infertile patients

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Greberska W, Fertała N, Zawodna M, Marchlewska J, Dudziak J. 19
  Severe transient left ventricular dysfunction in a patient with Legionella pneumophila pneumonia
  Ciężka przemijająca dysfunkcja lewej komory u chorej z zapaleniem płuc o etiologii Legionella pneumophila
  Kardas G, Daszyńska-Kardas A, Cieślińska M, Bartoszek A, Kuna P, Panek M. 25
  Diagnostic challenges in interstitial lung diseases using the example of microscopic usual interstitial pneumonia image in a patient with the clinical hypothesis of idiopathic pulmonary fibrosis – a case report
  Trudności diagnostyczne w chorobach śródmiąższowych płuc na przykładzie wystąpienia mikroskopowego obrazu zwykłego śródmiąższowego zapalenia płuc u chorej z klinicznym podejrzeniem idiopatycznego włóknienia płuc
  Baranowski P, Baranowska A, Baranowska J, Konieczny R. 28
  Intradural disc herniation – report of two cases
  Wewnątrzoponowe przepukliny krążka międzykręgowego – opis dwóch przypadków

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Okręglicka K, Skwierczyńska Ż, Wiśniewska K, Kozłowska A, Jagielska A, Nitsch-Osuch A 31
  Uwarunkowania patogenetyczne leczenia zakażeń wywołanych przez antybiotyko-oporne szczepy Klebsiella pneumoniae
  Pathogenetic conditions of treatment of infections caused by antibiotic-resistant strains Klebsiella pneumoniae
  Okręglicka K, Skwierczyńska Ż, Wiśniewska K, Kozłowska A, Jagielska A, Nitsch-Osuch A. 35
  Wpływ wybranych witamin, składników mineralnych i przeciwutleniaczy na związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej
  The effect of selected vitamins, minarals and antioxidants on age-related macular degeneration