Newsletter

2020 - Vol. 26

There are no products in this category
2020 - Vol. 26

Subcategories

 • No. 2

  Contents; 2020; Vol. 26, No. 2


  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE
  Płusa T. 55
  Kto jest najbardziej zagrożony zachorowaniem na COVID-19?
  Who is most at risk of developing COVID-19?
  Peszke J, Szymański J 61
  Możliwe sposoby przeciwdziałania burzy cytokinowej – jednej z przyczyn umieralności w zakażeniu SARS-CoV-2
  Possible ways to counteract a cytokine storm – one of the causes of mortality in SARS-CoV-2 infection
  Zugaj P. 72
  Przezcewkowa enukleacja gruczolaka prostaty laserem holmowym (HoLEP) jako nowy standard leczenia chirurgicznego łagodnego rozrostu prostaty
  Holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP) as a new standard in surgery of benign prostatic hyperplasia

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Płusa T, Gańko T, Jamróz M, Kiecana A, Kołodziej J. 77
  Analysis of knowledge about antibiotics applied in respiratory tract infections in the Polish population
  Analiza wiedzy na temat antybiotyków stosowanych w zakażeniach dróg oddechowych w populacji polskiej
  Wojdas A. 84
  Stężenia immunoglobulin u chorych na przewlekłe zapalenie jamy nosowej i zatok przynosowych
  Immunoglobulin concentrations in patients with chronic rhinosinusitis

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW

  Cuprian D, Dżugaj N, Łątka F, Gomułka K. 91
  Trudności diagnostyczne w anafilaksji pokarmowej – opis przypadku
  Diagnostic difficulties in food anaphylaxis – a case report
  Konieczny R, Baranowska A, Baranowski P, Białowąs W, Rybarczyk M. 94
  Zatorowość płucna i zakażenie miejsca operowanego po urazie wielomiejscowym leczonym operacyjnie – opis przypadku
  Pulmonary embolism and surgical site infection after multi-site trauma treated with surgery – a case report

 • No. 1

  Contents, 2020; Vol. 26, No. 1

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE
  Płusa T. 7
  Aktualne zagrożenie wirusem Corona – 2019-nCoV
  Current Corona virus threat – 2019-nCoV
  Matkowska A, Płusa T. 12
  Współczesny problem zagrożenia azbestem
  Contemporary problem of asbestos threat
  Wojdas A, Płusa T. 18
  Cytokines in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis
  Cytokiny w patogenezie przewlekłego zapalenia nosa i zatok przynosowych
  Płusa T, Baranowski P, Szymczak Z, Baranowska A, Konieczny R, Krawczyk J. 23
  Bacterial biofilm in prosthetic infections
  Biofilm bakteryjny w zakażeniach po wszczepieniu protez
  Płusa T, Peszke J. 29
  Anti-inflammatory effects of propolis
  Przeciwzapalne działanie propolisu
  Zawadzka-Bartczak E, Kopka L, Warczyńska A, Kopka M. 36
  Potrzeby diagnozowania a możliwości prognozowania w chorobach kręgosłupa u kandydatów do służby na samolotach wysokomanewrowych
  The needs of diagnosis and the possibilities of forecasting in spine disorders in candidates for service on high-maneuverability airplanes
  Trzcińska S, Nowak Z. 42
  FED method in treatment of idiopathic scolioses
  Metoda FED w leczeniu skolioz idiopatycznych