Newsletter

TOM XXXVI

Jest 87 produktów.
TOM XXXVI

Podkategorie

 • 216

  SPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVI, Nr 216, CZERWIEC
  CONTENTS 2014, VOL XXXVI, No. 216,
  JUNE

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Chronowska J., Łabuzek K., Kukla U., Lekstan A., Okopień B.: 365
  Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii jako nowy sposób leczenia przerzutów nowotworowych do otrzewnej
  Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy as a new way of peritoneal metastases treatment

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Pawełczak E., Gaszyński T.: 369
  Występowanie nadciśnienia tętniczego w społeczności miejskiej a promowanie zachowań prozdrowotnych
  The prevalence of hypertension among the urban community and promoting healthy behaviors
  Jerzykowska S., Cymerys M., Roszak M., Wysocka E., Michalak S., Pupek-Musialik D.: 373
  Analiza wpływu krótkotrwałego wysiłku fizycznego na wybrane parametry funkcji śródbłonka naczyniowego oraz sztywność naczyń krwionośnych u młodych i zdrowych mężczyzn
  The analysis of the influence of short term physical effort on selected endothelial function parameters and blood vessels stiffness features among young and healthy men
  Huk-Kolega H., Ciejka E., Skibska B., Kowalczyk A., Gorąca A.: 379
  Wpływ kwasu liponowego na zawartość TNF-α w homogenatach śledziony
  Influence of lipoic acid on the level of TNF-α in spleen homogenates
  Wasilewska A., Cieszkowska M., Kowalska-Duplaga K., Wędrychowicz A., Fyderek K.: 382
  Retrospektywna analiza epidemiologiczna i kliniczna ostrego zapalenia trzustki u dzieci
  Retrospective analysis of epidemiological and clinical aspects of acute pancreatitis in children
  Guszcz T., Święczkowska M., Milewska E., Gorodkiewicz E., Kozłowski R., Roszkowska-Jakimiec W.: 386
  Aktywność katepsyn D i B w osoczu chorych na raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego
  Cathepsin D and B activity in the serum of patients with urothelial bladder cancer
  Blasczyk-Schiep S., Jaworska-Andryszewska P.: 389
  Negatywne doświadczenia w dzieciństwie, stres a zachowania samouszkadzające i tendencje samobójcze u osób z zaburzeniem osobowości typu borderline
  Negative experiences in childhood, stress and self-injurious behavior and suicidal tendencies in people with borderline personality
  Wierzbiński P., Zdanowicz A., Żurek A., Zboralski K., Florkowski A.: 394
  Próby samobójcze u pacjentów z osobowością borderline – doniesienie wstępne
  Suicide attempts in patients with borderline personality – preliminary report

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
  Gradzik K., Kociubińska M., Wójcik M., Czarnota T., Mazur-Stążka E., Wysokiński A.: 397
  Problemy terapii idiopatycznego tętniczego nadciśnienia płucnego – opis przypadku
  Treatment problems of idiopathic arterial pulmonary hypertension – case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS
  Sińska B., Kucharska A., Dmoch-Gajzlerska E.: 400
  Znaczenie diety w optymalizacji płodności kobiety
  The diet in improving fertility in women
  Iwaniak A., Darewicz M., Minkiewicz P., Protasiewicz M., Borawska J.: 403
  Biologicznie aktywne peptydy pochodzące z białek żywności jako składniki diety o właściwościach kardioprotekcyjnych
  Biologically active peptides derived from food proteins as the food components with cardioprotective properties
  Cichosz G., Czeczot H.: 407
  Wapń – niezbędny dla każdego
  Calcium – essential for everybody

 • 215

  SPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVI, Nr 215, MAJ
  CONTENTS 2014, VOL XXXVI, No. 215, MAY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Czarkowski M.: 295
  Kolejna nowelizacja Deklaracji Helsińskiej
  Helsinki Declaration – next version

  Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA1)
  Etyczne zasady prowadzenia badań medycznych2 z udziałem ludzi 298

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Gorzelak P., Zyzak S., Krewko Ł., Możdżan M., Broncel M.: 302
  Częstość stosowania doustnych antagonistów witaminy K u pacjentów z migotaniem przedsionków i zaburzeniami funkcji poznawczych
  Frequency of use of oral vitamin K antagonists in patients with atrial fibrillation and cognitive function disturbances
  Łokieć K., Klupińska G., Walecka-Kapica E., Błońska A.: 307
  Ocena przerostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim u osób z zaparciową i biegunkową postacią zespołu jelita nadwrażliwego
  Estimation of small intestinal bacterial overgrowth in patients with constipation and diarrhea irritable bowel syndrome
  Iwańczak B., Ryżko J., Kierkuś J., Jankowski P., Sładek M., Wasilewska A., Landowski P., Szczepanik M., Krzesiek E., Sienkiewicz E., Szaflarska-Popławska A., Więcek S., Kwiecień J., Kacperska M., Korczowski B., Maślana J.: 311
  Leczenie biologiczne nieswoistych zapaleń jelit u dzieci w latach 2004–2013 w Polsce
  Biological treatment of inflammatory bowel diseases in children in the years 2004–2013 in Poland
  Misiewicz M., Robak M., Chojnowski K., Treliński J.: 316
  Ocena zależności między fibrynolizą mierzoną przy użyciu tromboelastometrii rotacyjnej ROTEM a stężeniami t-PA i PAI-1 u chorych na szpiczaka mnogiego w czasie rozpoznania
  Correlations between ROTEM fibrinolytic activity and t-PA, PAI-1 levels in patients with newly diagnosed multiple myeloma
  Godala M., Materek-Kuśmierkiewicz I., Moczulski D., Rutkowski M., Szatko F., Gaszyńska E., Kowalski J.: 320
  Ocena stężenia witamin A, C i E w osoczu chorych z objawami zespołu metabolicznego
  Estimation of plasma vitamin A, C and E levels in patients with metabolic syndrome
  Głębocka A.K., Zarzycki W., Knaś M.: 324
  Cukrzyca i ciąża – wpływ na mechanikę stóp i ryzyko rozwoju stopy cukrzycowej
  Influence of diabetes on mechanics efficiency of pregnant women's feet end risk of diabetic foot
  Pingot J., Pingot M., Łabęcka M., Woldańska-Okońska M.: 330
  Zastosowanie wyciągów lędźwiowych według Saundersa w leczeniu pacjentów z przewlekłymi zespołami bólowymi dolnej części kręgosłupa
  The use of Saunders lumbar traction in physiotherapy of patients with chronic lower back pain
  Tomaszewska A., Pawlicka-Lisowska A.: 336
  Ocena wpływu systematycznej aktywności ruchowej na postawę ciała młodzieży
  Evaluation of an influence of systematic motor activity on the body posture of young people

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Weryńska B., Kosacka M., Dyła T., Jankowska R.: 341
  Neurosarkoidoza – opis przypadku
  Neurosarcoidosis – case report
  Bilbin-Bukowska A., Stępień A., Brzozowski K., Piasecki P., Skrobowska E.:
  345
  Trudności diagnostyczne i terapeutyczne obustronnej przetoki szyjno-jamistej
  Diagnostic and therapeutic problems of bilateral carotid-cavernous sinus fistula Karczmarek-Borowska B., Drzymała M., Golon K.: 348
  Hepatotoksyczność paracetamolu u chorej leczonej kapecytabiną z powodu raka piersi
  Hepatotoxicity of acetaminophen in a patient treated with capecitabine due to breast cancer

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Skrypnik D., Bogdański P., Musialik K., Skrypnik K.: 352
  Współczesne kryteria rozpoznania i aktualne rekomendacje leczenia żywieniowego w anoreksji
  Contemporary criteria of the diagnosis and current recommendations for nutritional therapy in anorexia nervosa Bobrzyk M., Łabuzek K., Orski M., Tarnawska D., Okopień B.: 357
  Objawy oczne w wybranych chorobach reumatycznych
  Ocular symptoms in rheumatic diseases

 • 214

  SPSPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVI, Nr 214, KWIECIEŃ
  CONTENTS 2014, VOL XXXVI, No. 214, APRIL

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Gomółka M., Niemczyk S.: 225
  Jak bezpiecznie i skutecznie stosować antybiotyki aminoglikozydowe
  How to safely and effectively administer aminoglycoside antibiotics

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Bielicki P., Brzóska K., Pływaczewski R., Barnaś M., Kumor M., Stępkowski T., Jończak L., Chazan R., Kruszewski M., Śliwiński P.: 229
  Zależność występowania choroby niedokrwiennej serca od polimorfizmu wybranych genów u chorych na obturacyjny bezdech senny (OBS)
  Genetic predisposition to ischemic heart disease in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)
  Dorantowicz R., Łuczak E., Broncel M.:
  233
  Ocena wpływu 7-ketocholesterolu na powierzchniową ekspresję molekuł adhezyjnych ICAM-1 i PECAM-1 w ludzkich komórkach śródbłonka aortalnego
  The effect of 7-ketocholesterol on surface ICAM-1 and PECAM-1 expression in human aortic endothelial cells
  Gomółka M., Szamotulska K., Rymarz A., Brodowska-Kania D., Dzierżanowska M., Dubchak I., Piechota W., Jurkiewicz D., Niemczyk S.:
  240
  W poszukiwaniu skutecznego i bezpiecznego dawkowania amikacyny u chorych na przewlekłą chorobę nerek
  In the search for effective and safe dose of amikacin in patients with chronic kidney disease
  Tokarski S., Obrębska A., Mejer A., Kowalski J.:
  245
  Ocena stanu klinicznego i tolerancji leczenia u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych chemioterapii pierwszorzutowej i rehabilitacji oddechowej
  Assessment of the clinical symptoms and treatment tolerance in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) undergoing first-line chemotherapy and pulmonary rehabilitation
  Tokarski S., Tokarska K., Schwarz E., Obrębska A., Mejer A., Kowalski J.:
  249
  Blood gas analysis, blood saturation and chosen parameters of spirometric examination in NSCLC patients undergoing chemotherapy and pulmonary rehabilitation
  Gazometria i saturacja krwi oraz wybrane parametry badania spirometrycznego u chorych na NDRP poddanych chemioterapii i rehabilitacji oddechowej
  Wierzbiński P., Zdanowicz A., Klekowska J., Broniarczyk-Czarniak M., Zboralski K.: 254
  Epidemiologia samobójstw w chorobie afektywnej dwubiegunowej w epizodzie maniakalnym – doniesienie wstępne
  The epidemiology of suicide in bipolar disorder in the manic episode – preliminary reports
  Elikowski W., Małek M., Kalawski R., Kulczak M., Łazowski S., Bolewski A.:
  257
  Izolowane infekcyjne zapalenie wsierdzia na zastawce trójdzielnej u chorego z wywiadem urologicznym
  Isolated tricuspid valve infective endocarditis in a patient with a urological history

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Grzywacz A., Dziuk M., Niemczyk S.:
  261
  Oporna na leczenie hiperkalcemia u pacjenta z rakiem płuca
  Refractory hypercalcemia in patient with lung cancer
  Dąbkowski K., Lubikowski J., Głuszko R., Kowalski W., Starzyńska T.: 265
  Guz lity pseudobrodawkowaty trzustki – opis 3 przypadków
  Pancreatic solid pseudopappilary tumor – report of three cases

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Giermaziak W.:
  270
  Wpływ ustawy refundacyjnej na rynek farmaceutyczny w Polsce
  Impact Reimbursement Act on the pharmaceutical market in Poland
  Łabuzek K., Bobrzyk M., Skrudlik E., Okopień B.:
  274
  Aktualne postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i prewencyjne w ludzkiej anaplazmozie granulocytarnej
  Actual diagnosis, treatment and prevention of human granulocytic anaplasmosis
  Piekarska M., Wandałowicz A.D., Mięgoć H.:
  278
  Zakażenie Clostridium difficile – diagnostyka, profilaktyka i leczenie
  Clostridium difficile infecion – diagnostics, prevention and treatment
  Kęsy L., Kopczyński P., Baszczuk A., Kopczyński Z.:
  283
  Metody otrzymywania osocza bogatopłytkowego wykorzystywanego w medycynie jako preparat przyspieszający regenerację tkanek
  Methods of preparation of the platelet-rich plasma used in medicine as an accelerator of tissue regeneration
  Kowalska M., Cichosz G.:
  287
  Produkty mleczarskie jako źródło folianów
  Dairy products as source of folates

 • 213

  SPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVI, Nr 213, MARZEC

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Pepłoński A., Płomiński J.:
  Zwichnięcia protez stawu biodrowego – problem nadal aktualny, przyczyny i metody leczenia 151

  PRACE ORYGINALNE
  Szafraniec Z., Kaczmarek K., Pałka K., Ptaszyński P., Ruta J., Chudzik M., Wranicz J.K.:
  Porównanie podstawowych parametrów elektrycznych elektrod defibrylujących wszczepianych do wierzchołka oraz do okolic drogi odpływu prawej komory serca 155
  Kafara M., Bogacki P., Lelakowska-Pieła M., Lelakowski J.:
  Chory z rozrusznikiem serca wszczepionym w szpitalu rejonowym i pozostający pod opieką ambulatoryjną rejonowej poradni kardiologicznej – różnice w porównaniu z ośrodkiem referencyjnym 160
  Sielski J.:
  Peptyd natriuretyczny typu B oraz troponina T oznaczana testem wysokiej czułości jako marker niewydolności serca u chorych po wszczepieniu stymulatora serca na stałe 165
  Kozioł M., Sikora A., Kozioł-Montewka M., Smarz-Widelska I., Załuska W., Orłowska-Kowalik G., Pyszna W., Książek A.:
  Wyniki wstępne badań nad nowym markerem idiopatycznej nefropatii błoniastej: Anty-PLA2R) 171
  Zwiech R.:
  Wczesne wydalanie z moczem C4d a odległe przeżycie przeszczepu nerki u chorych leczonych takrolimusem i mykofenolanem mofetylu 175
  Grabczak E.M., Dąbrowska M., Paplińska-Goryca M., Nejman-Gryz P., Korczyński P., Krenke R., Chazan R.:
  Ocena wrażliwości odruchu kaszlowego na podstawie próby prowokacyjnej z kapsaicyną – wyniki wstępne 180
  Karwat K., Przybyłowski T., Bielicki P., Hildebrand K., Nowacka-Mazurek M., Nasiłowski J., Rubinsztajn R., Chazan R.:
  Ocena objętości płynu w jamie opłucnej i jego wpływ na parametry spirometryczne 186
  Klimkiewicz P., Kubsik A., Jankowska A., Woldańska-Okońska M.:
  Wpływ neurorehabilitacji na stan funkcjonalny i napięcie mięśniowe kończyny górnej u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu 191
  Renn-Żurek A.:
  Uporczywa terapia i eutanazja w opinii grupy zawodowej pielęgniarek 195

  OPISY PRZYPADKÓW

  Szulżyk T., Bekiesz W., Grzeszczuk A., Flisiak R.:
  Późne rozpoznanie choroby retrowirusowej, mimo wielokrotnych hospitalizacji – opis przypadku 200

  PRACE POGLĄDOWE

  Ciuraszkiewicz K., Sielski J., Janion-Sadowska A., Stern A., Zychowicz J., Kaziród-Wolski K., Paluchowski M.:
  Infekcja wirusem grypy u pacjentów oddziału intensywnej terapii kardiologicznej 203
  Łącka K., Frączek M.M.:
  Podział i etiopatogeneza nadczynności tarczycy 206
  Zasimowicz E., Wolszczak B., Zasimowicz B.:
  Wpływ alkoholu etylowego na patogenezę cukrzycy typu 2 212
  Wolska K., Michalska-Jakubus M., Pietrzak A., Krasowska D.:
  Zespół metaboliczny w łuszczycy 215

 • 212

  SPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVI, Nr 212, LUTY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Albrecht P., Antczak A., Hryniewicz W., Skoczyńska A., Radzikowski A., Kędziora-Kornatowska K., Bernatowska E., Stompór T., Grodzicki T., Gyrczuk E., Imiela J., Jędrzejczak W., Windak A.:
  Rekomendacje dotyczące profilaktyki pozaszpitalnego zapalenia płuc z bakteriemią jako wiodącej postaci inwazyjnych zakażeń pneumokokowych w populacji osób powyżej 50 roku życia oraz w grupach ryzyka powyżej 19 roku życia 79

  PRACE ORYGINALNE
  Chatian M., Tarchalski J.L., Lisowski J., Poziomska-Piątkowska E.:
  Wpływ ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej na wydolność fizyczną chorych po zawale mięśnia serca z uniesieniem odcinka ST 88
  Zwolak P.:
  Jakość życia a sztywność stawów i ich ból przy ruchu w chorobie zwyrodnieniowej stawów kończyny dolnej 92
  Smoleń E.:
  Analiza przyczyn uczestnictwa w badaniach profilaktycznych oraz ocena wartości masy ciała i ciśnienia tętniczego krwi u mieszkańców powiatu sanockiego 96
  Zdrodowska B., Leszczyńska-Filus M., Leszczyński R., Błaszczyk J.:
  Wpływ laseroterapii na wybrane parametry czynnościowe u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi dolnego odcinka kręgosłupa 101
  Mazurek J., Lurbiecki J.:
  Skala Akceptacji Choroby i jej znaczenie w praktyce klinicznej 106

  OPISY PRZYPADKÓW
  Hapka Ł., Halena G.:
  Rekonstrukcja podziału aorty z użyciem żyły własnej chorego jako metoda leczenia pękniętego, zakażonego tętniaka aorty brzusznej – opis przypadku 109
  Popko J., Karpiński M., Guszczyn T.:
  Wrodzona niewrażliwość na ból 113

  PRACE POGLĄDOWE

  Skrypnik D., Bogdański P., Mądry E., Pupek-Musialik D., Walkowiak J.:
  Wpływ wysiłku fizycznego na funkcje śródbłonka, wskaźniki stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego 117
  Płusa T.:
  Kliniczna przydatność badań obrazowych w chorobach układu oddechowego 122
  Bura M., Mozer-Lisewska I.:
  Następstwa kliniczne nadkażeń wirusami pierwotnie hepatotropowymi u chorych na przewlekłe zapalenia wątroby typu B lub C 125
  Suwalska A., Owczarek W., Fiedor P.:
  Przydatność kliniczna metod wykorzystywanych w diagnostyce zmian wywołanych zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego 129
  Ambroziak A., Cichosz G.:
  Immunostymulacyjny potencjał białek mleka 133
  Skrypnik D., Bogdański P., Musialik K.:
  Otyłość – istotny czynnik ryzyka zaburzeń potencji u mężczyzn 137
  Paprocka-Lipińska A., Basińska K.:
  Czego możemy się dowiedzieć z lektury pierwszych kodeksów etyki lekarskiej? . 138

 • 211

  SPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVI, Nr 211, STYCZEŃ

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Januszewicz W., Kabat M., Prejbisz A., Januszewicz A.:
  Patogeneza nadciśnienia pierwotnego z perspektywy ponad półwiecza 7

  PRACE ORYGINALNE

  Topa J., Matusik P., Godfryd-Bugajska K., Cienciała A., Friediger J.:
  Chirurgia dużych przepuklin w bliźnie pooperacyjnej z użyciem siatek nieprzywierających 11
  Herman W.A., Krzoska A., Pawliczak E., Roszak M., Łącka K.:
  Ocena powiązań między androgenemią oraz klinicznymi objawami andropenii u mężczyzn w zależności od wieku i współwystępowania zespołu metabolicznego 16
  Klupiński K., Krekora K., Woldańska-Okońska M.:
  Ocena wyników wczesnej fizjoterapii u pacjentów po leczeniu operacyjnym uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego metodą kość-ścięgno-kość 22

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Tomczykiewicz K., Pastuszak Ż., Staszewski J., Stępień A.:
  Zespół sztywności uogólnionej – opis przypadku 28
  Pepłoński A., Płomiński J.:
  Niestabilność i inne miejscowe powikłania po realoplastyce stawu biodrowego – opis przypadku 31

  PRACE POGLĄDOWE

  Leśniak K., Kade G., Niemczyk S.:
  Ostre uszkodzenie nerek w przebiegu zespołu nerkowo-ocznego 34
  Chełstowska S., Wajs J., Rzepecki P., Płusa T.:
  Rola fibrocytów w procesach włóknienia płuc 39
  Przytulska J., Tupikowski K., Bednarek-Tupikowska G.:
  Zaburzenia funkcji tarczycy u chorych leczonych inhibitorami kinaz tyrozynowych 42
  Wolszczak B., Zasimowicz E., Juchniewicz J.:
  Wpływ alkoholu etylowego na układ endokrynny 45
  Płusa T.:
  Mechanizmy działania leków przeciwkaszlowych i ich kliniczne zastosowanie 48
  Płaczek M., Jacyna J., Sznitowska M.:
  Pozajelitowe formy leków o przedłużonym działaniu. Część II. Mikrosfery i implanty do wstrzykiwań 54
  Łabuzek K., Sikorska P., Szkudłapski D., Oleszczyk P., Juśko M., Kozłowski M., Madej P., Okopień B.:
  Współczesne dermatologiczne metody leczenia hirsutyzmu 59
  Partyka M., Dunin-Wilczyńska I., Chałas R.:
  Zaburzenia układu stomatognatycznego u osób z niskorosłością 63
  Rawińska M., Fijałkowska S.:
  Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzeń seksualnych: etiologia, prawidłowe diagnozowanie i wybrane metody leczenia wytrysku przedwczesnego u mężczyzn 68


Produkty na stronie

Produkty na stronie