Newsletter

TOM XXXIV

Jest 81 produktów.
TOM XXXIV

Podkategorie

 • 204

  SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXIV, Nr 204, CZERWIEC

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY

  Tchórzewski M., Dziki A., Tchórzewski H.: Neutrofile i hialuroniany w chorobach nowotworowych 313

  PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

  Kozińska M., Jakubowska M., Augustynowicz-Kopeć E.: Transmisja prątków gruźlicy o oporności pre-XDR należących do rodziny molekularnej Beijing 316
  Herman W.A., Krzoska A., Łącka K., Bugaj R., Dorszewska J.: Ocena powiązań między stężeniem homocysteiny i wybranych parametrów stanu zapalnego o małym natężeniu a zapadalnością na zespół metaboliczny u mężczyzn 320
  Grygoruk C., Mrugacz G., Grusza M., Ratomski K., Stasiewicz-Jarocka B., Pietrewicz P.: Wpływ stanu czynnościowego jajników na wyniki kontrolowanej hiperstymulacji hormonalnej 325
  Kuźniewski R.: Aktywność arylosulfatazy we krwi mężczyzn z czerniakiem skóry 329
  Kawalec P., Holko P., Szkultecka-Debek M., Paszulewicz M.A., Boratyńska M., Głyda M., Ignacak E., Maks J., Russel-Szymczyk M., Kawęczyńska-Lasoń A.: Ocena kosztowej efektywności i kosztowej użyteczności stosowania walgancyklowiru w profilaktyce wystąpienia choroby cytomegalowirusowej do 200. dnia od przeszczepu nerki 332
  Antoszewski B., Fijałkowska M.: Porównanie częstości występowania rozszczepów wargi i/lub podniebienia u dzieci w województwie łódzkim na przestrzeni lat 1996–2010 w okresach pięcioletnich 339

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Ryczek R., Góra-Tybor J., Betkier-Lipińska K., Cwetsch A.: Odwracalne nadciśnienie płucne jako powikłanie leczenia dazatinibem pacjentki z przewlekłą białaczką szpikową i twardziną układową 342
  Drewniak T., Rzepecki M., Juszczak K., Jakubowski J., Sandheim M., Maciukiewicz P.: Zastosowanie Tachosilu® jako środka hemostatycznego w leczeniu operacyjnym raka nerki naciekającego wątrobę – opis przypadku 345
  Grzywa M., Kądziela M.: Konwersja niedoczynności tarczycy w nadczynność w przebiegu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów leflunomidem zwierającym powidon jodowany 348
  Mrugacz M., Krajewska M., Bryl A., Szuszkiewicz M.: Ocena skuteczności laseroterapii w leczeniu makulopatii cukrzycowej 351

  PRACE POGLĄDOWE

  Betkier-Lipińska K., Ryczek R., Kwasiborski P., Cwetsch A.: Tętnicze nadciśnienie płucne: współczesne możliwości diagnostyki i terapii – część I 355
  Just M., Ogłodek E.: Zespół Briqueta u pacjentów z fibromialgią 360
  Rasmus P., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Talarowska M., Sobów T.: Edukacja zdrowotna z perspektywy współczesnych wyzwań i zagrożeń 363
  Dębska O., Kamińska-Winciorek G., Śpiewak R.: Czy stosowanie kosmetyków przeciwsłonecznych wpływa na poziom witaminy D w organizmie? 368

 • 203

  SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXIV, Nr 203, MAJ

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Piusińska-Macoch R.: Przeciwciała monoklonalne – perspektywa neurologiczna i neuropsychologiczna 247

  PRACE ORYGINALNE

  Kopczyńska M., Franek A., Błaszczak E., Dworak J., Kopczyński P., Hrycek A.: Stężenie wybranych chemokin u chorych na toczeń rumieniowaty układowy z uwzględnieniem liczby leukocytów we krwi obwodowej 251
  Barska I., Mikołajczyk M., Paradowski M.: Alternatywna metoda oznaczania albuminurii: druga ranna porcja moczu zamiast dobowej zbiórki 255
  Raczkowska K., Zalewska-Szajda B., Chojnowska S., Kępka A., Raczkowski K., Waszkiewicz N., Siedlecka-Czykier E., Dadan J., Snarska J., Zwierz K., Ładny J.R., Szajda S.D.: Izoenzymy A i B lizosomalnej N-acetylo-β-D-heksozoaminidazy w surowicy i moczu chorych żywionych pozajelitowo 259
  Pytrus T., Flis A., Iwańczak F., Iwańczak B.: Częstość występowania niedokrwistości u dzieci z nowo rozpoznaną chorobą Leśniowskiego-Crohna 263
  Tracz A.F., Pęczek Ł., Żuk K., Stec-Michalska K., Nawrot B.: Wpływ eradykacji Helicobacter pylori na poziom ekspresji genów SATB1 i c-Myc w błonie śluzowej żołądka u pacjentów z dyspepsją w zależności od rodzinnego obciążenia występowaniem raka żołądka 269
  Parzęcka M., Szaflarska-Popławska A., Gąsiorowska J., Gorzkiewicz M., Grzybowski T.: Częstość występowania genu dupA (Duodenal Ulcer-Promoting Gene) Helicobacter pylori u dzieci i młodzieży – obserwacje własne 277

  PRACE POGLĄDOWE

  Łącka K., Maciejewski A.: Udział witaminy D w etiopatogenezie autoimmunologicznego zapalenia tarczycy 281
  Jeznach-Steinhagen A., Kurzawa J., Czerwonogrodzka-Senczyna A.: Zastosowanie niskokalorycznych substancji słodzących 286
  Krzesiek E., Iwańczak B.: Niedokrwistość w wybranych chorobach przewodu pokarmowego u dzieci 289
  Piusińska-Macoch R.: Powikłania neurologiczne w przebiegu leczenia inhibitorami przeciwciał monoklonalnych 293
  Just M., Ogłodek E.: Pacjent z rozpoznaniem zapalenia trzustki oraz „podwójnej diagnozy” 298
  Partyka I., Ziemecki P., Bartosińska J., Makara-Studzińska M.: Psychodermatologia – współistnienie chorób skóry i problemów psychicznych na przykładzie łuszczycy 302
  Samborska-Sablik A., Sablik Z.: Wypalenie zawodowe lekarzy rodzinnych a gry w relacji pacjent – lekarz 305

 • 202

  SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXIV, Nr 202, KWIECIEŃ

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Kosior D.A., Krzykwa A., Postuła M.: Amiodaron podawany drogą doustną lub dożylną – ten sam czy inny lek ? 183

  PRACE ORYGINALNE

  Lampka M., Grąbczewska Z., Krajewska M., Piskorska E., Hołyńska-Iwan I., Kubica J.: Rozpuszczalne selektyny w zawale mięśnia sercowego 188
  Rubinsztajn R., Przybyłowski T., Maskey-Warzęchowska M., Karwat K., Chazan R.: GOLD 2011 – POChP w nowej perspektywie 192
  Iwańczak F., Siedlecka-Dawidko J., Iwańczak B.: Ocena kurczliwości pęcherzyka żółciowego w niestrawności czynnościowej u dzieci 196
  Krasnodębska-Kiljańska M., Kondracka A., Bartoszewicz Z., Niedźwiedzka B., Ołtarzewski M., Grzesiuk W., Bednarczuk T., Bar-Andziak E.: Zaopatrzenie w jod oraz czynność tarczycy w grupie zdrowych kobiet ciężarnych zamieszkujących Warszawę 200
  Mrugacz M., Bryl A.: Ocena parametrów prędkości krwi w naczyniach tętniczych gałki ocznej u chorych krótkowzrocznych 205
  Mrugacz M., Bandzul K., Kułak W., Poppe E., Jurowski P.: Ocena występowania wad wzroku u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym 210
  Zieliński T., Pisera P., Siewiera I., Sporny S., Iljin A.: Chirurgiczne leczenie złośliwych nowotworów powiek 214

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Elikowski W., Małek M., Łanocha M., Wróblewski D., Angerer D., Kurosz J., Rachuta K.: Odwracalna kardiomiopatia rozstrzeniowa jako nietypowa postać kardiomiopatii takotsubo 219
  Ćwiek R.: Wpływ odpowiedniej opieki domowej na rekonwalescencję chorego w ciężkim stanie ogólnym. Opis przypadku 224

  PRACE POGLĄDOWE

  Marciniak A., Nawrocka-Rutkowska J., Wiśniewska B., Brodowska A., Starczewski A.: Przewlekły stan zapalny oraz zespół metaboliczny na tle innych objawów należących do obrazu zespołu policystycznych jajników 228
  Grzywa-Celińska A., Celiński R., Kwaśniewska K., Dyczko M., Prystupa A., Mosiewicz J.: Rola oznaczeń peptydów natriuretycznych w diagnostyce wybranych chorób układu krążenia 232
  Mituła I., Gołembiewska E., Ciechanowski K., Siuda A.: FGF-23 i białko Klotho – nowe markery w przewlekłej chorobie nerek? 235
  Grzebyk E., Piwowar A.: Modyfikacje glikooksydacyjne albuminy w badaniach medycznych 239

 • 201

  SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXIV, Nr 201, MARZEC

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Lubina-Dąbrowska N., Stępień A., Chalimoniuk M.: Aktualny stan badań nad stwardnieniem rozsianym 135

  PRACE ORYGINALNE

  Szczotka B., Jaźwińska-Tarnawska E.,Wedlarski R., Łapiński Ł., Wiela-Hojeńska A.: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia nadciśnienia tętniczego inhibitorami konwertazy angiotensyny. Porównanie leków oryginalnych i generycznych 140
  Januszewski J.: Procedury medyczne podjęte przez zespół specjalistyczny u ofiar wypadków z obrażeniami więcej niż jednej okolicy ciała 145
  Woś J., Florkowski A., Zboralski K.: Psychopatologiczne i psychospołeczne aspekty przestępstw typowo wojskowych 150
  Woźniak E., Talarowska M., Orzechowska A., Florkowski A., Gałecki P.: Rozpowszechnienie prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży 154
  Michalski Ł., Kleniewska P., Piechota-Polańczyk A., Gorąca A.: Wpływ blokowania czynnika jądrowego κB na zawartość wolnych grup –SH w wątrobie szczura 158

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Hyla-Klekot L., Kucharska G., Słonka K.: Różnorodność przebiegu klinicznego małopłytkowej plamicy zakrzepowej u członków polskiej rodziny z mutacją genu ADAMTS 13 161
  Kostka E., Krzesiek E., Iwańczak B.: Zwyrodnienie sznurów tylnych rdzenia kręgowego z powodu wtórnego niedoboru witaminy B12 w przebiegu diety niedoborowej u 16,5-letniego chłopca – opis przypadku 165

  PRACE POGLĄDOWE

  Jarosz-Stachura K., Koziński P., Paśnik K.: Przydatność wielorzędowej tomografii komputerowej w ocenie prawidłowej anatomii pooperacyjnej u pacjentów poddanych zabiegom bariatrycznym 168
  Rojczyk-Gołębiewska E., Kucharzewski M.: Wpływ wybranych metali na cykl kwasu cytrynowego 175

 • 200

  SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXIV, Nr 200, LUTY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Bijak M., Gajak A., Nowak P.: Hemostatyczne i komórkowe funkcje czynnika XIII 71

  PRACE ORYGINALNE

  Krzyżanowski K., Michałkiewicz D., Orski Z., Cwetsch A.: Wpływ minimalizacji stymulacji prawej komory na subkliniczną arytmię przedsionkową u pacjentów z wszczepionym stymulatorem typu DDD z powodu choroby węzła zatokowego i bloku przedsionkowo-komorowego I stopnia 75
  Mejer A., Durda A., Kozioróg M., Kowalski J.: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych leczonych sanatoryjnie z powodu schorzeń narządu ruchu 78
  Waszkiewicz N., Zalewska-Szajda B., Chojnowska S., Zalewska A., Gościk E., Szulc A., Zwierz K.: Beta-heksozoaminidaza w ślinie jako marker uzależnienia od alkoholu 83
  Mechlińska-Ciosek M., Talarowska M., Andrzejczak J., Gałecki P.: Radzenie sobie ze stresem a kierunek studiów 87
  Galińska-Skok B., Konarzewska B., Małus A., Felińska D., Szulc A.: Oczekiwania pacjentów i członków ich rodzin dotyczące terapii na dziennym oddziale psychiatrycznym91

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Elikowski W., Łazowski S., Małek M., Antczak A., Korski K., Piątek J.: Utajone zajęcie serca w przebiegu zaawansowanego raka jądra 95
  Elikowski W., Łazowski S., Małek M., Łanocha M., Kociemba W., Wróblewski D., Sokołowski K.: Rozsiane przerzuty do serca jako objaw wznowy czerniaka złośliwego 4 lata po wycięciu pierwotnego ogniska skórnego 100
  Piusińska-Macoch R., Stępień A., Staszewski J., Swarowska-Knap J., Żabicka M.: Opryszczkowe zapalenie mózgu po leczeniu infliksymabem – opis przypadku 105
  Talarowska M., Lechańska J., Chamielec M., Gałecki P.: Zjawisko synestezji – opis przypadku 110

  PRACE POGLĄDOWE

  Kobylińska J., Burdan F., Dworzański W., Szumiło J.: Sercowo-naczyniowe powikłania stosowania inhibitorów cyklooksygenazy w okresie pre- i postnatalnym 113
  Dobrek Ł., Thor P.J.: Fitoterapia zespołu pęcherza nadaktywnego 117
  Holka-Pokorska J.: Rola steroidów hormonalnie czynnych w terapii schizofrenii 121
  Fedorovich V.: Cierpienie w chorobie 126

 • 199

  SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXIV, Nr 199, STYCZEŃ

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Szumiło M.: Erytrocyty – nowe zastosowanie w medycynie 5

  PRACE ORYGINALNE

  Sielski J., Janion-Sadowska A.: Czy wszczepienie na stałe stymulatora serca przez wydzielanie do krwi peptydu natriuretycznego typu B wpływa na czynność nerek? 9
  Renke M., Knap N., Tylicki L., Rutkowski P., Lizakowski S., Woźniak M., Rutkowski B.: Izoprostany – ważny wskaźnik stresu oksydacyjnego u chorych z objawami przewlekłej choroby nerek 14
  Kordus K., Plichta D., Śpiewak R.: Farmakoterapia alergicznego wyprysku kontaktowego w czasach hegemonii Charakterystyki Produktu Leczniczego 18
  Tylińska M., Broncel M.: Ocena zależności między niedoborem testosteronu a zespołem metabolicznym u otyłych mężczyzn 24
  Talarowska M., Florkowski A., Chamielec M., Gałecki P.: Czy istnieją różnice w efektywności pamięci operacyjnej kobiet i mężczyzn? 29
  Dębski T., Jethon J., Pietruski P., Radzikowska E.: Korekcja zniekształcenia wargi po zeszyciu obustronnego rozszczepu wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia – ocena wyników leczenia 33

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Leśniak K., Kade G., Niemczyk S.: Ostre uszkodzenie nerek w przebiegu zespołu nerkowo-ocznego – opis przypadku 37
  Łącka K., Maciejewski A., Florczak-Wyspiańska J.: Współwystępowanie choroby Addisona-Biermera i autoimmunologicznego zapalenia tarczycy – opis przypadku 40
  Dębski M., Stępniewski P., Wróbel M.: Choroba Stilla u dorosłych jako wyzwanie diagnostyczne u chorych z gorączką o nieznanej etiologii 45

  PRACE POGLĄDOWE

  Nowak M., Lewczuk J.: Białko C reaktywne w chorobach układu krążenia 49
  Tarkowski M., Kokocińska M., Latocha M.: Genisteina w chemoprewencji i terapii 54
  Gruszewska E., Chrostek L.: Zaburzenia glikozylacji w chorobach nowotworowych 58
  Ambroziak A., Cichosz G.: Fosfolipidy mleka jako nutraceutyk 62


Produkty na stronie

Produkty na stronie