Newsletter

TOM XXIX

Jest 16 produktów.
TOM XXIX

Podkategorie

 • 171

  SPIS TREŚCI 2010, Tom XXIX, Nr 171, WRZESIEŃ

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Mysiak A., Kobusiak-Prokopowicz M., Kucharski T., Kleczyk R.: Neurohormonalne następstwa leczenia dopaminą. Więcej korzyści czy działań ubocznych? 149

  PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

  Lelakowski J., Tomala I., Rydlewska A., Majewski J., Kuniewicz M., Małecka B.: Porównanie skuteczności leczenia za pomocą kardiowertera-defibrylatora chorych z przeprowadzoną lub nie oceną progu defibrylacji podczas wszczepiania urządzenia 153
  Szyca R., Zimmermann A., Leksowski K.: Wpływ stosowanych heparyn drobnocząsteczkowych i doustnych antykoagulantów na jakość życia chorych po przebytych zabiegach wewnątrznaczyniowych 157
  Gruszczyński P., Ozorowski T.: Znaczenie diagnostyczne próby tuberkulinowej w populacji szczepionej BCG 162
  Pietras T., Witusik A., Panek M., Gałecki P., Szemraj J., Górski P.: Lęk i depresja a polimorfizm genu kodującego dysmutazę ponadtlenkową u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc 165
  Kohut M., Hartleb M., Hartleb T.: Znaczenie surowiczych stężeń cytokin pro- i przeciwzapalnych w identyfikacji chorych na chorobę Crohna 169
  Pietrzak-Nowacka M., Giedrys-Kalemba S., Safranow K., Szymaniak L., Nowosiad M., Korzonek M., Sulikowski T., Ciechanowski K.: Czy u chorych z autosomalną dominującą wielotorbielowatością nerek występuje bakteriomocz bezobjawowy? 173
  Chełchowska M., Ambroszkiewicz J., Klemarczyk W., Gajewska J., Ołtarzewski M., Laskowska-Klita T.: Wpływ stosowania diety wegetariańskiej na stężenie homocysteiny oraz całkowitą aktywność przeciwutleniającą w surowicy u dzieci 177
  Baltaziak M., Kosztyła-Hojna B., Moskal D., Falkowski D.: Morfologiczne uwarunkowania dysfonii u chorych z obrzękiem fałdów głosowych 181
  Kosztyła-Hojna B., Moskal D., Kasperuk J., Falkowski D., Rutkowski R.: Ocena mowy i zaburzeń językowych u chorych z implantem ślimakowym – doniesienie wstępne 187
  Foczpańska-Setta A., Split M., Split W.: Ocena radiologiczna wydłużonego wyrostka rylcowatego 194

  PRACE KAZUISTYCZNE
  Bartela E., Prech M., Janus M., Kutrowska A., Pyda M., Szymak-Pawełczyk B., Jeremicz I.: Zespół przemijających zaburzeń kurczliwości lewej komory czy niedokonany zawał serca? Analiza przypadków sześciu chorych 198

  PRACE POGLĄDOWE

  Pituch-Noworolska A., Błaut-Szlósarczyk A., Zwonarz K.: Stosowanie preparatów immunoglobulin ludzkich – objawy niepożądane 202
  Jagielski T., Augustynowicz-Kopeć E., Zwolska Z.: Typowanie genetyczne prątków Mycobacterium tuberculosis. Przegląd ważniejszych technik badawczych (cz. I) 206
  Jagielski T., Augustynowicz-Kopeć E., Zwolska Z.: Typowanie genetyczne prątków Mycobacterium tuberculosis. Przegląd ważniejszych technik badawczych (cz. II) 212
  Korzętkowska K.J., Polityńska B., Grajdziadek M., Gryczewska A., Kochanowicz J., Mariak Z.: Rehabilitacja pacjentów po krwawieniu podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka wewnątrzczaszkowego 217


Produkty na stronie

Produkty na stronie