Newsletter

TOM XXXIII

Jest 75 produktów.
TOM XXXIII

Podkategorie

 • 198

  SPIS TREŚCI 2012, Tom XXXIII, Nr 198, GRUDZIEŃ

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Giermaziak W., Kamiński J.: Modele finansowania opieki zdrowotnej 309

  PRACE ORYGINALNE

  Mejer A., Urzędowicz B., Rembek-Wieliczko M., Koziróg M., Ciećwierz J., Kowalski J.: Szybkość normalizacji częstości rytmu serca po wysiłku u osób poddanych rehabilitacji kardiologicznej 313
  Kowalska M., Nagańska E., Fiszer U.: Trudności w rozpoznawaniu pierwszych objawów guzów mózgu – opóźniona diagnostyka przedszpitalna 317
  Grygoruk C., Mrugacz G., Ratomski K., Grusza M., Kanczuga-Koda L., Pietrewicz P.: Wpływ skojarzonego leczenia przeciwzapalnego, przeciwbakteryjnego i antyoksydacyjnego oraz suplementacji żywieniowej mężczyzn na jakość nasienia 322
  Buras A., Waszkiewicz N., Szulc A., Sierakowski S.: Liczba monocytów we krwi chorych reumatologicznych odzwierciedla nasilenie zaburzeń depresyjnych 325
  Makara-Studzińska M., Latała-Łoś E.: Ocena stanu psychicznego u kierowców prowadzących pojazdy po użyciu alkoholu bądź w stanie nietrzeźwości 330
  Mazur J., Talarowska M., Ściegienny T., Gałecki P.: Wiedza o zaburzeniach psychicznych i nastawienie do ich leczenia wśród studentów – doniesienia wstępne 334

  PRACE POGLĄDOWE

  Walczak D., Kowal A., Jankowska R.: Stosowanie beta-blokerów w chorobach sercowo-naczyniowych współistniejących z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc 338
  Strzelak A., Komorowska-Piotrowska A., Ziołkowski J.: Zastosowanie CXCL10/IP-10 jako nowego biomarkera zakażenia Mycobacterium tuberculosis 342
  Polaniak R., Bułdak R.J., Birkner E., Karbowska D., Ochocki K., Szkilnik R.: Rola paracetamolu w reakcjach przemian azotu alfa-aminowego oraz stresu oksydacyjnego w wątrobie 346
  Karwasik-Kajszczarek K., Kondracka A., Dymanowska-Dyjak I., Krzyżanowski A., Kwaśniewska A.: Przydatność diagnostyczna badania dopplerowskiego tętnic macicznych 349
  Lewkowicz P., Tchórzewski H.: Wybrane aspekty działania przeciwnowotworowego 1-O-alkilogliceroli – głównej komponenty oleju z wątroby rekina 353
  Mocarska A., Starosławska E., Żelazowska-Cieślińska I., Brzozowska A., Łosicki M., Stasiewicz D., Burdan F.: Diagnostyka obrazowa raka gruczołu krokowego 357
  Majewska-Wierzbicka M., Czeczot H.: Przeciwnowotworowe działanie flawonoidów 364
  Płoński A., Łapiński R., Płoński A., Chudzińska A.: Żylaki kończyn dolnych – jak rozpoznać i leczyć 370
  Broniarczyk-Dyła G., Pajor A.: Nowe spojrzenie na współpracę pacjenta z lekarzem w chorobach przewlekłych skóry 378

 • 197

  SPIS TREŚCI 2012, Tom XXXIII, Nr 197, LISTOPAD

  Płusa T.: Charakterystyka i klasyfikacja czynników biologicznych 237
  Jahnz-Różyk K.: Możliwości rozpoznawania klinicznego i laboratoryjnego ciężkich zakażeń układu oddechowego 241
  Targowski T.: Możliwości postępowania terapeutycznego w ciężkich zakażeniach biologicznych 245
  Wesołowski A., Targowski T.: Zewnątrzszpitalne zapalenia płuc wywołane przez patogeny biologiczne 248
  From S.: Wewnątrzszpitalne zapalenie płuc wywołane przez patogeny biologiczne 252
  Sokołowski R., Targowski T.: Inwazyjna choroba meningokokowa 255
  Toczyska I., Targowski T.: Wirusowe choroby układu oddechowego 261
  Pacholska-Pytlakowska M.: Zakażenia wirusem grypy 265
  Grabowska-Krawiec P.: Współczesne zagrożenia zakażeniami Mycoplasma pneumoniae i Chlamydophila pneumoniae 270
  Kucharczyk P., Jahnz-Różyk K.: Współczesne zagrożenie legionelozą 274
  Rożyńska R., Targowski T.: Współczesne zagrożenie gruźlicą 279
  Rożyńska R., Targowski T.: Mykobakteriozy jako wciąż aktualny problem kliniczny 284
  Toczyska I., Targowski T.: Współczesne zagrożenie riketsjozami 288
  Omernik A.: Zakażenia grzybicze układu oddechowego 292
  Kucharczyk P., Płusa T.: Segregacja i ewakuacja w zagrożeniach spowodowanych czynnikami biologicznymi 296
  Płusa T.: Zasady postępowania w zakażeniach czynnikami biologicznymi 301

 • 196

  SPIS TREŚCI 2012, Tom XXXIII, Nr 196, PAŹDZIERNIK

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Barczyk A., Pierzchała W.: Diagnostyka i leczenie stabilnej postaci przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w świetle najnowszej aktualizacji GOLD 2011 187

  PRACE ORYGINALNE

  Daniłowicz-Szymanowicz L., Szwoch M., Raczak J., Raczak G.: Negatywny wynik badania mikrowoltowej naprzemienności załamka T pomocny w ustaleniu kolejności implantacji kardiowertera–defibrylatora serca u chorych z dysfunkcją skurczową lewej komory serca w profilaktyce pierwotnej nagłej śmierci sercowej 193
  Łopacińska I.: Analiza opinii personelu medycznego dotycząca zarządzania jakością w ochronie zdrowia 198

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Elikowski W., Małek M., Pyda M., Dziarmaga M., Angerer D., Montewska D.: Ostry zawał mięśnia sercowego naśladujący kardiomiopatię takotsubo u chorej z mostkiem mięśniowym 202

  PRACE POGLĄDOWE

  Młynarz P., Barg W., Deja S., Jankowska R.: Metody metabolomiczne jako nowe narzędzie diagnostyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 207
  Rogoziński P., Bruliński K., Malinowski E., Kucharzewski M.: Czy naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu to winowajca złośliwości raka płuca? 213
  Jurczyńska E., Saczko J., Kulbacka J., Kawa-Rygielska J., Błażewicz J.: Beta-glukan, jako naturalny antykarcynogen 217
  Brzozowska A., Mazurkiewicz M., Starosławska E., Stasiewicz D., Mocarska A., Burdan F.: Współczesne metody leczenia miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego 221
  Akutko K., Krzesiek E., Iwańczak B.: Zespół naczyniaków gumiastych 226
  Terlega K., Latocha M.: Nanotechnologia – przyszłość medycyny 229

 • 195

  SPIS TREŚCI 2012, Tom XXXIII, Nr 195, WRZESIEŃ

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Penza P., Moniuszko A., Zajkowska J.: Białko o dużej ruchliwości elektroforetycznej (HMGB1) i jego wpływ na komórki dendrytyczne 129

  PRACE ORYGINALNE

  Senderek T., Lelakowski J., Majewski J., Bednarek J., Pudło J.: Ocena skuteczności ablacji RF ekstrasystolii komorowej pochodzącej z prawej i (lub) lewej komory serca 133
  Krzesiek E., Flis A., Iwańczak B.: Ocena częstości występowania niedokrwistości we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego u dzieci 138
  Szulżyk T., Parfieniuk-Kowerda A., Luto M., Łapiński T.W., Flisiak R.: Występowanie autoprzeciwciał wśród chorych z alkoholowym uszkodzeniem wątroby 143
  Konarzewska B., Waszkiewicz N., Szulc A., Łazarczyk-Kirejczyk J., Małus A.: Nadużywanie alkoholu w rodzinie – objawy depresyjne oraz subiektywna ocena jakości życia a wyniki w skali MAST u pacjentów z rozpoznaną schizofrenią i alkoholizmem 147

  PRACE POGLĄDOWE

  Krysiak R., Kędzia A., Krupej J., Okopień B.: Rzadkie postacie zespołu Cushinga 151
  Łapiński T.W., Flisiak R.: Czynniki predykcyjne odpowiedzi wirusologicznej u chorych przewlekle zakażonych HCV 159
  Stasiewicz D., Starosławska E., Brzozowska A., Mocarska A., Łosicki M., Szumiło J., Burdan F.: Epidemiologia oraz czynniki ryzyka rozwoju raka gruczołu krokowego 163
  Cichosz G., Czeczot H.: Tłuszcz mlekowy w profilaktyce chorób nowotworowych 168
  Płonka J., Latocha M.: Terapia fotodynamiczna w leczeniu raka piersi 173
  Boużyk-Szutkiewicz J., Waszkiewicz N., Szulc A.: Alkohol a zaburzenia psychiczne 176

 • 194

  SPIS TREŚCI 2012, Tom XXXIII, Nr 194, SIERPIEŃ

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Cichosz G., Wiąckowski S.K.: Żywność genetycznie modyfikowana – wielka niewiadoma 59

  PRACE ORYGINALNE

  Ratajewska A., Grzegorzewska A.E., Wiesiołowska A.: Powiększenie lewego przedsionka jako jeden ze wskaźników gorszego rokowania u chorych leczonych powtarzaną hemodializą 64
  Kosztyła-Hojna B., Moskal D.: Wpływ implantu ślimakowego (CI) na proces fonacji i komfort życia pacjentów z głuchotą pre- i postlingwalną 70
  Dąbek J., Lepich T., Bonek-Wytrych G., Koj J., Gierek D., Markowski J., Bajor G.: Szczepienia przeciw Streptococcus pneumoniae i wiedza w tym zakresie pacjentów Poradni Kardiologicznej i Poradni Lekarza Rodzinnego 80
  Pawelec M., Pietras J., Karmowski A., Pałczyński B., Karmowski M., Nowak T.: Żądanie cięcia cesarskiego podyktowane strachem przed bólem porodowym 86
  Dąbek J., Stachoń K., Jakubowski D., Rychlik W.: Leki działające na układ bodźcotwórczo-przewodzący serca spożywane w celach samobójczych 90
  Kowalczyk E., Kura M., Ciećwierz J.: Lęk związany ze skokami spadochronowymi 97

  PRACE POGLĄDOWE

  Mocarska A., Starosławska E., Żelazowska-Cieślińska I., Łosicki M., Stasiewicz D., Kieszko D., Burdan F.: Epidemiologia i czynniki ryzyka rozwoju raka płaskonabłonkowego szyjki macicy 101
  Omernik A.: Zastosowanie pozytronowej tomografii emisyjnej w rozpoznawaniu i monitorowaniu sarkoidozy 107
  Chludzińska A., Chrostek L., Cylwik B.: Zaburzenia glikozylacji białek w chorobach reumatycznych 112
  Kamrowska A., Kamrowski C.: Depresja w zespole metabolicznym 117
  Gałecki P., Depko A., Jędrzejewska S., Talarowska M.: Human orgasm from the physiological perspective – part II 120

 • 193

  SPIS TREŚCI 2012, Tom XXXIII, Nr 193, LIPIEC

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Krysiak R., Okopień B., Herman Z.S. : Postępy w diagnostyce i leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona 5

  PRACE ORYGINALNE

  Michalak K., Gątkiewicz M., Pawlicka-Lisowska A., Poziomska-Piątkowska E.: Wpływ regularnej aktywności pływackiej na wartości wybranych parametrów spirometrycznych wśród młodzieży palącej tytoń i niepalącej 13
  Tatarczuk J., Galus K., Kozak-Szkopek E., Kowalczyk A.: Wpływ terapii przeciwdepresyjnej na stan psychiczny, umysłowy i funkcjonalny pacjentów w wieku podeszłym, leczonych w oddziale psychiatrycznym 20

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Elikowski W., Małek M., Kalawski R., Wróblewski D., Kulczak M., Kawczyński S.: Ciężkie uszkodzenie zastawki trójdzielnej po tępym urazie klatki piersiowej – opis przypadku 25
  Karakulska-Prystupiuk E., Gierej B., Paszkowska-Kowalewska M., Wilkowojska U., Jędrzejczak W.W.: Zakrzepica układu wrotnego jako główny objaw niesklasyfikowanego JAK2-dodatniego nowotworu mieloproliferacyjnego – opis przypadku 29

  PRACE POGLĄDOWE

  Katulski K., Czyżyk A., Męczekalski B.: Kontrowersje w rozpoznawaniu zespołu policystycznych jajników 32
  Cichosz G., Czeczot H.: Kontrowersje wokół cholesterolu pokarmowego 38
  Nawrocka-Musiał D., Latocha M.: Kwas fitynowy – nutraceutyk o działaniu przeciwnowotworowym 43
  Gałecki P., Depko A., Jędrzejewska S., Talarowska M.: Orgazm człowieka z perspektywy fizjologicznej – część I 48
  Makara-Studzińska M., Łoś R.: Strukturalne zmiany neuroanatomiczne stwierdzane u chorych na schizofrenię oraz u ich zdrowego rodzeństwa 51


Produkty na stronie

Produkty na stronie