Newsletter

TOM XXXII

Jest 84 produktów.
TOM XXXII

Podkategorie

 • 192

  SPIS TREŚCI 2012, Tom XXXII, Nr 192, CZERWIEC

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Łącka K., Uliasz A.: Przerzuty do tarczycy – zapomniany problem kliniczny 359

  PRACE ORYGINALNE

  Karkowski G., Senderek T., Majewski J., Lelakowski J.: Ocena skuteczności wczesnej oraz późnych nawrotów arytmii subiektywnie odczuwanych przez pacjenta po ablacji RF drogi dodatkowej w zespole Wolfa-Parkinsona-White’a w zależności od lokalizacji oraz parametrów elektrycznych ablacji – obserwacje własne 363
  Piekarz J., Rydlewska A., Majewski J., Lelakowski J.: Interwencje antyarytmiczne u chorych po wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora w prewencji pierwotnej i wtórnej nagłego zgonu sercowego 368
  Wójtowicz-Chomicz K., Cichoż-Lach H., Lis E., Kowalik A., Słomka M.: Ocena stężenia alfa-fetoproteiny u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami wątroby 374
  Drewniak T., Wajdowicz A. , Kwiatek W., Juszczak K., Maciukiewicz P.: Wybrane markery stresu oksydacyjnego a stężenie rakotwórczych pierwiastków śladowych w tkance raka nerki 378
  Owczarek T., Kowalczyk E., Poliwczak A.R., Bała A., Broncel M.: Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u pacjentów leczonych radiojodem z powodu nadczynności tarczycy 382
  Golinowska D., Szrajda J., Juszczak D.: Ocena możliwości zaspokajania potrzeb przez młodzież z zaburzeniami widzenia 388

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Akutko K., Krzesiek E., Pytrus T., Iwańczak B.: Zespół naczyniaków gumiastych – rzadka przyczyna krwawienia z przewodu pokarmowego – opis przypadku 394

  PRACE POGLĄDOWE

  Krysiak R., Okopień B.: Niedoczynność tarczycy w ciąży 397
  Krysiak R., Okopień B.: Diagnostyka i leczenie hirsutyzmu 404
  Burdan F., Starosławska E., Szumiło J., Dworzańska A., Dworzański W., Kubiatowski T., Cendrowska-Pinkosz M., Urbańczyk-Zawadzka M.: Toksyczność rozwojowa leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych dostępnych bez recepty 410
  Jeśman Cz., Młudzik A., Kula A.: Choroby i śmierć Józefa Piłsudskiego 414

 • 191

  SPIS TREŚCI 2012, Tom XXXII, Nr 191, MAJ

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Skoczyńska A., Hryniewicz W.: Zakażenia meningokokowe 283

  PRACE ORYGINALNE

  Posmyk U., Hryniewicz W., Skoczyńska A., Kumala R.: Inwazyjna choroba meningokokowa w województwie opolskim w latach 2005–2010 287
  Ciuraszkiewicz K., Sielski J., Janion-Sadowska A., Sadowski M., Janion M.: Wczesna strategia inwazyjna u chorych z zawałem serca i zaburzeniami przewodzenia śródkomorowego a stężenie peptydu natriuretycznego typu B w surowicy oceniany 6 miesięcy po zawale serca 293
  Urbankowski T., Knyziak-Mędrzycka I., Domagała-Kulawik J., Chazan R.: Sarkoidoza a palenie tytoniu: obraz kliniczny, wyniki badań dodatkowych i skład płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego 298
  Kamińska J., Koper O.M., Czyżewska J., Wasilewska K., Kemona H.: Albuminuria u chorych na cukrzycę typu 2 w zależności od odsetka HbA1c 302

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Tarnowski W., Gregorczyk M., Brzozowski K.: Selektywna embolizacja tętnicy żołądkowo-dwunastniczej w krwawieniu do torbieli rzekomej trzustki 306
  Elikowski W., Małek M., Klich A., Wróblewski D., Gizło J.: Krwiak pochewki mięśnia prostego brzucha – rzadko rozpoznawane powikłanie leczenia antykoagulacyjnego 309

  PRACE POGLĄDOWE

  Niemczyk S., Piotrowska M., Szamotulska K.: Przydatność oznaczeń stężeń kreatyniny i cystatyny C w ocenie funkcji nerek w przewlekłej chorobie nerek i schorzeniach współistniejących 313
  Gumkowska O., Kotyla P.J., Kucharz E.J.: Terapia biologiczna i nowe opcje terapeutyczne w toczniu rumieniowatym układowym 318
  Krysiak R., Okopień B., Korzekwa M.: Nietypowe guzy przysadki 323
  Dzielska-Olczak M., Nowak J.Z.: Leczenie przeciwzapalne w chorobie zwyrodnieniowej stawów z uwzględnieniem kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6 329
  Krysiak R., Kędzia A., Okopień B.: Współczesne poglądy na etiologię i patofizjologię hirsutyzmu 335
  Zatoński T., Inglot J., Kręcicki T.: Torbiel boczna szyi 341
  Makara-Studzińska M., Grzywa A., Śpila B.: Plastyczność mózgu 345
  Zagożdżon P.: Związek między religią a zdrowiem w badaniach epidemiologicznych 349

 • 190

  SPIS TREŚCI 2012, Tom XXXII, Nr 190, KWIECIEŃ

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Charliński G., Wiater E., Jędrzejczak W.W.: Leki immunomodulujące w leczeniu pierwotnej układowej amyloidozy łańcuchów lekkich 217

  PRACE ORYGINALNE

  Karwat K.: Analiza przyczyn zgonów w klinice pneumonologii 221
  Kleniewska P., Michalski Ł., Skibska B., Gorąca A.: Wpływ endoteliny-1 i blokera jej receptora A na zawartość krwinek białych we krwi obwodowej szczura 225
  Różańska-Kudelska M., Szulc A., Matulka M., Simonienko K., Rogowski M.: Jakość życia oraz objawy depresyjne i lękowe u chorych leczonych metodą endoskopową z powodu przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok z polipami 228
  Plichta D., Doryńska A., Śpiewak R.: Wzorce konsumpcji leków oraz występowanie polekowych działań niepożądanych wśród studentów kierunku zdrowie publiczne 232

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Krysiak R., Kobielusz-Gembala I., Okopień B.: Trudności w rozpoznawaniu postaci bólowej przewlekłego zapalenia tarczycy – opis przypadku 238
  Białek A., Kędzierska L., Jaroszewicz-Heigelmann H., Marlicz W., Starzyńska T.: Drenaż dróg żółciowych pod kontrolą endosonografii – opis przypadku 242
  Zawada I., Lewosiuk A., Hnatyszyn K., Patalan M., Woyke S., Kostyrka R., Marlicz K., Starzyńska T.: Trzustka ektopowa imitująca zaawansowany nowotwór żołądka – opis przypadku 246

  PRACE POGLĄDOWE

  Bokszczanin K.Ł., Przybyła A.A.: Molekularne aspekty alergii na produkty pochodzenia roślinnego. Cz. III. Panalergeny oraz hodowla odmian hypoalergogennych 250
  Kulik A.: Zaburzenia w układzie krzepnięcia jako przyczyna utraty przeszczepu nerkowego 256
  Grzegorzewska A.E., Niepolski L.: Leki kalcymimetyczne w stadium 3–5 przewlekłej choroby nerek 260
  Krysiak R., Okopień B.: Zespół mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 2 263
  Strumnik A., Karski J.: Diagnostyka laboratoryjna choroby alkoholowej 270
  Ogłodek E., Araszkiewicz A.: Kryteria diagnostyczne oraz objawy kliniczne zaburzeń osobowości typu borderline 274

 • 189

  SPIS TREŚCI 2012, Tom XXXII, Nr 189, MARZEC

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Góralczyk B., Smolarz B., Romanowicz H., Szyłło K.: Polimorfizmy pojedynczych nukleotydów genu VEGF w endometriozie 151

  PRACE ORYGINALNE

  Kowalski J., Brylik A., Irzmański R., Ciećwierz J., Jarząbek K., Pawlicki L., Barylski M.: Ocena ciśnienia tętna u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej154
  Talarowska M., Zboralski K., Gałecki P.: Wykonanie testu MMPI-2 przez chorych z depresją i organicznymi zaburzeniami depresyjnymi 159
  Pietras T., Witusik A., Panek M., Zielińska-Wyderkiewicz E., Kuna P., Górski P.: Nasilenie depresyjności u studentów kierunku pedagogika 163
  Tokarski Z., Florkowski A., Talarowska M., Orzechowska A., Wierzbiński P., Łopacińska I., Zboralski K.: Ocena postaw psychospołecznych mężczyzn o orientacji homoseksualnej 167

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Dubchak I., Gomółka M., Niemczyk S.: Gwałtowny przebieg zespołu Churge-Strauss – od rozpoznania astmy oskrzelowej do rozwoju niewydolności nerek i powikłań neurologicznych 170
  Wojtecka A., Kade G., Bilbin-Bukowska A., Niemczyk S.: Ostre uszkodzenie nerek wymagające terapii nerkozastępczej u chorego leczonego immunoglobulinami 173

  PRACE POGLĄDOWE

  Bokszczanin K.Ł., Przybyła A.A.: Molekularne aspekty alergii na produkty pochodzenia roślinnego. Cz. II. Białka związane z patogenezą (PR), alergogenność jabłek warunkowana genem Mal d 1 176
  Krysiak R., Szkróbka W., Okopień B.: Rozpoznawanie i leczenie czaszkogardlaka 182
  Krysiak R., Okopień B.: Ginekomastia 187
  Łaniewska-Dunaj M., Jelski W., Szmitkowski M.: Wpływ alkoholu etylowego na żołądek 194
  Zatoński T., Temporale H., Kręcicki T.: Słuch i równowaga w chorobach metabolicznych kości 198
  Woźniacka A., Woźniacka-Węgierska M., Józefowicz O., Sysa-Jędrzejowska A.: Medyczne i prawne aspekty palenia tytoniu 202
  Ogłodek E., Araszkiewicz A.: Psychologiczne modele zaburzeń osobowości typu borderline 208

 • 188

  SPIS TREŚCI 2012, Tom XXXII, Nr 188, LUTY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Łącka K., Maciejewski A.: Rola procesu apoptozy w etiopatogenezie autoimmunologicznego zapalenia tarczycy 87

  PRACE ORYGINALNE

  Kowalski J., Brylik A., Irzmański R., Pawlicki L., Ciećwierz J., Jarząbek K., Barylski M.: Spoczynkowa czynność serca u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej 93
  Czyżewska J., Wasilewska K., Kamińska J., Koper O., Kemona H., Jakubowska I.: Ocena wpływu stężenia markerów stanu zapalnego: IL-6, CRP na występowanie albuminurii u chorych na cukrzycę typu 2 98
  Gawin A., Wex T., Ławniczak M., Malfertheiner P., Starzyńska T.: Zakażenie Helicobacter pylori w raku trzustki 103

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Kozłowski P., Łapiński T.W., Flisiak R.: Uszkodzenie wątroby w przebiegu histiocytozy z komórek Langerhansa – opis przypadku 108

  PRACE POGLĄDOWE

  Gęsikowska K., Kondera-Anasz Z., Mielczarek-Palacz A., Sikora J., Machaj I., Smycz M.: Toczeń rumieniowaty układowy – ciągle aktualny problem kliniczny i diagnostyczny 111
  Krysiak R., Okopień B.: Zespół mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 1 116
  Krysiak R., Okopień B., Marek B.: Współczesne poglądy na etiologię, patofizjologię i objawy kliniczne akromegalii 123
  Bokszczanin K.Ł., Przybyła A.A.: Molekularne aspekty alergii na produkty pochodzenia roślinnego. Część I. Alergeny klasy I i II oraz mechanizm reaktywności krzyżowej przeciwciał IgE 129
  Podlodowska J., Szumiło J., Podlodowski W., Starosławska E., Burdan F.: Epidemiologia i czynniki ryzyka raka jamy ustnej 135
  Szumiło J., Podlodowska J., Podlodowski W., Starosławska E., Burdan F.: Chemoprewencja nowotworów płaskonabłonkowych jamy ustnej – badania kliniczne i doświadczalne 138
  Frączek M., Szumiło J., Podlodowska J., Burdan F.: Resweratrol – fitofenol o wielokierunkowym działaniu 143

 • 187

  SPIS TREŚCI 2012, Tom XXXII, Nr 187, STYCZEŃ

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Ogłodek E., Araszkiewicz A.: Stres pourazowy5

  PRACE ORYGINALNE

  Małecka B., Ząbek A., Lelakowski J., Małecki J.: Zmiana jakości życia oraz klasyfikacji NYHA u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca i utrwalonym migotaniem przedsionków po 12 miesiącach od rozbudowy systemu stymulacji 9
  Gleba E., Nasiłowska-Barud A., Wysokiński A., Jędrych M.: Poczucie kontroli bólu wieńcowego a poziom lęku u kobiet chorych na chorobę niedokrwienną serca 14
  Kowalski J., Brylik A., Barylski M., Kowalczyk E., Pawlicki L., Mejer A., Irzmański R.: Test wysiłkowy w ocenie dysfunkcji autonomicznego układu nerwowego u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej 18
  Ługowska I., Kowalska M., Zdzienicki M., Fuksiewicz M., Kamińska J., Szamotulska K., Rutkowski P.: Znaczenie prognostyczne czynników klinicznych oraz oznaczania stężenia VEGF, IL-8 i sTNF-R1 w czerniakach skóry o zaawansowaniu lokoregionalnym 22
  Nowosielski R., Florkowski A.: Badanie katamnestyczne konsultacji psychiatrycznych chorych somatycznie 28

  OCHRONA ZDROWIA

  Dworzański W., Dworzańska A., Niezabitowska E., Stolarek M., Opielak G., Madej B., Burdan F.: Symboliczny wymiar wizerunku placówki medycznej 34
  Dworzański W., Dworzańska A., Burdan F.: Istota relacji lekarz – pacjent w budowaniu wizerunku placówki medycznej 38
  Czarkowski M.: Komisje etyczne do spraw badań na ludziach: one size fits all? 41
  Dworzański W., Dworzańska A., Niezabitowska E., Czerwonka M., Madej B., Burdan F.: Marketing w służbie zdrowia – konieczność czy chwilowa zachcianka? 46

  PRACE POGLĄDOWE

  Majewska-Wierzbicka M., Czeczot H.: Flawonoidy w prewencji i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego 50
  Omernik A.: Suplementacja kwasów omega-3 w wybranych chorobach układu oddechowego 55
  Machaczka M.: Limfohistiocytoza hemofagocytarna – współczesny problem medyczny 59
  Marlicz W., Zawada I., Starzyńska T.: Zespół nadwrażliwego jelita – nadwrażliwe jelito czy nadwrażliwy umysł? 64
  Krysiak R., Okopień B.: Patogeneza i obraz kliniczny andropauzy 70
  Krysiak R., Okopień B.: Leczenie chorych w okresie andropauzy 74
  Maciejuk-Płońska A., Nasiłowska-Barud A., Kostecka P., Fedorovich V.: Psychologiczne aspekty rehabilitacji osób starszych po złamaniu szyjki kości udowej 79


Produkty na stronie

Produkty na stronie