Newsletter

TOM XXXI

Jest 84 produktów.
TOM XXXI

Podkategorie

 • 186

  SPIS TREŚCI 2011, Tom XXXI, Nr 186, GRUDZIEŃ

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Luto M., Jaroszewicz J., Flisiak R.: Cytokeratyna 18 jako wskaźnik aktywności chorób wątroby 331

  PRACE ORYGINALNE

  Wojsyk-Banaszak I., Schoeneich N., Jończyk-Potoczna K., Henschke J., Bręborowicz A.: Analiza częstości występowania i obrazu klinicznego odmy jamy opłucnej u dzieci 335
  Tarnowski W., Kamiński P., Krześniak N., Janaszek Ł.: Leczenie kolonoskopowych perforacji jelita grubego 340
  Pielaciński K., Dąbrowski W., Szczepanik A.B., Misiak A.: Zastosowanie samomocującego się implantu Progrip® w technice całkowicie pozaotrzewnowej w operacji naprawczej przepukliny pachwinowej 345
  Dobrek Ł., Thor P.: Aktywność autonomicznego układu nerwowego oceniana zmiennością rytmu serca w doświadczalnym modelu pęcherza nadaktywnego wywołanym cyklofosfamidem 348
  Zielińska-Bliźniewska H., Młódzik J., Olszewski J.: Ocena nałogu palenia tytoniu i biernej ekspozycji na dym tytoniowy wśród studentów medycyny 353
  Tokarski Z., Florkowski A., Talarowska M., Wierzbiński P., Łopacińska I., Zboralski K., Szubert S.: Zachowania autoagresywne w zakładach penitencjarnych 357

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Bartela E., Mikołajczak M., Prech M.: Odma śródpiersia – rzadka przyczyna bólu w klatce piersiowej – opis dwóch przypadków 360
  Dąbek J., Lepich T., Piechota M.: Współczesny obraz zespołu Brugadów 364

  PRACE POGLĄDOWE

  From S., Lewandowski K., Pacholska-Pytlakowska M.: Współczesne wskazania do domowego leczenia tlenem 368
  Rupa-Matysek J., Gil L., Komarnicki M.: Powikłania zakrzepowe a współczesne leki stosowane w leczeniu szpiczaka plazmocytowego 372
  Ogłodek E., Araszkiewicz A.: Model aktywnego stylu schematów Junga 378
  Ogłodek E., Araszkiewicz A.: Farmakoterapia pacjentów z zaburzeniami osobowości borderline 381
  Kryszkowski W., Bobińska K., Talarowska M., Orzechowska A., Florkowski A., Gałecki P.: Trazodon w terapii uzależnień 384

 • 185

  SPIS TREŚCI 2011, Tom XXXI, Nr 185, LISTOPAD

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Krawczyk J., Piotrowski G., Gawor R.: Aktualne problemy w rozpoznawaniu i leczeniu chorych na zapalenie mięśnia sercowego 265

  PRACE ORYGINALNE

  Piesiak P., Brzecka A., Kosacka M., Passowicz-Muszyńska E., Dyła T., Jankowska R.: Stężenie metaloproteinazy-9 oraz tkankowego inhibitora metaloproteinaz-1 w surowicy chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc 270
  Siemieniako A., Pogorzelska J., Łapiński T.W., Flisiak R.: Zaburzenia wydolności oddechowej u chorych na marskość wątroby 274

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Dobija-Kubica K., Wróbel J., Tobias R., Kozieł S.: Zespół tętnicy krezkowej górnej – rzadki przypadek kliniczny 278
  Zielińska-Krawczyk M., Domagała-Kulawik J., Chazan R.: Guz śródpiersia o charakterze neuroendokrynnym (atypowy carcinoid prawdopodobnie z grasicy) przypominający potworniaka – opis przypadku 280

  PRACE POGLĄDOWE

  Jaroszuk A., Kamiński G.: Zastosowanie embolizacji tętnic tarczowych w chorobach tarczycy 284
  Pacholska-Pytlakowska M., Płusa T., From S.: Współczesne uwarunkowania etiopatogenetyczne sarkoidozy 288
  Chazan R.: Przesłanki teoretyczno-kliniczne stosowania tiotropium jako leku pierwszego rzutu w stabilnej postaci wszystkich okresów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 292
  Płusa T.: Ocena skuteczności leczenia chorych na POChP 299
  Krysiak R., Frysz-Naglak D., Okopień B.: Postępy w etiopatogenezie, diagnostyce i leczeniu przyzwojaków 302
  Kasperska-Zając A., Koczy-Baron E.: Etiopatogeneza atopowego zapalenia skóry 309
  Ługowski M., Saczko J., Kulbacka J., Banaś T.: Reaktywne formy tlenu i azotu 313
  Cichosz G., Czeczot H.: Rzekomo niezdrowe tłuszcze zwierzęce 318
  Ogłodek E., Araszkiewicz A.: Rys historyczny rozwoju pojęcia osobowości z pogranicza 323

 • 184

  SPIS TREŚCI 2011, Tom XXXI, Nr 184, PAŹDZIERNIK

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Kozielski J.: Postępowanie w zaostrzeniach bakteryjnych chorób obturacyjnych 201

  PRACE ORYGINALNE

  Tenderenda E., Korzeniecka-Kozerska A., Porowski T., Wasilewska A., Zoch-Zwierz W.: Homocysteina w surowicy i moczu dzieci ze steroidozależnym zespołem nerczycowym 204
  Drewniak T., Juszczak K., Maciukiewicz P., Wyczółkowski M. : Ocena scyntygraficzna 99mTc-DTPA stopnia upośledzenia funkcji nerki po zabiegach usunięcia guza nerki 209
  Huk-Kolega H., Piechota A., Kleniewska P., Michalski Ł., Gorąca A.: Wpływ kwasu liponowego na zawartość białka w wątrobie i śledzionie szczura w czasie stresu oksydacyjnego wywołanego podaniem lipopolisacharydu 212
  Kardas P.: Rozpowszechnienie nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych wśród pacjentów leczonych z powodu wybranych schorzeń przewlekłych 215

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Piechota M., Dąbek J., Lepich T., Sielańczyk A.: Zespół Brugadów – opis przypadku 221
  Elikowski W., Małek M., Witczak W., Wróblewski D., Kozłowski T., Dziarmaga M.: Kardiomiopatia takotsubo jako następstwo schorzenia przewodu pokarmowego – przypadek poprzedzony zaostrzeniem zaostrzeniem żołądkowo-przełykowej choroby refluksowej 227
  Cichoż-Lach H., Kowalik A., Kuć K., Starosławska E., Słomka M.: Wodobrzusze jako pierwszy objaw raka jajnika w stadium rozsianym – opis przypadku 233
  Mroczkowska-Juchkiewicz A., Gołyska D., Pawłowska-Kamieniak A., Pac-Kożuchowska E.: Przewlekłe zaparcia u dzieci – typowe i nietypowe rozpoznania – opis przypadków 236

  PRACE POGLĄDOWE

  Cichosz G., Czeczot H.: Rzekomo zdrowe tłuszcze roślinne 239
  Hen K., Bogdański P., Pupek-Musialik D.: Osteoprotegryna – nowy marker miażdżycy 244
  Gryglewski A., Kibil W., Hodorowicz-Zaniewska D., Walocha J.: Biopsja węzła wartowniczego – nowy aspekt w chirurgicznym leczeniu raka jelita grubego 249
  Ogłodek E., Araszkiewicz A.: Główne kierunki badań nad przyczynami warunkującymi powstawanie zaburzeń osobowości „z pogranicza” 252
  Gałecki P., Depko A., Woźniak A., Talarowska M.: Charakterystyka i leczenie dysfunkcji seksualnych w depresji – Część II 256

 • 183

  SPIS TREŚCI 2011, Tom XXXI, Nr 183, WRZESIEŃ

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Płusa T.: Makrolidy w antybiotykoterapii zakażeń dróg oddechowych 139

  PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

  Stachoń K., Dąbek J., Jakubowski D., Rychlik W.: Implikacje kliniczne u chorych po spożyciu nadmiernej dawki leków blokujących kanały wapniowe – obserwacje własne 145
  Miller E., Mrowicka M., Malinowska K., Kędziora J., Majsterek I.: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej i suplementacji melatoniną na całkowity potencjał antyoksydacyjny w osoczu oraz aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych w erytrocytach chorych na stwardnienie rozsiane 150
  Głogowska-Ligus J., Dąbek J., Koj J., Bonek-Wytrych G., Lepich T., Bajor G.: Szczepienia ochronne przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, oceniane w populacji dorosłych pacjentów niebędących pracownikami służby zdrowia 154
  Dąbek J., Gierek D., Bonek-Wytrych G., Koj J., Lepich T., Bajor G.: Szczepienia przeciw grypie – zalecenia a rzeczywistość, oceniane wśród pacjentów poradni lekarza rodzinnego i poradni kardiologicznej 159
  Jamry A., Jałyński M., Brocki M.: Ocena wpływu modyfikacji techniki mocowania protez na ryzyko interpozycji trzewi podczas laparoskopowej naprawy przepuklin brzusznych 165

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Podwińska E., Skorupa A., Ziółko E., Turek S., Adamkiewicz K., Mazur J.: Problemy rozpoznania i leczenia pierwotnej nadczynności przytarczyc – opis przypadku 168
  Kostrzewska M., Nowak-Gabryel M., Gabryel M.: Całkowita remisja przerzutów do gałek ocznych w przebiegu raka niedrobnokomórkowego płuca po zastosowanej chemioterapii cisplatyną i vinorelbiną 171
  Piusińska-Macoch R., Stępień A.: Wariant semantyczny pierwotnie postępującej afazji z zachowaną płynnością mowy – opis przypadku 175

  PRACE POGLĄDOWE

  Gołąb K., Passowicz-Muszyńska E., Jankowska R., Warwas M.: Aktywność chitotriozydazy jako biomarker płucnej postaci sarkoidozy 179
  Huk-Kolega H., Skibska B., Kleniewska P., Piechota A., Michalski Ł., Gorąca A.: Rola kwasu liponowego w zdrowiu i chorobie 183
  Miller E.: Kriostymulacja czynnikiem antyoksydacyjnym w stwardnieniu rozsianym 186
  Makara M., Grzywa A., Śpila B.: Psychiatria konsultacyjna – cele, wyzwania, perspektywy 190
  Gałecki P., Florkowski A., Depko A., Woźniak A., Talarowska M.: Charakterystyka i leczenie dysfunkcji seksualnych w depresji (cz. I) 193

 • 182

  SPIS TREŚCI 2011, Tom XXXI, Nr 182, SIERPIEŃ

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Maciejewska-Jeske M., Szczęsna A., Męczekalski B.: C-peptyd i jego znaczenie w fizjologii oraz wybranych endokrynopatiach 75

  PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

  Skoczyńska A., Kuch A., Gołębiewska A., Waśko I., Ronkiewicz R., Markowska M., Hryniewicz W.: Inwazyjna choroba pneumokokowa w Polsce w roku 2010 80
  Bilińska M., Usnarska-Zubkiewicz L., Szymczyk M., Noga L., Potoczek S., Kuliczkowski K., Podemski R.: Neuropatia czuciowa u chorych na szpiczaka mnogiego leczonych talidomidem 86
  Chojnacki C., Walecka-Kapica E., Klupińska G., Pawłowicz M., Florkowski A., Wachowska-Kelly P., Chojnacki J.: Ocena wpływu tianeptyny na stan psychosomatyczny chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego w okresie remisji 92
  Ogłodek E., Araszkiewicz A.: Przewlekły i pourazowy stres w zawodzie ratownika medycznego 97

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Tomczykiewicz K., Stępień A., Staszewski J.: Zespół Personage-Turnera – opis przypadku 100
  Wańczura P., Orłowski M., Stecko W., Węglarz M., Skoczyński K., Romanek J., Kukla P., Kuźniar J.: Niedomykalność zastawki mitralnej w przebiegu zespołu Blanda-White’a-Garlanda u chorej po czterech niepowikłanych porodach fizjologicznych 103

  FARMAKOEKONOMIKA

  Targowski T., Jahnz-Różyk K., Przekora P., Kucharczyk A., Owczarek W.: Skuteczność i koszty trzyletniej immunoterapii alergenowo-swoistej – badanie retrospektywne 106

  PRACE POGLĄDOWE

  Kuzan A., Chwiłkowska A.: Różnorodność i funkcje kolagenu w tętnicach 111
  Kuzan A., Chwiłkowska A., Kobielarz M.: Metabolizm kolagenu i jego rola w miażdżycy 114
  Nowak M., Grzywa M.: Metaboliczna otyłość u osób z prawidłową masą ciała a schorzenia układu sercowo-naczyniowego 118
  Drewniak T., Wyczółkowski M., Juszczak K.: Operacje urologiczne kierowane za pomocą technik obrazowania 122
  Kamińska-Winciorek G., Śpiewak R.: Keratoliza dziobata – jak leczyć? 127
  Ogłodek E., Araszkiewicz A.: Koncepcje zaburzenia osobowości typu borderline 130

 • 181

  SPIS TREŚCI 2011, Tom XXXI, Nr 181, LIPIEC

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Duda-Szymańska J., Sporny S.: Praktyczna wartość molekularnej klasyfikacji raków sutka 5

  PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

  Plak M., Łobos M., Religa W., Tokarek A., Bonar A., Janas B., Paradowski M.: Ocena użyteczności klinicznej wybranych wskaźników laboratoryjnych w predykcji zawału mięśnia sercowego u chorych objętych prewencją wtórną 9
  Zagórski M., Goch A.: Zastosowanie aktywowanego eptakogu alfa w kardiochirurgii 15
  Goździewska J., Muszyńska-Rosłan K., Panasiuk A., Krawczuk-Rybak M., Galicka A.: Polimorfizm receptora leptyny – ocena częstości występowania hetero- i homozygot w populacji dzieci chorujących na ALL i dzieci zdrowych 20
  Skrzycki M., Czeczot H., Barańczyk-Kuźma A., Mielczarek-Puta M., Chrzanowska A., Gajewska B.: Ocena poziomu ekspresji β2-mikroglobuliny w nowotworach przewodu pokarmowego pod względem przydatności jako genu referencyjnego w metodzie PCR 24
  Mazur E., Bochyńska E., Kochańska E., Kozioł-Montewka M.: Ocena przydatności parametrów klinicznych oraz badania mikrobiologicznego do optymalizacji antybiotykoterapii ostrego zapalenia gardła i migdałków podniebiennych u dzieci 31
  Szymańska E., Maj M., Majsterek M., Litniewski J., Nowicki A., Rudnicka L.: Zastosowanie ultrasonografii wysokiej częstotliwości w diagnostyce dermatologicznej – obraz ultrasonograficzny wybranych zmian skórnych 37
  Talarowska M., Florkowski A., Orzechowska A., Zboralski K., Gałecki P.: Wykorzystanie krzywej uczenia się Łurii w badaniu pacjentów psychiatrycznych 41

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Gajda S., Szczepanik A.M., Misiak A., Szczepanik A.B.: Wycięcie odbytnicy z powodu raka u chorej z wrodzoną naczyniakowatością krwotoczną 45
  Łącka K., Gradecka-Kubik I., Czyzyk A., Rajewska J., Paprzycki W.: Wpływ leczenia substytucyjnego L-tyroksyną na zmiany w przysadce we wrodzonej pierwotnej niedoczynności tarczycy – opis trzech przypadków 48
  Tomczykiewicz K., Stępień A., Staszewski J.: Uszkodzenie nerwu łokciowego na poziomie kanału Guyona – opis czterech przypadków 52

  PRACE POGLĄDOWE

  Karbowska J., Kochan Z.: Trans-kwasy tłuszczowe a ryzyko choroby wieńcowej 56
  Chrostek L., Cylwik B.: Zaburzenia glikozylacji białek w chorobach wątroby 60
  Wichniak A., Wierzbicka A.: Wpływ leków przeciwdepresyjnych na sen u pacjentów z depresją ze szczególnym uwzględnieniem trazodonu w porównaniu z agomelatyną, amitryptyliną, doksepiną, mianseryną i mirtazapiną 65


Produkty na stronie

Produkty na stronie