Newsletter

TOM XXXI

Jest 84 produktów.
TOM XXXI

Podkategorie

  • 186

    SPIS TREŚCI 2011, Tom XXXI, Nr 186, GRUDZIEŃ

    ARTYKUŁ REDAKCYJNY
    Luto M., Jaroszewicz J., Flisiak R.: Cytokeratyna 18 jako wskaźnik aktywności chorób wątroby 331

    PRACE ORYGINALNE

    Wojsyk-Banaszak I., Schoeneich N., Jończyk-Potoczna K., Henschke J., Bręborowicz A.: Analiza częstości występowania i obrazu klinicznego odmy jamy opłucnej u dzieci 335
    Tarnowski W., Kamiński P., Krześniak N., Janaszek Ł.: Leczenie kolonoskopowych perforacji jelita grubego 340
    Pielaciński K., Dąbrowski W., Szczepanik A.B., Misiak A.: Zastosowanie samomocującego się implantu Progrip® w technice całkowicie pozaotrzewnowej w operacji naprawczej przepukliny pachwinowej 345
    Dobrek Ł., Thor P.: Aktywność autonomicznego układu nerwowego oceniana zmiennością rytmu serca w doświadczalnym modelu pęcherza nadaktywnego wywołanym cyklofosfamidem 348
    Zielińska-Bliźniewska H., Młódzik J., Olszewski J.: Ocena nałogu palenia tytoniu i biernej ekspozycji na dym tytoniowy wśród studentów medycyny 353
    Tokarski Z., Florkowski A., Talarowska M., Wierzbiński P., Łopacińska I., Zboralski K., Szubert S.: Zachowania autoagresywne w zakładach penitencjarnych 357

    PRACE KAZUISTYCZNE

    Bartela E., Mikołajczak M., Prech M.: Odma śródpiersia – rzadka przyczyna bólu w klatce piersiowej – opis dwóch przypadków 360
    Dąbek J., Lepich T., Piechota M.: Współczesny obraz zespołu Brugadów 364

    PRACE POGLĄDOWE

    From S., Lewandowski K., Pacholska-Pytlakowska M.: Współczesne wskazania do domowego leczenia tlenem 368
    Rupa-Matysek J., Gil L., Komarnicki M.: Powikłania zakrzepowe a współczesne leki stosowane w leczeniu szpiczaka plazmocytowego 372
    Ogłodek E., Araszkiewicz A.: Model aktywnego stylu schematów Junga 378
    Ogłodek E., Araszkiewicz A.: Farmakoterapia pacjentów z zaburzeniami osobowości borderline 381
    Kryszkowski W., Bobińska K., Talarowska M., Orzechowska A., Florkowski A., Gałecki P.: Trazodon w terapii uzależnień 384

  • 185

    SPIS TREŚCI 2011, Tom XXXI, Nr 185, LISTOPAD

    ARTYKUŁ REDAKCYJNY
    Krawczyk J., Piotrowski G., Gawor R.: Aktualne problemy w rozpoznawaniu i leczeniu chorych na zapalenie mięśnia sercowego 265

    PRACE ORYGINALNE

    Piesiak P., Brzecka A., Kosacka M., Passowicz-Muszyńska E., Dyła T., Jankowska R.: Stężenie metaloproteinazy-9 oraz tkankowego inhibitora metaloproteinaz-1 w surowicy chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc 270
    Siemieniako A., Pogorzelska J., Łapiński T.W., Flisiak R.: Zaburzenia wydolności oddechowej u chorych na marskość wątroby 274

    PRACE KAZUISTYCZNE

    Dobija-Kubica K., Wróbel J., Tobias R., Kozieł S.: Zespół tętnicy krezkowej górnej – rzadki przypadek kliniczny 278
    Zielińska-Krawczyk M., Domagała-Kulawik J., Chazan R.: Guz śródpiersia o charakterze neuroendokrynnym (atypowy carcinoid prawdopodobnie z grasicy) przypominający potworniaka – opis przypadku 280

    PRACE POGLĄDOWE

    Jaroszuk A., Kamiński G.: Zastosowanie embolizacji tętnic tarczowych w chorobach tarczycy 284
    Pacholska-Pytlakowska M., Płusa T., From S.: Współczesne uwarunkowania etiopatogenetyczne sarkoidozy 288
    Chazan R.: Przesłanki teoretyczno-kliniczne stosowania tiotropium jako leku pierwszego rzutu w stabilnej postaci wszystkich okresów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 292
    Płusa T.: Ocena skuteczności leczenia chorych na POChP 299
    Krysiak R., Frysz-Naglak D., Okopień B.: Postępy w etiopatogenezie, diagnostyce i leczeniu przyzwojaków 302
    Kasperska-Zając A., Koczy-Baron E.: Etiopatogeneza atopowego zapalenia skóry 309
    Ługowski M., Saczko J., Kulbacka J., Banaś T.: Reaktywne formy tlenu i azotu 313
    Cichosz G., Czeczot H.: Rzekomo niezdrowe tłuszcze zwierzęce 318
    Ogłodek E., Araszkiewicz A.: Rys historyczny rozwoju pojęcia osobowości z pogranicza 323

  • 184

    SPIS TREŚCI 2011, Tom XXXI, Nr 184, PAŹDZIERNIK

    ARTYKUŁ REDAKCYJNY
    Kozielski J.: Postępowanie w zaostrzeniach bakteryjnych chorób obturacyjnych 201

    PRACE ORYGINALNE

    Tenderenda E., Korzeniecka-Kozerska A., Porowski T., Wasilewska A., Zoch-Zwierz W.: Homocysteina w surowicy i moczu dzieci ze steroidozależnym zespołem nerczycowym 204
    Drewniak T., Juszczak K., Maciukiewicz P., Wyczółkowski M. : Ocena scyntygraficzna 99mTc-DTPA stopnia upośledzenia funkcji nerki po zabiegach usunięcia guza nerki 209
    Huk-Kolega H., Piechota A., Kleniewska P., Michalski Ł., Gorąca A.: Wpływ kwasu liponowego na zawartość białka w wątrobie i śledzionie szczura w czasie stresu oksydacyjnego wywołanego podaniem lipopolisacharydu 212
    Kardas P.: Rozpowszechnienie nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych wśród pacjentów leczonych z powodu wybranych schorzeń przewlekłych 215

    PRACE KAZUISTYCZNE

    Piechota M., Dąbek J., Lepich T., Sielańczyk A.: Zespół Brugadów – opis przypadku 221
    Elikowski W., Małek M., Witczak W., Wróblewski D., Kozłowski T., Dziarmaga M.: Kardiomiopatia takotsubo jako następstwo schorzenia przewodu pokarmowego – przypadek poprzedzony zaostrzeniem zaostrzeniem żołądkowo-przełykowej choroby refluksowej 227
    Cichoż-Lach H., Kowalik A., Kuć K., Starosławska E., Słomka M.: Wodobrzusze jako pierwszy objaw raka jajnika w stadium rozsianym – opis przypadku 233
    Mroczkowska-Juchkiewicz A., Gołyska D., Pawłowska-Kamieniak A., Pac-Kożuchowska E.: Przewlekłe zaparcia u dzieci – typowe i nietypowe rozpoznania – opis przypadków 236

    PRACE POGLĄDOWE

    Cichosz G., Czeczot H.: Rzekomo zdrowe tłuszcze roślinne 239
    Hen K., Bogdański P., Pupek-Musialik D.: Osteoprotegryna – nowy marker miażdżycy 244
    Gryglewski A., Kibil W., Hodorowicz-Zaniewska D., Walocha J.: Biopsja węzła wartowniczego – nowy aspekt w chirurgicznym leczeniu raka jelita grubego 249
    Ogłodek E., Araszkiewicz A.: Główne kierunki badań nad przyczynami warunkującymi powstawanie zaburzeń osobowości „z pogranicza” 252
    Gałecki P., Depko A., Woźniak A., Talarowska M.: Charakterystyka i leczenie dysfunkcji seksualnych w depresji – Część II 256

  • 183

    SPIS TREŚCI 2011, Tom XXXI, Nr 183, WRZESIEŃ

    ARTYKUŁ REDAKCYJNY
    Płusa T.: Makrolidy w antybiotykoterapii zakażeń dróg oddechowych 139

    PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

    Stachoń K., Dąbek J., Jakubowski D., Rychlik W.: Implikacje kliniczne u chorych po spożyciu nadmiernej dawki leków blokujących kanały wapniowe – obserwacje własne 145
    Miller E., Mrowicka M., Malinowska K., Kędziora J., Majsterek I.: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej i suplementacji melatoniną na całkowity potencjał antyoksydacyjny w osoczu oraz aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych w erytrocytach chorych na stwardnienie rozsiane 150
    Głogowska-Ligus J., Dąbek J., Koj J., Bonek-Wytrych G., Lepich T., Bajor G.: Szczepienia ochronne przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, oceniane w populacji dorosłych pacjentów niebędących pracownikami służby zdrowia 154
    Dąbek J., Gierek D., Bonek-Wytrych G., Koj J., Lepich T., Bajor G.: Szczepienia przeciw grypie – zalecenia a rzeczywistość, oceniane wśród pacjentów poradni lekarza rodzinnego i poradni kardiologicznej 159
    Jamry A., Jałyński M., Brocki M.: Ocena wpływu modyfikacji techniki mocowania protez na ryzyko interpozycji trzewi podczas laparoskopowej naprawy przepuklin brzusznych 165

    PRACE KAZUISTYCZNE

    Podwińska E., Skorupa A., Ziółko E., Turek S., Adamkiewicz K., Mazur J.: Problemy rozpoznania i leczenia pierwotnej nadczynności przytarczyc – opis przypadku 168
    Kostrzewska M., Nowak-Gabryel M., Gabryel M.: Całkowita remisja przerzutów do gałek ocznych w przebiegu raka niedrobnokomórkowego płuca po zastosowanej chemioterapii cisplatyną i vinorelbiną 171
    Piusińska-Macoch R., Stępień A.: Wariant semantyczny pierwotnie postępującej afazji z zachowaną płynnością mowy – opis przypadku 175

    PRACE POGLĄDOWE

    Gołąb K., Passowicz-Muszyńska E., Jankowska R., Warwas M.: Aktywność chitotriozydazy jako biomarker płucnej postaci sarkoidozy 179
    Huk-Kolega H., Skibska B., Kleniewska P., Piechota A., Michalski Ł., Gorąca A.: Rola kwasu liponowego w zdrowiu i chorobie 183
    Miller E.: Kriostymulacja czynnikiem antyoksydacyjnym w stwardnieniu rozsianym 186
    Makara M., Grzywa A., Śpila B.: Psychiatria konsultacyjna – cele, wyzwania, perspektywy 190
    Gałecki P., Florkowski A., Depko A., Woźniak A., Talarowska M.: Charakterystyka i leczenie dysfunkcji seksualnych w depresji (cz. I) 193

  • 182

    SPIS TREŚCI 2011, Tom XXXI, Nr 182, SIERPIEŃ

    ARTYKUŁ REDAKCYJNY
    Maciejewska-Jeske M., Szczęsna A., Męczekalski B.: C-peptyd i jego znaczenie w fizjologii oraz wybranych endokrynopatiach 75

    PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

    Skoczyńska A., Kuch A., Gołębiewska A., Waśko I., Ronkiewicz R., Markowska M., Hryniewicz W.: Inwazyjna choroba pneumokokowa w Polsce w roku 2010 80
    Bilińska M., Usnarska-Zubkiewicz L., Szymczyk M., Noga L., Potoczek S., Kuliczkowski K., Podemski R.: Neuropatia czuciowa u chorych na szpiczaka mnogiego leczonych talidomidem 86
    Chojnacki C., Walecka-Kapica E., Klupińska G., Pawłowicz M., Florkowski A., Wachowska-Kelly P., Chojnacki J.: Ocena wpływu tianeptyny na stan psychosomatyczny chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego w okresie remisji 92
    Ogłodek E., Araszkiewicz A.: Przewlekły i pourazowy stres w zawodzie ratownika medycznego 97

    PRACE KAZUISTYCZNE

    Tomczykiewicz K., Stępień A., Staszewski J.: Zespół Personage-Turnera – opis przypadku 100
    Wańczura P., Orłowski M., Stecko W., Węglarz M., Skoczyński K., Romanek J., Kukla P., Kuźniar J.: Niedomykalność zastawki mitralnej w przebiegu zespołu Blanda-White’a-Garlanda u chorej po czterech niepowikłanych porodach fizjologicznych 103

    FARMAKOEKONOMIKA

    Targowski T., Jahnz-Różyk K., Przekora P., Kucharczyk A., Owczarek W.: Skuteczność i koszty trzyletniej immunoterapii alergenowo-swoistej – badanie retrospektywne 106

    PRACE POGLĄDOWE

    Kuzan A., Chwiłkowska A.: Różnorodność i funkcje kolagenu w tętnicach 111
    Kuzan A., Chwiłkowska A., Kobielarz M.: Metabolizm kolagenu i jego rola w miażdżycy 114
    Nowak M., Grzywa M.: Metaboliczna otyłość u osób z prawidłową masą ciała a schorzenia układu sercowo-naczyniowego 118
    Drewniak T., Wyczółkowski M., Juszczak K.: Operacje urologiczne kierowane za pomocą technik obrazowania 122
    Kamińska-Winciorek G., Śpiewak R.: Keratoliza dziobata – jak leczyć? 127
    Ogłodek E., Araszkiewicz A.: Koncepcje zaburzenia osobowości typu borderline 130

  • 181

    SPIS TREŚCI 2011, Tom XXXI, Nr 181, LIPIEC

    ARTYKUŁ REDAKCYJNY
    Duda-Szymańska J., Sporny S.: Praktyczna wartość molekularnej klasyfikacji raków sutka 5

    PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

    Plak M., Łobos M., Religa W., Tokarek A., Bonar A., Janas B., Paradowski M.: Ocena użyteczności klinicznej wybranych wskaźników laboratoryjnych w predykcji zawału mięśnia sercowego u chorych objętych prewencją wtórną 9
    Zagórski M., Goch A.: Zastosowanie aktywowanego eptakogu alfa w kardiochirurgii 15
    Goździewska J., Muszyńska-Rosłan K., Panasiuk A., Krawczuk-Rybak M., Galicka A.: Polimorfizm receptora leptyny – ocena częstości występowania hetero- i homozygot w populacji dzieci chorujących na ALL i dzieci zdrowych 20
    Skrzycki M., Czeczot H., Barańczyk-Kuźma A., Mielczarek-Puta M., Chrzanowska A., Gajewska B.: Ocena poziomu ekspresji β2-mikroglobuliny w nowotworach przewodu pokarmowego pod względem przydatności jako genu referencyjnego w metodzie PCR 24
    Mazur E., Bochyńska E., Kochańska E., Kozioł-Montewka M.: Ocena przydatności parametrów klinicznych oraz badania mikrobiologicznego do optymalizacji antybiotykoterapii ostrego zapalenia gardła i migdałków podniebiennych u dzieci 31
    Szymańska E., Maj M., Majsterek M., Litniewski J., Nowicki A., Rudnicka L.: Zastosowanie ultrasonografii wysokiej częstotliwości w diagnostyce dermatologicznej – obraz ultrasonograficzny wybranych zmian skórnych 37
    Talarowska M., Florkowski A., Orzechowska A., Zboralski K., Gałecki P.: Wykorzystanie krzywej uczenia się Łurii w badaniu pacjentów psychiatrycznych 41

    PRACE KAZUISTYCZNE

    Gajda S., Szczepanik A.M., Misiak A., Szczepanik A.B.: Wycięcie odbytnicy z powodu raka u chorej z wrodzoną naczyniakowatością krwotoczną 45
    Łącka K., Gradecka-Kubik I., Czyzyk A., Rajewska J., Paprzycki W.: Wpływ leczenia substytucyjnego L-tyroksyną na zmiany w przysadce we wrodzonej pierwotnej niedoczynności tarczycy – opis trzech przypadków 48
    Tomczykiewicz K., Stępień A., Staszewski J.: Uszkodzenie nerwu łokciowego na poziomie kanału Guyona – opis czterech przypadków 52

    PRACE POGLĄDOWE

    Karbowska J., Kochan Z.: Trans-kwasy tłuszczowe a ryzyko choroby wieńcowej 56
    Chrostek L., Cylwik B.: Zaburzenia glikozylacji białek w chorobach wątroby 60
    Wichniak A., Wierzbicka A.: Wpływ leków przeciwdepresyjnych na sen u pacjentów z depresją ze szczególnym uwzględnieniem trazodonu w porównaniu z agomelatyną, amitryptyliną, doksepiną, mianseryną i mirtazapiną 65


Produkty na stronie

Produkty na stronie