Newsletter

TOM XXX

Jest 1 produkt.
TOM XXX

Podkategorie

 • 180

  SPIS TREŚCI 2011, Tom XXX, Nr 180, CZERWIEC

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Kowalczyk D.: Mechanizmy działania immunoglobulin 397

  PRACE POGLĄDOWE

  Zeman K., Cywińska-Bernas A.: Preparaty immunoglobulin w leczeniu chorób układowych o podłożu autoimmunizacyjnym i zapaleniach naczyń u dzieci 400
  Kałwak K.: Zastosowanie immunoglobulin dożylnych w onkohematologii dziecięcej i transplantacjach komórek hematopoetycznych u dzieci 405
  Lewandowicz-Uszyńska A., Jankowski A.: Dożylne preparaty immunoglobulin w terapii pierwotnych niedoborów odporności 409
  Pac M.: Leczenie substytucyjne dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności preparatami immunoglobulin do podawania podskórnego413
  Senatorski G., Hryniewiecka E.: Zastosowanie dożylnych przeciwciał poliwalentnych (IVIG) w przeszczepianiu narządów 417
  Zwolińska D.: Terapia dożylnymi preparatami immunoglobulin w chorobach nerek u dzieci 423
  Klinger M.: Terapia dożylnymi preparatami immunoglobulin w chorobach nerek u dorosłych 427
  Korsak J.: Racjonalne uwarunkowania immunoterapii dożylnymi immunoglobulinami w chorobach neurologicznych .. 430
  Świerkot J., Lewandowicz-Uszyńska A.: Rola immunoglobulin dożylnych (IVIG) w leczeniu chorób reumatologicznych u dorosłych 435
  Szenborn L.: Zastosowanie preparatów immunoglobulin w leczeniu chorób zakaźnych 441
  Lewandowicz-Uszyńska A., Świerkot J.: Praktyczne uwagi do stosowania immunoglobulin 448
  Lewandowicz-Uszyńska A., Szaflarska A., Pietrucha B., Tarnowska I.: Propozycja programu edukacyjnego dla lekarzy i pielęgniarek zajmujących się terapią substytucyjną podskórnymi preparatami immunoglobulin u pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności 452