Newsletter

Regulamin sklepu


I. Warunki ogólne


1. Sklep Internetowy Wydawnictwa MEDPRESS, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.medpress.com.pl/shop umożliwia dokonywanie zakupów artykułów medycznych za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep prowadzony jest przez firmę:

MEDPRESS Urszula Witkowska-Płusa
Julianów, ul. Kombatantów 59
05-509 Piaseczno

NIP: 951-002-98-69
REGON: 010681788
e-mail: medpress@medpress.com.pl

tel./fax : (+48) 22 711 40 21

3. Zakup w sklepie internetowym oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Artykuły sprzedawane w sklepie internetowym są własnością Wydawnictwa MEDPRESS, które posiada wszystkie prawa autorskie. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, zabronione jest kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie części lub całości oraz wykorzystanie w jakimkolwiek innym celu niż na użytek własny. Istnieje możliwość otrzymania zgody na inne wykorzystanie artykułu niż na użytek własny - w takim przypadku należy ustalić warunki oraz uzyskać pisemną bezpośrednią zgodę Wydawnictwa - prosimy o kontakt medpress@medpress.com.pl

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie". Aby złożyć zamówienie, konieczne jest bezpłatne założenie konta użytkownika, dzięki któremu będzie można obserwować status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Adres podany przy rejestracji będzie adresem widniejącym na fakturze proforma oraz właściwej fakturze VAT, dostępnej do pobrania zgodnie z par. V poniżej.

4. Ponieważ sklep nie wysyła artykułów tradycyjną pocztą - brak jest kosztów wysyłki (koszt wysyłki to 0,00zł).

5. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poza przerwami technicznymi (strona sklepu nie będzie wtedy dostępna).

6. W przypadku wybrania płatności przez eService i poprawnej realizacji płatności - zamówiony artykuł jest automatycznie dostępny do pobrania w zakładce Moje Zamówienia. W przypadku płatności przelewem bezpośrednio na konto wydawnictwa - zamówienia realizowane są w ciągu 5 dni od otrzymania wpłaty.

7. Kupujący ma możliwość jednokrotnego ściągnięcia każdego zakupionego artykułu w zakładce Moje Zamówienia. W przypadku wystąpienia błędów podczas ściągania pliku PDF - prosimy o kontakt.

8. Ceny artykułów znajdujących się w sklepie internetowym zawierają podatek VAT (ceny brutto).

9. Brak otrzymania płatności w terminie 10 dni od złożenia zamówienia skutkować będzie anulowaniem zamówienia.

10. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za artykuł.

11. W przypadku problemów związanych z zamówieniem - prosimy o kontakt przez formualrz kontaktowy lub bezpośrednio pod adresem shop@medpress.com.pl

III. Dostępne formy płatności

1. Obecnie oferujemy dwie możliwości płatności - płatność przelewem na nasze konto bankowe lub płatność przez agenta rozliczeniowego, firmę eService S.A.

2. W przypadku płatności bezpośrednio na konto, prosimy o wpłaty na konto Wydawnictwa:

MEDPRESS Urszula Witkowska-Płusa
Julianów, ul. Kombatantów 59
05-509 Piaseczno
84 12401125 1111 0000 0344 8661 

3. Powyższe dane Kupujący otrzymuje po dokonaniu zakupu.

4. W przypadku płatności przez eService S.A. prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi po wybraniu tej metody płatności.

IV. Przetwarzanie danych osobowych.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) firma Medpress, dalej jako Administrator informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Medpress z siedzibą w Julianowie 05-509, przy ul.Kombatantów 59, pod numerem Ewidencji Działalności Gospodarczej 17349, NIP 951-002-98-69.
2. Osoba kontaktowa w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: Urszula Witkowska - Płusa, kontakt poprzez e-mail: medpress@medpress.com.pl
3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przesłania informacji handlowych lub marketingowych. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych.
4. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych dotyczących ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez kontakt mailowy.
6. Na działania Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Państwa dane osobowe (e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, itp) przetwarzane będą w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową.
8. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi
pierwsze.
9. Podane przez Państwa dane są wymogiem ustanowionym przez firmę Medpress jako warunek współpracy z Państwem.

V. Faktura VAT

1. Faktury dostępne są w przeciągu 7-10 dni od zakupu, pod adresem: www.medpress.com.pl/invoice.php?invoice=ABCDEFGHI (w miejscu ABCDEFGHI należy podać ID zamówienia). Jeżeli faktura nie jest dostępna w ww. terminie - prosimy o kontakt mailowy: shop@medpress.com.pl