Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2016, XLI/243: 136-140 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2016, XLI/243: 136-140

Tytuł: Obraz EKG w odwróconej kardiomiopatii takotsubo na przykładzie 5 chorych z krwawieniem śródczaszkowym  

Autorzy: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Kudliński B, Skrzywanek P, Smól S, Rzymski S. 

Więcej szczegółów

04/243

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Obraz EKG w odwróconej kardiomiopatii takotsubo na przykładzie 5 chorych z krwawieniem śródczaszkowym

Elikowski W1, Małek-Elikowska M2, Kudliński B3, Skrzywanek P4, Smól S5, Rzymski S3.

Szpital im. Józefa Strusia w Poznaniu: 1Oddział Chorób Wewnętrznych, 3Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 4Zakład Radiologii, 5Oddział Neurochirurgii; Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: 2II Klinika Kardiologii.

W typowej kardiomiopatii takotsubo (TC) obserwuje się przemijającą dysfunkcję koniuszka lewej komory, a obraz EKG naśladuje zwykle ostry zawał ściany przedniej mięśnia serca. Zdecydowanie rzadziej spotykana odwrócona TC (RTC) charakteryzuje się występowaniem zaburzeń kurczliwości w zakresie segmentów podstawnych i często jednocześnie środkowych wszystkich ścian. Obraz EKG w RTC nie jest powszechnie znany. Autorzy przedstawili analizę EKG u 5 chorych z RTC w przebiegu krwawienia śródczaszkowego (ICH); u 3 chorych rozpoznano krwawienie podpajęczynówkowe (SAH), u pozostałych krwawienie śródmózgowe lub podtwardówkowy krwiak pourazowy. Dominującą nieprawidłowością w początkowym EKG, obecną u wszystkich osób, było obniżenie odcinka ST w odprowadzeniach znad ściany dolnej (II, III, avF) i/lub bocznej (V4-6). U 4 osób stwierdzano jednoczesne uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach avR i avL, także u 4 dodatkowo obniżenie woltażu zespołów QRS w odprowadzeniach wysokich bocznych (I, avL). Ewentualne ustępowanie ww. zmian nie miało związku z przeżyciem chorych. U jednej kobiety bezpośrednio przed zgonem zarejestrowano cechy wczesnej repolaryzacji. W grupie chorych zwiększonego ryzyka wystąpienia TC, np. w krwawieniu śródczaszkowym – zwłaszcza w SAH, opisane wyżej nieprawidłowości w EKG mogą wskazywać na potrzebę poszukiwania w echokardiografii nietypowych jej postaci.

Słowa kluczowe: odwrócona kardiomiopatia takotsubo, EKG, echokardiografia, krwawienie śródczaszkowe

Pol Med J, 2016; XLI (243); 136–140