Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2016, XLI/243: 145-149 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2016, XLI/243: 145-149

Tytuł: Komórki progenitorowe w sarkoidozie

Autor: Płusa T.

Więcej szczegółów

06/243

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Komórki progenitorowe w sarkoidozie

Płusa T.

EMC Instytut Medyczny SA – Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc, Szpital im. św. Anny w Piasecznie

Sarkoidoza jest chorobą układową o nieznanym nadal czynniku inicjującym. W patogenezie choroby podkreśla się znaczenie czynników genetycznych, swoistości procesu zapalnego oraz toll-like receptorów. Nie mniej istotną komórką w rozwoju zmian chorobowych jest fibrocyt, które kreuje ostateczny obraz choroby pod postacią włóknienia miąższu płucnego. Dane z badań doświadczalnych i klinicznych wskazują, że komórka progenitorowa może przekształcić się w fibrocyt. Wskazuje to na możliwość kontrolowania tego procesu, co jest realizowane już w praktyce w Lung Institute w Pittsburgu w USA. Wyniki tych nowych terapii są zachęcające i wskazują nową drogę w leczeniu chorych z patologia płucną, włącznie z sarkoidozą.

Słowa kluczowe: sakroidoza, komórka progenitorowa, fibrocyt

Pol Med J, 2016; XLI (243); 145–149