Newsletter

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2017, XXIII/1: 016-022 Powiększ do pełnego rozmiaru

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2017, XXIII/1: 016-022

Tytuł: Obecne i prognozowane występowanie chorób układu oddechowego 

Autor: Płusa T.

Więcej szczegółów

03-01-2017

40,00 zł

Obecne i prognozowane występowanie chorób układu oddechowego

Płusa T.

EMC Instytut Medyczny SA – Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc, Szpital im. św. Anny w Piasecznie

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2017; Vol. 23, No. 1, 016

Wg prowadzonych analiz w 2020 r. umrze na świecie 68,3 mln ludzi, w tym z powodu chorób układu oddechowego 11,9 mln, chorób serca i naczyń 11,1 mln i chorób naczyń mózgowych 7,7 mln. Powyższe dane pozostają w zależności od statusu ekonomicznego społeczeństw. Należy podkreślić, że na świecie umrze z powodu POChP 4,7 mln osób, co stanowi 6,8% wszystkich zgonów. W 2030 r. na świecie POChP i zapalenia płuc będą na trzecim miejscu w krajach o umiarkowanym statusie ekonomicznym. Zachorowania na raka płuca obecnie zajmują i w przyszłości będą zajmować czołowe miejsce w prowadzonych statystykach, obok innych chorób odtytoniowych. Narastająca liczba zakażeń wywołanych przez szczepy wielolekooporne odnoszona jest głównie do układu oddechowego. Łatwość rozprzestrzeniania się oporności bakterii spowodowała wyróżnienie jako szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia tzw. patogenów alarmowych (alert-pathogens). Udokumentowano także zwiększający się wpływ GMO na występowanie chorób alergicznych. W 2016 r. zwrócono uwagę na dokonujące się ruchy społecznościowe, zarobkowe i imigracyjne, które niosą ze sobą nowe zagrożenia dla zdrowia i życia społeczeństwa krajów docelowych.

Słowa kluczowe: zachorowania, układ oddechowy, patogeny alarmowe