Newsletter

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2017, XXIII/1: 023-030 Powiększ do pełnego rozmiaru

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2017, XXIII/1: 023-030

Tytuł: Całościowa ocena geriatryczna dla lekarzy praktyków – kwalifikacja pacjentów, ocena funkcjonalna oraz ocena ryzyka upadków 

Autorzy: Ficek W, Targowski T. 

Więcej szczegółów

04-01-2017

40,00 zł

Całościowa ocena geriatryczna dla lekarzy praktyków – kwalifikacja pacjentów, ocena funkcjonalna oraz ocena ryzyka upadków

Ficek W, Targowski T.

Klinika i Poliklinika Geriatrii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, Warszawa

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2017; Vol. 23, No. 1, 023

Całościowa ocena geriatryczna (COG) jest kompleksowym procesem diagnostycznym służącym do oceny stanu zdrowia fizycznego, psychicznego, stanu czynnościowego i sytuacji socjalnośrodowiskowej osób w wieku podeszłym. Oprócz internistycznego badania podmiotowego i przedmiotowego uzupełnionych o elementy badania psychiatrycznego i neurologicznego, COG wykorzystuje szereg użytecznych testów i skal mających na celu identyfikację problemów zdrowotnych u osób starszych, optymalizację leczenia i planowania dalszej opieki. Aktualnie niedobór specjalistów z zakresu geriatrii oraz liczby specjalistycznych poradni geriatrycznych znacząco ogranicza możliwości wykorzystania COG w codziennej praktyce w naszym kraju, nie mniej znajomość zagadnień COG przez lekarzy rodzinnych i internistów w znacznym stopniu może ułatwić sprawowanie właściwej opieki nad coraz większą liczbą pacjentów w podeszłym wieku. W niniejszym artykule opisano zagadnienia związane z kwalifikacją pacjentów do COG, przekrojem badań laboratoryjnych, oceną funkcjonalną oraz oceną ryzyka upadków.

Słowa kluczowe: całościowa ocena geriatryczna, geriatria