Newsletter

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2017, XXIII/1: 031-039 Powiększ do pełnego rozmiaru

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2017, XXIII/1: 031-039

Tytuł: Całościowa ocena geriatryczna dla lekarzy praktyków – ocena stanu odżywienia, stanu mentalnego oraz sytuacji socjalno-środowiskowej 

Autorzy: Ficek W, Targowski T. 

Więcej szczegółów

05-01-2017

40,00 zł

Całościowa ocena geriatryczna dla lekarzy praktyków – ocena stanu odżywienia, stanu mentalnego oraz sytuacji socjalno-środowiskowej

Ficek W, Targowski T.

Klinika i Poliklinika Geriatrii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, Warszawa

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2017; Vol. 23, No. 1, 031

Całościowa ocena geriatryczna (COG) to proces diagnostyczny pozwalający w sposób kompleksowy spojrzeć na problemy osób w wieku podeszłym, nie ograniczając się tylko do diagnozowania i leczenia chorób z którymi pacjenci trafiają do szpitala lub opieki ambulatoryjnej, ale poprzez ocenę w obszarze zdrowia fizycznego, stanu mentalnego, emocjonalnego i sytuacji socjalno-środowiskowej, pozwala na identyfikację często złożonych problemów zdrowotnych, optymalizację leczenia i planowania dalszej opieki. Do tego celu wykorzystuje szereg użytecznych testów i skal. Znajomość zagadnień COG przez lekarzy rodzinnych i internistów w znacznym stopniu może ułatwić sprawowanie właściwej opieki nad coraz większą liczbą pacjentów w podeszłym wieku. W artykule opisano zagadnienia związane z oceną stanu odżywienia i zmian troficznych skóry, oceną stanu emocjonalnego, funkcji poznawczych oraz oceną sytuacji socjalno-środowiskowej.

Słowa kluczowe: całościowa ocena geriatryczna, geriatria