Newsletter

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2017, XXIII/1: 040-045 Powiększ do pełnego rozmiaru

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2017, XXIII/1: 040-045

Tytuł: Przydatność badania ultrasonograficznego w chorobach układu oddechowego 

Autorzy: Płusa T, Kohutnicki R. 

Więcej szczegółów

06-01-2017

40,00 zł

Przydatność badania ultrasonograficznego w chorobach układu oddechowego

Płusa T, Kohutnicki R.

EMC Instytut Medyczny SA – Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc, Szpital im. św. Anny w Piasecznie

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2017; Vol. 23, No. 1, 040

Wysoko oceniana jest przydatność badania ultrasonograficznego (USG) w szybkiej diagnostyce. Jako „trzecie oko”, po lekarskim i radiologicznym, dzięki mobilności, może być ono dostępne w każdym miejscu i w dowolnym czasie u każdego chorego. U chorych z patologią układu oddechowego istotnym ograniczeniem do przeprowadzenia badania jest obecność powietrza w narządzie. Nie mniej w wielu stanach patologicznych, jak niedodma płuca, obecność płynu w jamie opłucnej, czy zmiany zakrzepowo- zatorowe, USG jest bardzo pomocną techniką badawczą. Podobnie, w zapaleniu miąższu płucnego można badanie wykorzystywać do wczesnej diagnostyki oraz monitorowania zmian w trakcie leczenia.

Słowa kluczowe: badanie ultrasonograficzne, niedodma płuc, płyn w jamie opłucnej