Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2017, XLIII/253: 022-025 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2017, XLIII/253: 022-025

Tytuł: Rodzina z osobą chorą na schizofrenię w kontekście jakościowego spojrzenia na systemowe rozumienie rodziny 

Autor: Witusik A. 

Więcej szczegółów

04/253

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Rodzina z osobą chorą na schizofrenię w kontekście jakościowego spojrzenia na systemowe rozumienie rodziny


Witusik A.

Zakład Psychologii Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Analiza jakościowa systemu rodzinnego z osobą chorą na schizofrenię jest niedocenianym paradygmatem badawczym we współczesnej psychiatrii, psychologii klinicznej i psychoterapii. Metoda ta jest istotna zarówno z punktu widzenia poznawczego, jak i ewaluacji skuteczności terapii.
Celem pracy
była jakościowa analiza procesu terapeutycznego rodziny, w której jeden z członków choruje na psychozę schizofreniczną.
Materiał i metody
. W badaniu procesu posłużono się metodologią badań jakościowych w paradygmacie myślenia systemowego wskazując na wzajemne uwarunkowania indukowania nawrotów u pacjentki przez system rodzinny. Wskazano na znaczenie procesów triangulacji, dziedziczenia mitów transgeneracyjnych i wchodzenia członków rodziny w koalicję.
Wyniki
. Badano przebieg procesu terapeutycznego rodziny złożonej z pary rodzicielskiej i dorosłej córki chorej na schizofrenię. Nawroty u córki występowały w chwili prób nadmiernej kontroli ze strony matki względem córki. Nadmierna kontrola oznaczała odcięcie się chwilowe córki od rodziny, zaprzestanie przyjmowania leków i nawrót choroby. Nawrót oznaczał ponowną chęć przejęcia kontroli nad przyjmowaniem leków przez matkę.
Wnioski
. Analizowana rodzina jest obciążona genetycznie predyspozycją do zachorowania na psychozy schizofreniczne. Schizofrenia u córki ma prawdopodobnie tło neurorozwojowe – rozwinęła się w wyniku interakcji czynników biologicznych (predyspozycja genetyczna) i czynników zakłócających wewnątrzmaciczny rozwój płodu. Brzemię choroby psychicznej dziedziczone jest w analizowanej rodzinie transgeneracyjnie. Nadmierna troska matki, nadmierne wyrażanie emocji i próba kontroli leczenia wywołuje u chorej córki nawroty choroby. Nawroty mają charakter procesu cyrkularnego indukowanego postawą matki.

Słowa kluczowe: schozofrenia

Pol Med J, 2017; XLIII (253); 22–25