Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2017, XLIII/253: 026-031 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2017, XLIII/253: 026-031

Tytuł: Ciężka odwracalna kardiomiopatia hipokalcemiczna rozpoznana 36 lat po zabiegu subtotalnej tyreoidektomii – opis przypadku 

Autorzy: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Lachowska-Kotowska P. 

Więcej szczegółów

05/253

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Ciężka odwracalna kardiomiopatia hipokalcemiczna rozpoznana 36 lat po zabiegu subtotalnej tyreoidektomii – opis przypadku


Elikowski W1, Małek-Elikowska M2, Lachowska-Kotowska P1.

1Oddział Chorób Wewnętrznych, Szpital im. Józefa Strusia w Poznaniu; 2II Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Przewlekła hypokalcemia, niezależnie od etiologii, może prowadzić do ciężkiego upośledzenia kurczliwości lewej komory (LV), które daje obraz kardiomiopatii rozstrzeniowej definiowanej zwykle jako kardiomiopatia hipokalcemiczna (hypocaCM). Ta rzadko rozpoznawana postać niewydolności serca (HF) może być całkowicie odwracalna przy odpowiednim leczeniu preparatami wapnia i witaminy D, a u niektórych chorych rekombinowanym ludzkim parathormonem.
Opis przypadku
. Autorzy przedstawili przypadek 60-letniego mężczyzny przyjętego z objawami zawansowanej niewydolności serca, z nawracającym obrzękiem płuc i płynem w opłucnej. Obserwowano oporność na standardowe leczenie HF. Rok wcześniej u chorego rozpoznano idiopatyczną kardiomiopatię rozstrzenią z frakcją wyrzutową obniżoną do 25% i po koronarografii, w której stwierdzono prawidłowe tętnice wieńcowe, implantowano kardiowerter/defibrylator (ICD). Jednak przed 36 laty mężczyzna przebył subtotalną tyreoidektomię i miał aktualnie różnorodne wykładniki głębokiej hipokalcemii. Badania laboratoryjne potwierdziły rozpoznanie hipokalcemii spowodowanej jatrogenną niedoczynnością przytarczyc. Poprawę funkcji LV w trakcie leczenia wapniem i witaminą D monitorowano na podstawie oceny dwuwymiarowego odkształcania podłużnego w badaniu echokardiograficznym. W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić odwracalne przyczyny HF, w tym hipokalcemię, zwłaszcza jeśli występują jej typowe następstwa jak miopatia, depresja, zaćma. Stosowne leczenie może przywrócić prawidłową funkcję LV i zapobiec niepotrzebnej implantacji ICD.

Słowa kluczowe: hipokalcemia, kardiomiopatia hipokalcemiczna, odwracalna niewydolność serca, tyreoidektomia

Pol Med J, 2017; XLIII (253); 26–31