Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2017, XLIII/255: 125-128 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2017, XLIII/255: 125-128

Tytuł: Niekamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego u chorej z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia związanym z obecnością wszczepialnego urządzenia sercowego 

Autorzy: Elikowski W, Mitkowski P, Małek-Elikowska M, Gizło J, Chmielewska-Michalak L, Łazowski S. 

Więcej szczegółów

06/255

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Niekamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego u chorej z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia związanym z obecnością wszczepialnego urządzenia sercowego


Elikowski W1, Mitkowski P2, Małek-Elikowska M3, Gizło J4, Chmielewska-Michalak L2, Łazowski S5.

Szpital im. Józefa Strusia w Poznaniu: 1Oddział Chorób Wewnętrznych, 4Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, 5Zakład Patomorfologii; Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: 2I Klinika Kardiologii, 3II Klinika Kardiologii.

Ostre niekamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego (ACC) jest definiowane jako martwiczo-zapalna choroba bez obecności złogów. ACC występuje jako ciężkie, nawet potencjalnie śmiertelne powikłanie obserwowane głównie w przebiegu różnych poważnych stanów jak uraz, oparzenie lub posocznica. Zakażenie implantowanych do serca urządzeń elektrycznych może prowadzić do bakteryjnego zapalenie wsierdzia związanego z ich obecnością (CDRIE). Autorzy przedstawili przypadek 55-letniej kobiety z wywiadem zaawansowanej niewydolności serca, która przebyła zabieg implantacji i reimplantacji dwukomorowego stymulatora/defibrylatora (CRT-D) w ramach terapii resynchronizującej. Chora została przyjęta do szpitala z objawami posocznicy. Badanie echokardiograficzne ujawniło CDRIE z ruchomymi wegetacjami na elektrodach stymulatora, a w tomografii komputerowej klatki piersiowej stwierdzono ogniska zawałowe w płucach. W posiewach krwi wyhodowano Gronkowca złocistego. Włączono antybiotykoterapię zgodnie z lekowrażliwością, którą kontynuowano po przezskórnym usunięciu elektrod oraz eksplantacji stymulatora. Po 6 tygodniach hospitalizacji rozwinęły się niespecyficzne dolegliwości brzuszne, a w ultrasonografii i tomografii komputerowej brzucha potwierdzono rozpoznanie ACC. Przeprowadzono laparoskopowy zabieg cholecystektomii. Według wiedzy autorów prezentowany przypadek jest pierwszym opisem ACC u chorego z CDRIE spowodowanym zakażeniem elektrod stymulatora.

Słowa kluczowe: niekamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego, infekcyjne zapalenie wsierdzia związane z obecnością wszczepialnego urządzenia sercowego, odelektrodowe zapalenie wsierdzia

Pol Merkur Lekarski, 2017; XLIII (255); 125–128