Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2017, XLIII/256: 168-171 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2017, XLIII/256: 168-171

Tytuł: Celiakia na YouTubie – analiza polskojęzycznych materiałów dostępnych w popularnym serwisie udostępniającym pliki wideo 

Autorzy: Kiedrowski M, Mróz A, Gajewska D, Nurzyński P, Deptała A. 

Więcej szczegółów

05/256

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Celiakia na YouTubie – analiza polskojęzycznych materiałów dostępnych w popularnym serwisie udostępniającym pliki wideo


Kiedrowski M1, Mróz A2, Gajewska D3, Nurzyński P1,4, Deptała A1,4.

1Klinika Onkologii i Hematologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie; 2Zakład Patomorfologii, Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie; 3Zakład Dietetyki, Wydział Żywienia Człowieka, SGGW w Warszawie; 4Zakład Profilaktyki Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Celiakia dotyka około 1% populacji. Większość polskich gospodarstw domowych dysponuje dostępem do Internetu, a wielu ludzi korzysta z zasobów sieci w celu zdobywania informacji na temat zdrowia i choroby. Portal YouTube (www.youtube.com) oferuje dostęp do wielu filmów poświęconych tematyce celiakii, jednak wiarygodność dostępnych tam materiałów nie została dotąd zbadana.
Celem badania
było sprawdzenie, czy materiały oferowane przez serwis YouTube są wartościowym źródłem informacji dla polskich pacjentów dotkniętych chorobą trzewną.
Materiał i metody
. Zidentyfikowano i poddano krytycznej ocenie 154 unikatowe materiały filmowe poświęcone tematyce celiakii i dostępne w języku polskim. Każdy film został skategoryzowany i oceniony pod kątem wiarygodności przez dwóch niezależnych badaczy.
Wyniki
. 127 (82.5%) materiałów filmowych oceniono jako wiarygodne. Najwyższy odsetek wiarygodnych materiałów odnotowano w kategorii organizacji i wydarzeń związanych z chorobą trzewną, organizacjami zajmującymi się celiakią, a także w kategorii przepisów kulinarnych (odpowiednio 100.0, 100.0 i 95,6% wiarygodnych materiałów). Najniższy odsetek wiarygodnych materiałów odnotowano w kategoriach patobiologii choroby oraz reklam (odpowiednio 55.6 i 54.3%).
Wnioski
. Portal YouTube może służyć jako dodatkowe źródło informacji dla pacjentów dotkniętych chorobą trzewną, wymaga to jednak starannego wyboru wiarygodnych materiałów.

Słowa kluczowe: celiakia, choroba trzewna, edukacja zdrowotna, media społecznościowe

Pol Merkur Lekarski, 2017; XLIII (256); 168–171