Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2017, XLIII/257: 220-223 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2017, XLIII/257: 220-223

Tytuł: Lactobacillus gasseri jako czynnik etiologiczny zapalenia wsierdzia na bioprotezie zastawki aortalnej 

Autorzy: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Lisiecka M, Bodora A, Wiśniewska K, Oko-Sarnowska Z. 

Więcej szczegółów

06/257

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Lactobacillus gasseri jako czynnik etiologiczny zapalenia wsierdzia na bioprotezie zastawki aortalnej


Elikowski W1, Małek-Elikowska M2, Lisiecka M3, Bodora A1, Wiśniewska K1, Oko-Sarnowska Z4.

Szpital im. Józefa Strusia w Poznaniu: 1Oddział Chorób Wewnętrznych, 3Laboratorium Bakteriologiczne; Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: 2II Klinika Kardiologii, 4I Klinika Kardiologii

Lactobacillus to rodzaj Gram-dodatniej, beztlenowej/mikroaerofilnej pałeczki. Bakterie te stanowią istotny składnik ludzkiego mikrobiomu w jamie ustnej, przewodzie pokarmowym oraz w układzie moczowo- płciowym kobiet. Są również szeroko stosowane jako probiotyki. Rzadko, zwłaszcza u chorych z upośledzoną odpornością lub ze strukturalną chorobą serca mogą stać się patogenem odpowiedzialnym za poważne zakażenia, np. infekcyjne zapalenie wsierdzia (IE).
Opis przypadku.
Autorzy opisali przypadek 80-letniej kobiety z wywiadem przebytej operacji implantacji bioprotezy zastawki aortalnej, implantacji pierścienia mitralnego oraz wszczepienia stymulatora, przyjętej do szpitala z powodu osłabienia, stanów podgorączkowych i dreszczy. W echokardiografii przezprzełykowej uwidoczniono wegetacje na bioprotezie zastawki aortalnej, podczas gdy elektrody stymulatora i pierścień mitralny nie wykazywały zajęcia przez zapalenie wsierdzia. W badaniach bakteriologicznych wyhodowano L. gasseri. Chora była skutecznie leczona amoksycyliną z kwasem klawulanowym (6 tygodni) oraz gentamycyną (2 tygodnie). W okresie sześciu miesięcy obserwacji poszpitalnej nie stwierdzano nawrotu zakażenia. Pośród różnych gatunków rodzaju Lactobacillus, L. gasseri nie był dotąd wymieniany jako przyczyna IE. Brak jednoznacznych danych, czy stosowanie probiotyków może sprzyjać występowaniu infekcji, w tym IE, u chorych z czynnikami predysponującymi.

Słowa kluczowe: Lactobacillus gasseri, bakteryjne zapalenie wsierdzia, proteza zastawki aortalnej, probiotyk

Pol Med J, 2017; XLIII (257); 220–223