Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2017, XLIII/257: 228-231 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2017, XLIII/257: 228-231

Tytuł: Stabilna choroba wieńcowa – leczenie farmakologiczne 

Autorzy: Dąbrowski R, Dobrowolski M.

Więcej szczegółów

08/257

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Stabilna choroba wieńcowa – leczenie farmakologiczne


Dąbrowski R1, Dobrowolski M2.

1Instytut Kardiologii, II Klinika Choroby Wieńcowej, Warszawa; 2Helios Klinikum, Klinika Kardiologii, Schleswig (Niemcy)

Decydujące znaczenie w poprawie rokowania oraz redukcji objawów choroby wieńcowej ma prewencja wtórna, efektywna kontrola chorób współistniejących i czynników ryzyka oraz odpowiednia farmakoterapia wieńcowa. Pomimo skutecznych przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI) oraz stosowania leków wpływających korzystnie na rokowanie: beta-blokerów, inhibitorów konwertazy angiotensyny lub antagonistów receptora angiotensyny II, statyn oraz leków przeciwpłytkowych, u części pacjentów nadal występują bóle dławicowe. W dobie szeroko stosowanego leczenia interwencyjnego (implantacja stentów do zwężonych tętnic wieńcowych) nie wystarczającą uwagę przykłada się do możliwości zastosowania leków zapobiegających i redukujących objawy dławicy: antagonistów kanałów wapniowych, długo działających azotanów, leków wpływających na metabolizm mięśnia sercowego oraz nowych leków przeciwdławicowych. Odpowiednia farmakoterapia choroby wieńcowej mogłaby znacząco zmniejszyć dolegliwości pacjentów i konieczność przeprowadzania wtórnych przezskórnych interwencji wieńcowych. Wyniki badań COURAGE i BARI wskazują na farmakoterapią jako ważną część leczenia choroby wieńcowej.

 

Słowa kluczowe: stabilna choroba wieńcowa, optymalne leczenie farmakologiczne, nowe leki przeciwdławicowe

Pol Med J, 2017; XLIII (257); 228–231