Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLIV/259: 023-025 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLIV/259: 023-025

Tytuł: Implantowany kardiowerter defibrylator nie leczy serca 

Autorzy: Sławuta A, Boczar K, Ząbek A, Gajek J, Lelakowski J, Vijayaraman P, Małecka B. 

Więcej szczegółów

05/259

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Implantowany kardiowerter defibrylator nie leczy serca


Sławuta A1, Boczar K2, Ząbek A2, Gajek J3, Lelakowski J2,4, Vijayaraman P5, Małecka B2,4.

1Oddział Kardiologi, Szpital Rejonowy, Kłodzko; 2Oddział Elektrokardiologii, Szpital im. Jana Pawła II, Kraków; 3Oddział Pielęgniarstwa Klinicznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; 4Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Medyczny, Kraków; 5Geisinger Heart Institute, Wilkes-Barre, Pennsylvania, USA

Chory z objawami kardiomioptii nie-niedokrwiennej, z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (EF=22%), utrwalonym migotaniem przedsionków i implantowanym kardiowerterem defibrylatorem jednojamowym został przyjęty w celu planowej wymiany baterii urządzenia. Konieczność optymalizacji częstości akcji komór oraz unikania stymulacji prawokomorowej uzasadniło rozbudowę istniejącego układu o możliwość bezpośredniej stymulacji pęczka Hisa z wykorzystaniem portu przedsionkowego dwujamowego układu ICD. Rozbudowa istniejącego układu umożliwiła kontrolę rytmu komór, unikanie stymulacji prawokomorowej oraz optymalizację leczenie beta-adrenologicznego. Już po 1-miesięczym okresie obserwacji zaobserwowano redukcję wymiaru lewej komory, poprawę frakcji wyrzutowej lewej komory oraz objawów niewydolności krążenia do klasy czynnościowej NYHA II. DHBP umożliwiła optymalizację leczenia skutkującą doskonałą poprawą kliniczną.

Słowa kluczowe: bezpośrednia stymulacja pęczka Hisa, kardiowerter defibrylator, migotanie przedsionków, niewydolność krążenia

Pol Merkur Lekarski, 2018; XLIV (259); 23–25