Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLIV/260: 054-059 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLIV/260: 054-059

Tytuł: Kardiomiopatia takotsubo u młodego mężczyzny z rakiem płuca i nowotworową zatorowością mikrokrążenia wieńcowego 

Autorzy: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Łazowski S, Zawodna M, Fertała N, Bryl M. 

Więcej szczegółów

03/260

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Kardiomiopatia takotsubo u młodego mężczyzny z rakiem płuca i nowotworową zatorowością mikrokrążenia wieńcowego


Elikowski W1, Małek-Elikowska M2, Łazowski S3, Zawodna M1, Fertała N1, Bryl M 4.

Szpital im. Józefa Strusia w Poznaniu: 1Oddział Chorób Wewnętrznych, 3Pracownia Anatomii Patologicznej; Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: 2II Klinika Kardiologii; 4Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania związkami między indukowaną stresem kardiomiopatią takotsubo (TC) a chorobą nowotworową i jej leczeniem. Sugeruje się różne mechanizmy rozwoju TC u osób z nowotworem, w tym obniżony próg dla bodźców stresowych lub zmienioną czułość sercowych receptorów adrenergicznych. Uwzględnia się także działanie cytokin i wolnych rodników tlenowych na miokardium, tętnice epikardialne lub mikrokrążenie wieńcowe. Autorzy przedstawili przypadek 30-letniego mężczyzny z rakiem płuca, po immunoterapii inhibitorami punktów kontrolnych i 2 liniach chemioterapii oraz po drenażu wysięku osierdziowego i opłucnowego. Chory został przyjęty do szpitala z powodu ciężkiej niewydolności serca (HF) z echokardiograficznymi wykładnikami koniuszkowej TC. W trakcie objawowego leczenia HF stan kliniczny chorego przejściowo poprawił się, a czynność lewej komory w badaniu echokardiograficznym powróciła do normy. Jednak kilka dni później chory zmarł. Badanie autopsyjne wykazało typowy dla TC obraz histologiczny (martwica z węzłami skurczu) i ujawniło naciekanie serca oraz obecność komórek rakowych w świetle naczyń włosowatych. Autorzy podkreślają, że rozsiane zatorowanie mikrokrążenia wieńcowego materiałem nowotworowym może mieć znaczenie w patogenezie TC u niektórych chorych z rakiem.

Słowa kluczowe: kardiomiopatia takotsubo, choroba nowotworowa, zatorowanie materiałem nowotworowym, mikrokrążenie wieńcowe

Pol Med J, 2018; XLIV (260); 54–59