Newsletter

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2018, XXIV/1: 047-052 Powiększ do pełnego rozmiaru

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2018, XXIV/1: 047-052

Tytuł: Osteoporoza jako przyczyna złamań kręgosłupa 

Autorzy: Rybarczyk M, Baranowski P, Baranowska A, Białowąs W, Płusa T, Konieczny R, Albarazi 

Więcej szczegółów

06-01-2018

40,00 zł

Osteoporoza jako przyczyna złamań kręgosłupa

Rybarczyk M1, Baranowski P1, Baranowska A1, Białowąs W1, Płusa T2, Konieczny R1, Albarazi F1.

1Oddział Neurochirurgii, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna; 2Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2018; Vol. 24, No. 1, 047

Liczba osób dotkniętych osteoporozą ulega znacznemu zwiększeniu wraz ze starzeniem się społeczeństw. Choroba powoduje obniżenie masy kostnej oraz osłabienie struktury układu kostnego, co zwiększa ryzyko złamań. W czasie procesu osteoporotycznego mezenchymalne komórki macierzyste szpiku (MSCs – mesenchymal stem cells) wykazują zmniejszenie zdolności do różnicowania się w osteoblasty przy równoczesnym zwiększeniu przemian w kierunku komórki tłuszczowej (adipocyta). Ujawniono ponadto, że zaburzenie równowagi między osteoblastami tworzącymi kości a osteoklastami resorbującymi masę kostną powodują autoprzeciwciała, co może sugerować, że osteoporoza może być postacią choroby z autoagresji. Leczenie chorych ze zmianami osteoporotycznymi powinno być odniesione do stopnia ciężkości stwierdzanych objawów związanych z osteopenią i przebytymi złamaniami. Ryzyko wystąpienia złamania osteoporotycznego wynosi dla mężczyzn 22%, a dla kobiet powyżej 50 roku życia ok. 40%, z czego 32% dotyczy złamań kręgosłupa, 15% złamań bliższego końca kości udowej, a 16% ryzyko złamania nadgarstka. W leczeniu operacyjnym złamań osteoporotycznych kręgosłupa stosuje się wertebroplastykę i kyfoplastykę, a w niektórych przypadkach operacyjną metodę stabilizacji kręgosłupa specjalnymi śrubami przeznasadowymi z użyciem cementu podawanego do trzonów przez kanał w śrubie. Rokowanie co do gojenia złamań kręgosłupa jest dobre, ponieważ złamane kręgi na ogół nie ulegają przemieszeniu, a powikłania neurologiczne występują rzadko.

Słowa kluczowe: osteoporoza, złamania, leczenie