Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLIV/262: 183-188 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLIV/262: 183-188

Tytuł: Odmiana kliniczna zespołu nerczycowego u dzieci nie ma wpływu na stężenie rozpuszczalnego receptora urokinazy (suPAR) w surowicy i moczu  

Autorzy: Ochocińska A, Jarmużek W, Janas R

Więcej szczegółów

05/262

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Odmiana kliniczna zespołu nerczycowego u dzieci nie ma wpływu na stężenie rozpuszczalnego receptora urokinazy (suPAR) w surowicy i moczu


Ochocińska A1, Jarmużek W2, Janas R1.

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa: 1Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej; 2Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego

Doniesienia o potencjalnej wartości stężenia rozpuszczalnego receptora dla urokinazowego aktywatora plazminogenu (suPAR) w różnicowaniu typu glomerulopatii oraz użyteczności tego biomarkera dla oceny nasilenia choroby kłębuszków i progresji niewydolności nerek, wykazują sprzeczne wyniki.
Celem badania
była ocena stężenia suPAR w surowicy i moczu u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym leczonych według różnych schematów (podwójna lub potrójna terapia).
Materiały i metody
. Ocenie poddano 43 dzieci, w tym 14 chorych ze steroidoopornym zespołem nerczycowym (SRNS – steroid-resistant nephrotic syndrome) w wieku 9±6 lat oraz 29 ze steroidowrażliwym zespołem nerczycowym (SSNS – steroid-sensitive nephrotic syndrome) w wieku 9±5 lat.
Wyniki
. Nie stwierdzono różnic w stężeniu suPAR w surowicy między chorymi z SRNS (6404, min-max: 4613-9575 pg/ml) i SSNS (5745, min-max: 4666-8246 pg/ml), a także w moczu (SRNS: 2877, min-max: 847-19121 pg/ml; SSNS: 2854, min-max: 328-7434 pg/ml, odpowiednio). Nie zaobserwowano znamiennej statystycznie różnicy stężeń biomarkera w surowicy między chorymi z ciężkim przebiegiem choroby, na terapii skojarzonej, z trzema lekami: CsA + MMF + Pred (5968, min-max: 4613-9575 pg/ml) w porównaniu z chorymi otrzymującymi terapię podwójną: CsA + Pred lub MMF + Pred (5449, min-max: 4666- 6623 pg/ml, 5905, min-max: 5102-6730 pg/ml, odpowiednio). Stężenie suPAR w moczu chorych leczonych Pred + MMF było niższe (1493, min-max: 328-4444 pg/ml) niż u chorych otrzymujących Pred + CsA (3193, min-max: 629-7434 pg/ml), a także niższe niż u chorych z potrójną kombinacją leków (3318, min-max: 448-5570 pg/ml), jednak różnica nie była istotna statystycznie.
Wnioski
. Stężenie suPAR w surowicy i moczu nie różniło się u dzieci z klinicznymi odmianami zespołu nerczycowego niezależnie od stosowanego leczenia immunosupresyjnego.

Słowa kluczowe: zespół nerczycowy, rozpuszczalny receptor dla urokinazowego aktywatora plazminogenu, dzieci

Pol Merkur Lekarski, 2018; XLIV (262);183–187