Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLIV/262: 196-200 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLIV/262: 196-200

Tytuł: Roponercze jako pierwszy objaw wrodzonego wodonercza u 6-letniej dziewczynki 

Autorzy: Dudek-Warchoł T, Warchoł S, Bombiński P, Toth K, Szmigielska A, Krzemień G. 

Więcej szczegółów

08/262

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Roponercze jako pierwszy objaw wrodzonego wodonercza u 6-letniej dziewczynki


Dudek-Warchoł T1, Warchoł S1, Bombiński P2, Toth K3, Szmigielska A4, Krzemień G.4

1Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; 2Zakład Radiologii Pediatrycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; 3Pracownia Badań Izotopowych Nukleomed, Warszawa; 4Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Roponercze w przebiegu wodonercza prowadzi przeważnie do trwałego uszkodzenia funkcji nerki. U dorosłych wiodącą przyczyną jest kamica dróg moczowych, u dzieci natomiast przeważnie wady układu moczowego.
Opis przypadku
. 6-letnia dziewczynka z 2-dniowym wywiadem wysokiej gorączki, bólami brzucha, w ciężkim stanie ogólnym oraz stwierdzanym w badaniu ultrasonograficznym (usg) wodonerczem lewostronnym przyjęta została do szpitala. W wywiadzie bez zakażeń układu moczowego, bez uprzednio wykonywanych badań usg. W usg przy przyjęciu znacznego stopnia poszerzenie lewego układu kielichowomiedniczkowego (ukm) z obecną w jego obrębie gęstą, echogenną treścią. W badaniach laboratoryjnych wysokie wskaźniki stany zapalnego, badanie ogólne moczu bez zmian. Na podstawie obrazu klinicznego i wyników badań rozpoznano roponercze, które odbarczono przez założenie przezskórnej nefrostomii. W posiewie ropy wzrost E.Coli ESBL (-). Intensywna antybiotykoterapię (Meropenem) prowadzono przez 3 tygodnie, nefrostomię usunięto po 12 dniach, po ustąpieniu ropomoczu. Dalsze badania obrazowe (usg, tomografia urografii komputerowej) potwierdziły olbrzymie lewostronne wodonercze w następstwie przeszkody w połączeniu miedniczkowo-moczowodowym. W scyntygrafii dynamicznej nerek wodonercze ze znacznie obniżonym udziałem nerki w oczyszczaniu (20% ERPF) wraz z objawami zablokowanego wydalania. W trybie pilnym dziewczynkę operowano – wykonano o lewostronną plastykę miedniczkowo-moczowodową Anderson-Hynes (śródoperacyjnie stwierdzono długoodcinkowe zwężenie podmiedniczkowe). W czasie 2-letniej obserwacji w kontrolnych badaniach usg stwierdzano ustąpienie poszerzenia lewego układu kielichowo-miedniczkowego, w scyntygrafii poprawę wydalania z nerki lewej, zmniejszanie się stopnia powiększenia lewej nerki i poszerzenia lewego ukm oraz wzrost udziału w oczyszczaniu lewej nerki do 45% ERPF. Nie obserwowano zakażeń układu moczowego. Wnioski. Właściwe leczenie roponercza w nerce zmienionej wodonerczowo z powodu wrodzonego zwężenia podmiedniczkowego stwarza szansę na dobry, końcowy wynik leczenia.

Słowa kluczowe: roponercze, wrodzone wodonercze, nefrostomia, plastyka miedniczkowo-moczowodowa Anderson-Hynesa

Pol Merkur Lekarski, 2018; XLIV (262); 196–200