Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLIV/263: 236-247 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLIV/263: 236-247

Tytuł: Proteflazid®: leczenie zakażeń opryszczkowych i mieszanych. Metaanaliza wyników badań klinicznych 

Autorzy: Matyash V, Grynevych O, Broun T. 

Więcej szczegółów

06/263

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Proteflazid®: leczenie zakażeń opryszczkowych i mieszanych. Metaanaliza wyników badań klinicznych


Matyash V 1, Grynevych O2, Broun T2.

1Zakład Państwowy „Instytut Epidemiologii i Chorób Zakaźnych im. L.W. Gromaszewskiego” Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy, Kijów, Ukraina; 2 NPK Ecopharm Ltd., Kijów, Ukraina

Przedstawiono metaanalizę wyników badań klinicznych pod względem oceny skuteczności preparatu Proteflazid® (krople) przy leczeniu dorosłej kategorii pacjentów z zakażeniami opryszczkowymi i mieszanymi.
Cel badania
: ocena skuteczności klinicznej preparatu Proteflazid® przy leczeniu zakażeń opryszczkowych (HSV-1, HSV-2) i mieszanych u dorosłych za pomocą metaanalizy badań klinicznych.
Materiały i metody badania
. Metaanaliza obejmuje 16 źródeł naukowych z wynikami kontrolowanych badań klinicznych, z udziałem 1336 chorych w wieku ponad 18 lat w okresie od 2003 r. do 2015 r.
Wyniki. Uzyskane dane świadczą o skuteczności preparatu Proteflazid ® przy leczeniu chorych posiadających zakażenia opryszczkowe i mieszane. Proteflazid® wywołuje pozytywną dynamikę zasadniczych objawów klinicznych chorób, przyczynia się do usuwania wirusów opryszczki z organizmu oraz profilaktyce występowania nawrotów.
Wnioski
. Proteflazid® przyczynia się do pozytywnej dynamiki zasadniczych objawów klinicznych chorób w terapii rozmaitych form klinicznych zakażeń opryszczkowych, do usuwania HSV-1 i HSV-2; do profilaktyki występowania nawrotów chorób (zakażenie opryszczkowe oka, opryszczka narządów płciowych) po zakończeniu kursu leczenia. Terapia zakażeń mieszanych (HSV, bakterie, pierwotniaki, grzyby) z zastosowaniem preparatu Proteflazid® wywołuje pozytywną dynamikę objawów klinicznych chorób, sprzyja poprawie stanu mikroflory pochwy oraz przyczynia się do pozytywnej dynamiki lokalnych zmian szyjki macicy u kobiet z chorobami zapalnymi genitaliów, jak również do profilaktyki występowania nawrotów chorób zapalnych genitaliów oraz przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek.

Słowa kluczowe: zakażenie opryszczkowe, zakażenie mieszane, Proteflazid®, obserwacje kliniczne, metaanaliza

Pol Merkur Lekarski, 2018; XLIV (263); 236–247