Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLV/265: 041-045 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLV/265: 041-045

Tytuł: Kardiomiopatia takotsubo sprowokowana głęboką hipoglikemią u 39-letniej chorej z jadłowstrętem psychicznym – analiza odkształcania podłużnego w monitorowaniu normalizacji funkcji lewej komory  

Autorzy: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Marcinkowski P, Komendzińska-Ognik D, Rzymski S. 

Więcej szczegółów

08/265

0,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Kardiomiopatia takotsubo sprowokowana głęboką hipoglikemią u 39-letniej chorej z jadłowstrętem psychicznym – analiza odkształcania podłużnego w monitorowaniu normalizacji funkcji lewej komory


Elikowski W1, Małek-Elikowska M2, Marcinkowski P3, Komendzińska- Ognik D3, Rzymski S3.

Szpital im. Józefa Strusia w Poznaniu: 1Oddział Chorób Wewnętrznych, 3Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 2II Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Jadłowstręt psychiczny (AN) charakteryzuje się skrajnym obniżeniem wskaźnika masy ciała (BMI), zależnym od obsesyjnej obawy o jej zwiększenie, co powoduje ograniczenie jedzenia. W AN mogą wystąpić różne powikłania kardiologiczne: hipotonia, bradykardia, zagrażające życiu komorowe zaburzenia rytmu, wysięk osierdziowy, zmniejszenie masy mięśnia lewej komory i upośledzenie jej funkcji. Indukowaną stresem kardiomiopatię takotsubo (TC) stwierdza się bardzo rzadko, bowiem osoby z AN wykazują niższą aktywność współczulną niż osoby zdrowe. Sugeruje się różnorodne mechanizmy sprzyjające TC, w tym obniżenie stężenia estrogenów, dyselektrolitemię, a szczególnie hipoglikemię, która powoduje stymulację współczulną.
Opis przypadku
. Autorzy przedstawili przypadek 39-letniej kobiety z zaawansowaną, dotąd nieleczoną AN, która została przyjęta do szpitala z powodu głębokiej hipoglikemii (17 mg/dl), wyniszczenia (BMI 11) i niewydolności serca. W echokardiografii stwierdzono ciężką dysfunkcję lewej komory (LV) pod postacią koniuszkowej TC z obniżeniem frakcji wyrzutowej (28%) i globalnego odkształcania podłużnego (-10.2%). Leczenie było ukierunkowane na wyrównanie zaburzeń metabolicznych. Codzienne badanie echokardiograficzne wykonywano celem monitorowania normalizacji funkcji lewej komory, w tym parametrów odkształcania podłużnego, co zaobserwowano po 2 tygodniach. TC należy uwzględnić jako potencjalne powikłanie AN, jakkolwiek może być ona sprowokowana przez hipoglikemię o dowolnej etiologii. Ocena podłużnego odkształcania jest prostą i dokładną metodą pozwalającą monitorować funkcję LV u chorych z TC.

Słowa kluczowe: kardiomiopatia takotsubo, jadłowstręt psychiczny, hipoglikemia, odkształcanie podłużne

Pol Med J, 2018; XLV (265); 41–45