Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLV/266: 067-070 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLV/266: 067-070

Tytuł: Kardiomiopatia takotsubo sprowokowana przez grypę B

Autorzy: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Lisiecka M, Trypuć Z, Mozer- Lisewska I. 

Więcej szczegółów

04/266

0,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Kardiomiopatia takotsubo sprowokowana przez grypę B


Elikowski W1, Małek-Elikowska M2, Lisiecka M3, Trypuć Z1, Mozer- Lisewska I4,5.

Szpital im. Józefa Strusia w Poznaniu: 1Oddział Chorób Wewnętrznych, 3Laboratorium Bakteriologiczne, 4Oddział Chorób Zakaźnych; Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: 2II Klinika Kardiologii, 5Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych

Przebieg grypy wiąże się z częstymi powikłaniami kardiologicznymi jak zapalenie mięśnia sercowego lub zaostrzenie choroby niedokrwiennej serca czy niewydolności serca (HF). Opisano jednak dotąd tylko cztery przypadki indukowanej stresem kardiomiopatii takotsubo (TC), wszystkie sprowokowane przez grypę A. Dwa inne przypadki TC obserwowano po szczepieniu przeciw grypie. Autorzy przedstawili nowy przypadek TC, sprowokowany tym razem przez grypę B. 89-letnia kobieta z wywiadem nadciśnienia tętniczego i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD) została przyjęta z powodu gorączki (39oC), bólów mięśniowych i kaszlu. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej wykluczono zapalenie płuc, natomiast stwierdzono dodatni wynik testu na obecność wirusa grypy B, w związku z czym włączono leczenie oseltamivirem. W drugim dniu hospitalizacji dołączyły się objawy ciężkiej HF. W EKG stwierdzono nowe ujemne załamki T w odprowadzeniach znad ściany dolnej i przednio-bocznej współistniejące ze wzrostem stężenia troponiny I i mózgowego peptydu natriuretycznego, podczas gdy badanie echokardiograficzne ujawniło balonowanie koniuszka lewej komory (LV) z obniżeniem frakcji wyrzutowej (EF 24%) oraz całkowitego odkształcania podłużnego (GLS - 8.1%). Zastosowano leczenie objawowe HF. Objawy grypy ustąpiły po 5 dniach. Funkcja LV zaczęła poprawiać się po 4 dniach i wróciła do normy po 6 dniach (EF 58%, GLS -18.1%). Pomimo zaawansowanego wieku i współistniejących chorób (COPD, łagodny zespół otępienny, możliwa ukryta choroba nowotworowa) kobieta została wypisana do domu w stanie poprawy po 10 dniach. Autorzy zwracają uwagę, że w ocenie sercowych powikłań grypy należy uwzględnić TC.

Słowa kluczowe: kardiomiopatia takotsubo, grypa, odwracalna niewydolność serca

Pol Merkur Lekarski, 2018; XLV (266); 67–70