Newsletter

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2018, XXIV/3: 100-106 Powiększ do pełnego rozmiaru

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2018, XXIV/3: 100-106

Tytuł: Realizacja zasad zdrowego stylu życia a informacje pochodzące z kampanii społecznyc

Autorzy: Okręglicka K, Ludwiniak M, Wiśniewska K, Kozłowska A, Nitsch-Osuch A

Więcej szczegółów

02-03-2018

0,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Realizacja zasad zdrowego stylu życia a informacje pochodzące z kampanii społecznych


Okręglicka K1, Ludwiniak M2, Wiśniewska K3, Kozłowska A1, Nitsch-Osuch A1.

1Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM; 2Studenckie Koło Naukowe Higieny i Profilaktyki Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM; 3Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie im. dr. Aleksandra Szczygła, Centrum Promocji Zdrowego Odżywiania i Aktywności Fizycznej

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2018; Vol. 24, No. 3, 100

Kampanie społeczne dotyczące stylu życia są jednym z elementów kształtowania pozytywnych postaw społeczeństwa, a środki masowego przekazu są nieodłączną formą działań związanych z promocją zdrowia.
Celem pracy
była ocena skuteczności wybranych kampanii społecznych dotyczących prawidłowego żywienia, aktywności fizycznej oraz palenia tytoniu w kształtowaniu zachorowań związanych ze stylem życia wśród Polaków.
Materiał i metody
. Badanie zostało przeprowadzone wśród 272 dorosłych osób populacji polskiej. Kryterium włączenia do badania było ukończenie 20 roku życia. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, składający się z 16 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, jednego pytania zamkniętego wielokrotnego wyboru oraz metryczki. Pytania dotyczyły wybranych zachowań żywieniowych, aktywności fizycznej, opinii na temat zajęć wychowania fizycznego, palenia papierosów oraz znajomości wybranych kampanii społecznych dotyczących stylu życia. Analizę statystyczną wykonano za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel.
Wyniki
. Największa liczba respondentów znała kampanię Mam haka na raka – „Nie każdy związek przetrwa próbę czasu. Nie wiąż się z papierosem” (130 wskazań na 272 osoby), a najmniejsza wskazywała na kampanię „Siła odruchu” (8 wskazań na 272 osoby). Wykazano, że najczęstszym płynem spożywanym w ciągu dnia przez ankietowanych była woda (145 wskazań), spożycie ryb występowało rzadziej niż raz w tygodniu (43%), spożycie produktów typu fast – food rzadziej niż raz w miesiącu (38%), spożycie słodyczy 2-3 razy w tygodniu (35%). Wykazano, że wśród ankietowanych największa liczba osób uprawia sport 2-3 razy w tygodniu (105 wskazań), a zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego przepisywane są jedynie z powodu problemów zdrowotnych (40% osób). Zdecydowana większość respondentów nie pali także papierosów (75% osób).
Wnioski
. Kampanie społeczne dotyczące stylu życia kształtują zachowania prozdrowotne i mają wpływ na zasób wiedzy społeczeństwa w aspekcie promocji zdrowia. Prawidłowo przeprowadzona kampania pozostaje w pamięci ludzi, mimo upływu czasu.

Słowa kluczowe: żywienie, kampanie społeczne, styl życia