Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLV/268: 150-153 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLV/268: 150-153

Tytuł: Ocena stężenia selenu w surowicy u chorych na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy w rejonie Poznania 

Autorzy: Szeliga A, Czyżyk A, Niedzielski P, Mleczek M, Maciejewski A, Dorszewska J, Łącka K. 

Więcej szczegółów

02/268

0,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Ocena stężenia selenu w surowicy u chorych na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy w rejonie Poznania

Szeliga A1, Czyżyk A2, Niedzielski P3, Mleczek M4, Maciejewski A5, Dorszewska J6, Łącka K5.

1Studenckie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; 2Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; 3Zakład Chemii Analitycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 4Katedra Chemii, Wydział Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; 5Katedra i Klinika Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; 6Pracownia Neurobiologii, Katedra Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy (AIT) charakteryzuje się naciekiem tkanki tarczycy przez limfocyty, a przez to zniszczeniem gruczołu i następującą niedoczynnością tarczycy. Może być wywołane zarówno czynnikami genetycznymi, jak i środowiskowymi. Wśród czynników środowiskowych jedną z głównych ról odgrywają infekcje, leki i niedobory mikroelementów, między innymi niedobór selenu (Se).
Celem badania
była ocena stężenia selenu w surowicy chorych z AIT i zdrowych ochotników w populacji polskiej mieszkającej w rejonie Wielkopolski, a także porównanie otrzymanych wyników z badaniami przeprowadzonymi na innych europejskich populacjach chorujących na AIT.
Materiał i metody
. W badaniu wzięło udział pięćdziesięciu trzech pacjentów z AIT. Kryteriami włączenia do grupy badanej były: podwyższone stężenie przeciwciał przeciw tyreroperoksydazie i/lub podwyższone stężenie przeciwciał przeciwko tyreoglobulinie oraz nieprawidłowości typowe dla AIT w badaniu ultrasonograficznym tarczycy. Grupa kontrolna składała się z 36 zdrowych, dobranych pod względem wieku i płci ochotników.
Wyniki
. Mediana stężenia Se wynosiła 56,67 μg /L w grupie AIT i 39,75 μg /L w grupie kontrolnej (p>0,05). Obniżone stężenie Se zaobserwowano u 62% chorych z AIT i u 72% osób z grupy kontrolnej (p=0,47). Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w stężeniu Se między badaną grupą a innymi populacjami polskimi, niemieckimi, austriackimi, holenderskimi i niektórymi populacjami greckimi chorującymi na AIT. Wyższe stężenie Se zaobserwowano w populacji włoskiej i greckiej w porównaniu do obecnie badanej polskiej populacji z AIT.
Wnioski
. Nie zaobserwowano związku między stężeniem selenu a częstością występowania autoimmunologicznego zapalenia tarczycy w polskiej populacji mieszkającej na terenie Wielkopolski. Konieczne są jednak dalsze badania mające na celu wyznaczenie norm stężenia Se dla populacji europejskich.

Słowa kluczowe: selen, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, choroba Hashimoto

Pol Merkur Lekarski, 2018; XLV (268); 150–153