Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLV/268: 154-157 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLV/268: 154-157

Tytuł: Zespół takotsubo sprowokowany przez stres emocjonalny i fizyczny związany z przypadkowym unieruchomieniem przypominającym eksperymentalny model choroby – opis przypadku

Autorzy: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Fertała N, Zawodna M, Baszko A, Trypuć Z. 

Więcej szczegółów

03/268

0,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Zespół takotsubo sprowokowany przez stres emocjonalny i fizyczny związany z przypadkowym unieruchomieniem przypominającym eksperymentalny model choroby – opis przypadku

Elikowski W1, Małek-Elikowska M2, Fertała N1, Zawodna M1, Baszko A3, Trypuć Z1.

1Oddział Chorób Wewnętrznych, Szpital im. Józefa Strusia w Poznaniu; 2II Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; 3Zakład Radiologii, Szpital im. Józefa Strusia w Poznaniu

Nazwa zespołu takotsubo (TTS) nawiązuje do porównania prezentacji lewej komory (LV) w jego koniuszkowej postaci do kształtu dzbana służącego jako pułapka do połowu ośmiornic. W klasycznym modelu zwierzęcym TTS u szczurów, jego wystąpienie można spowodować przez eksperymentalne unieruchomienie (IMO). Wcześniejsze obserwacje miopatii powysiłkowej, spotykanej u zwierząt po ekstremalnym wysiłku, dowodzą współistnienia zależnej od uszkodzenia mięśni szkieletowych rabdomiolizy oraz uszkodzenia mięśnia sercowego. Autorzy opisali przypadek 66-letniej otyłej kobiety, u której TTS został sprowokowany przez niecodzienną sytuację stresową, związaną z jej uwięzieniem przez wiele godzin w wannie. Kobieta mieszka sama i ma ograniczoną sprawność wskutek zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów biodrowych. Feralnego dnia postanowiła wykąpać się, jednak nie była w stanie wyjść z wanny pomimo wielokrotnie podejmowanych prób. Była bardzo zła i bezsilna spędzając w tych przymusowych warunkach cały wieczór i noc. Rano została uratowana przez sąsiadów i strażaków, którzy zawieźli ją do szpitala. W chwili przyjęcia kobieta była wyczerpana, skarżyła się na duszności, bólów zamostkowych nie zgłaszała; stwierdzano krwiste otarcia łokci. Ze względu na ujemne załamki T w EKG i podwyższone stężenie troponiny I wykonano badanie echokardiograficzne, w którym wykazano balonowanie koniuszka LV. Wysokie stężenie kinazy fosfokreatynowej (CPK) sugerowało obecność rabdomiolizy. Po zastosowaniu leczenia niewydolności serca obserwowano stopniową poprawę stanu klinicznego chorej oraz obrazu echokardiograficznego. Normalizację funkcji LV oraz stężenia CPK stwierdzono po 11 dniach.

Słowa kluczowe: zespół/kardiomiopatia takotsubo, model eksperymentalny, unieruchomienie, miopatia powysiłkowa, rabdomioliza

Pol Merkur Lekarski; XLV (268); 154–157